POZIOM A1

JĘZYK POLSKI
BEZ GRANIC

Szanowni Państwo, zdajemy sobie doskonale sprawę, że coraz bardziej potrzebne są podręczniki do języka polskiego jako obcego. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Ogólnoukraińskim Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu na zlecenie Senatu RP przygotowało podręcznik do nauczania j. polskiego jako obcego na poziomie A1. Podręcznik został przygotowany dla klas ukraińskich, ale mamy pewność, że także nauczyciele w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej, Australii oraz pozostałych kontynentach skorzystają z tego źródła.

Autorkami podręcznika dla poziomu A1 (klasa V) są Róża Ciesielska - Musameh, Kamila Kwiatkowska - - wykładowczynie w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie oraz Maria Maćkowicz - dyrektor biura Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poziom A1 dotyczy osób, które posługują się językiem:

- rozumieją i potrafią stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego,
- potrafią przedstawiać siebie i innych,
- formułują pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszkają, ludzi, których znają i rzeczy, które posiadają,
- potrafią prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Lekcje jakie dla Państwa przygotowano umieszczone są w podręczniku Język Polski bez Granic. Możecie Państwo zajrzeć do całego podręcznika lub tylko skorzystać z poszczególnych lekcji. Do każdej przygotowano także materiał dźwiękowy.

ZAMKNIJ

POZIOM B2

JĘZYK POLSKI
BEZ GRANIC

Szanowni Państwo, zdajemy sobie doskonale sprawę, że coraz bardziej potrzebne są podręczniki do języka polskiego jako obcego. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Ogólnoukraińskim Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu na zlecenie Senatu RP przygotowało podręcznik do nauczania j. polskiego jako obcego na poziomie B2. Podręcznik został przygotowany dla klas ukraińskich, ale mamy pewność, że także nauczyciele w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej, Australii oraz pozostałych kontynentach skorzystają z tego źródła.

Autorkami podręcznika dla poziomu B2 (klasa XI) są Barbara Guziuk - Świca, Grażyna Przechodzka, Agnieszka Roczniak i - wykładowczynie w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie oraz Maria Zielińska - nauczyciel konsultant Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poziom ten dotyczy osób, które posługują się językiem:

- rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu specjalności, jaka ją interesuje,
- potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron,
- potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Lekcje jakie dla Państwa przygotowano umieszczone są w podręczniku Język Polski bez Granic. Możecie Państwo zajrzeć do całego podręcznika lub tylko skorzystać z poszczególnych lekcji. Do każdej przygotowano także materiał dźwiękowy.

ZAMKNIJ
facebook