FEML

POLONIJNE FORUM EKONOMICZNE

Największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne
Polonii na świecie

7-9 września 2021, Karpacz





RELACJA Z POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO 2021













POLONIJNE FORUM EKONOMICZNE
W RAMACH XXX FORUM EKONOMICZNEGO


Od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu odbywa się Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego i stanowi miejsce spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.

Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenia dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu ekonomicznym.



PIERWSZY DZIEŃ FORUM



Jest nas 60 milionów – wyzwania dla budowy wspólnoty Polaków i Polonii poza granicami

Poza Polską żyje ponad 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu wśród najliczniejszych emigracji świata. Jak integrować Polaków i Polonię poza granicami z macierzą. Jak wykorzystać ten ogromy potencjał dla rozwoju Polski.

WIĘCEJ ONFORMACJI

Szkoły polonijne, czy warto inwestować?

Nauczanie języka polskiego poza granicami Polski oparte jest głównie na działalności społecznej. Polskie szkoły polonijne odgrywają ogromną rolę nie tylko w nauczaniu języka polskiego wśród dzieci polonijnych, ale są ważnymi ogniskami integracji środowisk polskich poza granicami i promocji kultury i języka polskiego. Jaka jest przyszłość szkół polonijnych? Czy profesjonalizacja, standaryzacja nauczania jest drogą do ich umacniania i rozwoju?

WIĘCEJ ONFORMACJI



DRUGI DZIEŃ FORUM



Repatriacja jako element polityki demograficznej. Doświadczenia Węgier i Polski

Negatywne procesy demograficzne, starzenie się społeczeństw państwach europejskich są jednym z głównych problemów społeczno-ekonomicznych. Węgry i Polska podjęły ambitne programy repatriacyjne. Czy mają i mogą mieć one znaczenie dla polepszenia stanu demografii i zapobieżeniu procesom starzenia się społeczeństw?

WIĘCEJ ONFORMACJI

Znaczenie sportu dla budowania wspólnoty Polaków

Polskim sportowcom w zawodach na arenach całego świata zawsze kibicuje Polonia. Jest to symboliczne manifestowanie polskości, przywiązania do macierzy. Sport jak żadna inna dziedzina życia społecznego potrafi łączyć i budować wspólnotę. Jaką rolę w integracji środowisk polonijnych odgrywa sport? Jak rozwijać dziś sport polonijny i jak w niego inwestować?

WIĘCEJ ONFORMACJI



TRZECI DZIEŃ FORUM



Polscy naukowcy poza granicami kraju inspiracją dla rozwoju Polski

Naukowcy polskiego pochodzenia zajmują wyjątkowe pozycje w świecie nauki. Pracują na najlepszych uczelniach, instytutach badań i rozwoju. Jest to ogromny kapitał, który może być wykorzystywany dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

WIĘCEJ ONFORMACJI

Networking Biznesu – Wykorzystanie Potencjału Polaków i Polonii poza Granicami

W dzisiejszych czasach jednym z najcenniejszych czynników działalności gospodarczej jest informacja, która pozwala być pierwszym, innowacyjnym i niepowtarzalnym w swojej branży. Szeroko rozumiany networking pozwala zdobywać nowe kontakty, pomysły, a nawet gotowe projekty do realizacji. Potencjał środowisk polonijnych poza granicami stanowi waży element w kształtowaniu networkingu polskiego biznesu.

WIĘCEJ ONFORMACJI

Potencjał ludzi biznesu polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych – perspektywy współpracy

Polonia w Stanach Zjednoczonych należy do najbardziej znaczącej poza granicami Polski. Ponad 10 milionów osób polskiego pochodzenia stanowi jedną z najbardziej znaczących grup etnicznych w USA. Osoby polskiego pochodzenia zajmuje wysokie pozycje w korporacjach, instytucjach finansowych, firmach, prowadzą własne biznesy i w naturalny sposób mogą być pomostem i inspiracją do współpracy kapitału amerykańskiego w Polsce i ekspansji polskich firm na rynku amerykańskim.

WIĘCEJ ONFORMACJI

Polska Kultura w Świecie. Jak Inwestować w Sztukę?

Dokonania artystów polskich i polskiego pochodzenia: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, fotografików, architektów, sztuki stosowanej oraz nowych mediów, którzy tworzyli lub działali i działają współcześnie poza granicami Polski, należą do najważniejszych zjawisk w dziejach polskiej kultury artystycznej. Szacuje się, że poza Polską żyje obecnie 18-20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia, w tym – poważna rzesza artystów, liczona w tysiące nazwisk, pośród których znajdują się twórcy należący do czołówki artystycznej elity w skali globu.

WIĘCEJ ONFORMACJI

Turystyka Polonijna – Wyzwania dla Branży Turystycznej w Polsce

Turystyka polonijna ma istotne znaczenie w promowaniu Polski. Bardzo ważna jest rola polskich instytucji i organizacji współpracujących z Polonią i z Polakami za granicą w kontekście promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Myśląc o promocji Polska dziś to myślimy przede wszystkim o krainie innowacji, dobrze rozwijającej się gospodarce, dziedzictwie kulturowym, atrakcyjnej kuchni, bogatej i różnorodnej przyrody...

WIĘCEJ ONFORMACJI

Potencjał startupów polskich młodych przedsiębiorców w świecie

Młoda polska emigracja zaangażowana jest w tworzenie biznesów na świecie. Wiele z nich opartych jest na specjalistycznej wiedzy i innowacyjności. Stanowią oni wyjątkowy potencjał , który może być ważnym impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki.

WIĘCEJ ONFORMACJI

Wyzwania dla solidarności z Polonią i Polakami poza granicami

Polacy rozumieją potrzebę wspierania środowisk polskich poza granicami, szczególnie tych na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. Wiele inicjatyw, akcji społecznych, powołanych instytucji służy temu celowi. Obszar ten, który jest odruchem solidarności, potrzebą serca, wymaga jednak również dalszej profesjonalizacji i stałego rozwoju.

WIĘCEJ ONFORMACJI

GALA FINAŁOWA FORUM EKONOMICZNEGO W KARPACZU

Trzy dni wypełnione panelami dyskusyjnymi zakończyły się Galą Finałową, w czasie której po raz pierwszy wręczono Nagrodę Polonijną. Otrzymali ją osadzeni w więzieniu liderzy Związku Polaków na Białorusi - Andżelika Borys i Andrzej Poczobut. W ich imieniu nagrody z rąk premiera Mateusza Morawieckiego odebrały - przedstawicielki Związku Polaków na Białorusi - Irena Biernacka i Maria Tiszkowska.

WIĘCEJ ONFORMACJI



PROGRAM POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO 2021


MIEJSCE: Hotel Gołębiewski, Karkonoska 14, 58-540 Karpacz    ZOBACZ NA MAPIE

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO



18:00 - 19:00    sala 2/3 Wspólnota Polska      Panel dyskusyjny

Jest nas 60 milionów – wyzwania dla budowy wspólnoty Polaków i Polonii poza granicami

Poza Polską żyje ponad 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu wśród najliczniejszych emigracji świata. Jak integrować Polaków i Polonię poza granicami z macierzą. Jak wykorzystać ten ogromy potencjał dla rozwoju Polski.

Moderator:

Dariusz Piotr Bonisławski - Polska, Prezes Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Paneliści:

 • Agnieszka Kamińska - Polska, Prezes Zarządu Polskie Radio
 • Tomasz Machura - Wielka Brytania, Powiernik Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
 • Robert Korzeniowski - Polska, Przewodniczący Rady Fundacji Fundacja Roberta Korzeniowskiego
 • Artur Cieślik - Polska, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji PGNiG SA
 • Michał Dworczyk - Polska, Minister - Członek Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

19:30 - 20:30    sala 2/3 Wspólnota Polska      Panel dyskusyjny

Szkoły polonijne, czy warto inwestować?

Nauczanie języka polskiego poza granicami Polski oparte jest głównie na działalności społecznej. Polskie szkoły polonijne odgrywają ogromną rolę nie tylko w nauczaniu języka polskiego wśród dzieci polonijnych, ale są ważnymi ogniskami integracji środowisk polskich poza granicami i promocji kultury i języka polskiego. Jaka jest przyszłość szkół polonijnych? Czy profesjonalizacja, standaryzacja nauczania jest drogą do ich umacniania i rozwoju?

Moderator:

Katarzyna Czyżycka - Polska, Dyrektor Programowy Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Paneliści:

 • Anna Fidelus - Polska, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Marta Kmet - Czechy, Dyrektor Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Republice Czeskiej
 • Małgorzata Rosek - Irlandia, Prezes, Dyrektor Polska Macierz Szkolna w Irlandii
 • Zdzisław Palewicz - Litwa, Mer Samorząd Rejonu Solecznickiego
 • Adam Piotr Prorok - Niemcy, Przewodniczący Chrzescijanskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Jezyka Polskiego w Niemczech e.V.

MIEJSCE: Hotel Gołębiewski, Karkonoska 14, 58-540 Karpacz    ZOBACZ NA MAPIE

RELACJA Z DRUGIEGO DNIA POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO



16:50 - 17:50    sala 2/3 Wspólnota Polska      Panel dyskusyjny

Repatriacja jako element polityki demograficznej. Doświadczenia Węgier i Polski

Negatywne procesy demograficzne, starzenie się społeczeństw państwach europejskich są jednym z głównych problemów społeczno-ekonomicznych. Węgry i Polska podjęły ambitne programy repatriacyjne. Czy mają i mogą mieć one znaczenie dla polepszenia stanu demografii i zapobieżeniu procesom starzenia się społeczeństw?

Moderator:

Michał Kisiel - Polska, Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Paneliści:

 • Balázs Molnár - Węgry, Wiceprzewodniczący Instytut ds. Demografii i Rodzin im. Marii Kopp (KINCS)
 • Lorinc Nacsa - Węgry, Deputowany Zgromadzenie Narodowe
 • Aleksandra Ślusarek - Polska, Prezes Związek Repatriantów RP
 • Henryk Kowalczyk - Polska, Poseł, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

19:30 - 20:30    sala 2/3 Wspólnota Polska      Panel dyskusyjny

Znaczenie sportu dla budowania wspólnoty Polaków

Polskim sportowcom w zawodach na arenach całego świata zawsze kibicuje Polonia. Jest to symboliczne manifestowanie polskości, przywiązania do macierzy. Sport jak żadna inna dziedzina życia społecznego potrafi łączyć i budować wspólnotę. Jaką rolę w integracji środowisk polonijnych odgrywa sport? Jak rozwijać dziś sport polonijny i jak w niego inwestować?

Moderator:

Witold Rybczyński - Polska, Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią Polski Komitet Olimpijski (PKOL)

Paneliści:

 • Andrzej Kraśnicki - Polska, Prezes Polski Komitet Olimpijski (PKOL)
 • Marek Horbań - Ukraina, Prezes Lwowski Klub Sportowy Pogoń Lwów
 • Andrzej Lech - Austria, Prezes Polskie Towarzystwo Sportowe w Austrii
 • Andrzej Bizoń - Polska, Przewodniczący Komisji Szkolnej i Sportu Kongres Polaków w Republice Czeskiej

MIEJSCE: Hotel Gołębiewski, Karkonoska 14, 58-540 Karpacz    ZOBACZ NA MAPIE

RELACJA Z TRZECIEGO DNIA POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO



10:45 - 12:00    sala 2/3 Wspólnota Polska      Panel dyskusyjny

Polscy naukowcy poza granicami kraju inspiracją dla rozwoju Polski

Naukowcy polskiego pochodzenia zajmują wyjątkowe pozycje w świecie nauki. Pracują na najlepszych uczelniach, instytutach badań i rozwoju. Jest to ogromny kapitał, który może być wykorzystywany dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Moderator:

Zenona Bańkowska - Polska, Dyrektor Zarządzający Programem Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Paneliści:

 • Nadiia Shmygol - Ukraina, Profesor "Politechnika Zaporoska" Uniwersytet Narodowy
 • Jerzy Kupiec-Weglinski - Polska, Wiceprzewodniczący Szkoła Medyczna D. Geffena na Uniwersytecie Kalifornijskim
 • Anna Fidelus - Polska, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Jan Wiktor Sienkiewicz - Polska, Profesor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12:10 - 13:10    sala 2/3 Wspólnota Polska      Panel dyskusyjny

Networking Biznesu – Wykorzystanie Potencjału Polaków i Polonii poza Granicami

W dzisiejszych czasach jednym z najcenniejszych czynników działalności gospodarczej jest informacja, która pozwala być pierwszym, innowacyjnym i niepowtarzalnym w swojej branży. Szeroko rozumiany networking pozwala zdobywać nowe kontakty, pomysły, a nawet gotowe projekty do realizacji. Potencjał środowisk polonijnych poza granicami stanowi waży element w kształtowaniu networkingu polskiego biznesu.

Moderator:

Sebastian Jaworowski - Polska, Członek Zarządu Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Paneliści:

 • Michał Rudnicki - Litwa, Dyrektor Generalny Orlen Lietuva
 • Teresa Sienkiewicz - Polska, CFO-Poland Acqua Minerale San Benedetto S.P.A.
 • Chen Filipowicz - Izrael, Założyciel Polish-Israeli Technology and Science Forum
 • Anna Wawrzyszko - Niemcy, Wiceprezes Związek Polaków w Niemczech
 • Ireneusz Derek - Ukraina, Współwłasiciel i Dyrektor generalny Plastics Ukraina Ltd.

13:20 - 14:20    sala 2/3 Wspólnota Polska      Panel dyskusyjny

Potencjał ludzi biznesu polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych – perspektywy współpracy

Polonia w Stanach Zjednoczonych należy do najbardziej znaczącej poza granicami Polski. Ponad 10 milionów osób polskiego pochodzenia stanowi jedną z najbardziej znaczących grup etnicznych w USA. Osoby polskiego pochodzenia zajmuje wysokie pozycje w korporacjach, instytucjach finansowych, firmach, prowadzą własne biznesy i w naturalny sposób mogą być pomostem i inspiracją do współpracy kapitału amerykańskiego w Polsce i ekspansji polskich firm na rynku amerykańskim.

Moderator:

Maciej Cybulski - Polska, Prezes Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza

Paneliści:

 • Paweł Pietrasieński - Polska, Profesor, Dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego GOED Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Marek Rudnicki - USA, Profesor, Dyrektor Programu Rezydencji University of Illinois
 • Andrzej Lubelski - Polska, Prezes ProGlobal Strategic Sp. z o.o.
 • Romuald Popławski - USA, Gość Forum Polonijne Kongres Polonii Amerykańskiej
 • Karolina Dehnhard - USA, Partner, Adwokat Lindabury, McCormick, Estabrook & Cooper, P.C.

14:30 - 15:30    sala 2/3 Wspólnota Polska      Panel dyskusyjny

Polska Kultura w Świecie. Jak Inwestować w Sztukę?

Dokonania artystów polskich i polskiego pochodzenia: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, fotografików, architektów, sztuki stosowanej oraz nowych mediów, którzy tworzyli lub działali i działają współcześnie poza granicami Polski, należą do najważniejszych zjawisk w dziejach polskiej kultury artystycznej. Szacuje się, że poza Polską żyje obecnie 18-20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia, w tym – poważna rzesza artystów, liczona w tysiące nazwisk, pośród których znajdują się twórcy należący do czołówki artystycznej elity w skali globu. Po upadku muru berlińskiego, dzieła polskich artystów tworzących poza granicami Polski, zaczęły coraz częściej pojawiać się w czołówce światowych rankingów - zarówno w domach aukcyjnych jak i wszelkiego rodzaju targach sztuki w wielu krajach na całym świecie. Panel poświęcony współczesnej sztuce polskiej powstającej w pracowniach polskich artystów w krajach europejskich i pozaeuropejskich w XX i w XXI wieku, ma na celu wskazanie najlepszych form i mechanizmów promocji polskiej sztuki na świecie – zarówno w aspekcie kulturotwórczym w skali globalnej jak i w sferze rynkowej – jako jednej z najbardziej pewnych form inwestycji i zysku ekonomicznego.

Moderator:

Jan Wiktor Sienkiewicz - Polska, Profesor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Paneliści:

 • Robert Bluj - Litwa, Dyrektor Studio Rysunku i Malarstwa Roberta Bluja
 • Michał Jackowski - Polska, Właściciel, Pracownia Jackowski Michał
 • Carolina Khouri - Wielka Brytania, Gość Forum Polonijne
 • Wojciech Antoni Sobczyński - Wielka Brytania, Członek Związek Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii
 • Jakub Fijewski - Polska, Właściciel, Prezes Artutito - Exquisite Art Gallery
 • Katarzyna Czerpak-Weglinski - USA, Prezes Rady Programowej, KrakArt Group

15:40 - 16:40    sala 2/3 Wspólnota Polska      Panel dyskusyjny

Turystyka Polonijna – Wyzwania dla Branży Turystycznej w Polsce

Turystyka polonijna ma istotne znaczenie w promowaniu Polski. Bardzo ważna jest rola polskich instytucji i organizacji współpracujących z Polonią i z Polakami za granicą w kontekście promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Myśląc o promocji Polska dziś to myślimy przede wszystkim o krainie innowacji, dobrze rozwijającej się gospodarce, dziedzictwie kulturowym, atrakcyjnej kuchni, bogatej i różnorodnej przyrody. Polonia jest ważnym elementem strategii promocji Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Jak wykorzystać ten potencjał?

Moderator:

Jan Korsak - Polska, Prezes Travel Time

Paneliści:

 • Andrzej Gut-Mostowy - Polska, Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Rafał Szlachta - Polska, Prezes Polska Organizacja Turystyczna
 • James Hart Dyke - Wielka Brytania, Finance Head Central Europe Syngenta Polska Sp. z o.o.
 • Marek Klaper - Dania, Dyrektor PolenGO
 • Honorata Pierwoła - USA, Prezes Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych

16:50 - 17:50    sala 2/3 Wspólnota Polska      Panel dyskusyjny

Potencjał startupów polskich młodych przedsiębiorców w świecie

Młoda polska emigracja zaangażowana jest w tworzenie biznesów na świecie. Wiele z nich opartych jest na specjalistycznej wiedzy i innowacyjności. Stanowią oni wyjątkowy potencjał , który może być ważnym impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki.

Moderator:

Maciej Gnyszka - Polska, Prezes Towarzystwa Biznesowe

Paneliści:

 • Karol Kurach - Szwajcaria, Chief Technology Officer Cosmose
 • Marcin Michalski - Szwajcaria, Starszy Inżynier Cosmose
 • Jakub Niebrzydowski - Architekt i specjalista BIM, Burckhardt Partner
 • Grzegorz Wielgoszewski - Szwajcaria, Inżynier ds. badań i rozwoju Resistell AG

18:00 - 19:00    sala 2/3 Wspólnota Polska      Panel dyskusyjny

Wyzwania dla solidarności z Polonią i Polakami poza granicami

Polacy rozumieją potrzebę wspierania środowisk polskich poza granicami, szczególnie tych na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. Wiele inicjatyw, akcji społecznych, powołanych instytucji służy temu celowi. Obszar ten, który jest odruchem solidarności, potrzebą serca, wymaga jednak również dalszej profesjonalizacji i stałego rozwoju.

Moderator:

Barbara Wojda - Belgia, Prezes Polska Macierz Szkolna w Belgii

Paneliści:

 • S. Michaela Rak - Polska, Założyciel, Dyrektor Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie
 • Alicja Brzan-Kloś - Polska, Skarbnik Oddziału Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Katowicach
 • Łukasz Tomasz Dmowski - Polska, Prowincjał Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego
 • Tadeusz Adam Pilat - Szwecja, Prezydent Europejska Unia Wspólnot Polonijnych













FORUM EKONOMICZNE W KARPACZU














Forum Ekonomiczne organizowane od 1992 roku stało się jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej naszego kraju. W obradach XXIX Forum Ekonomicznego w 2019 roku wzięło udział prawie 4,5 tys. gości, a obsługą medialną zajmowało się blisko 700 przedstawicieli redakcji z kilkudziesięciu państw świata.

Misją Forum jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami. W wypełnianiu swojej misji Forum jest niezależne i bezstronne.

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej Forum nie tylko nie straciło na znaczeniu, ale znalazło nową formułę i zyskało nową jakość pomostu między Wschodem i Zachodem. Forum Ekonomiczne to europejski głos w debacie nad sprawami Europy i świata. Rokrocznie jego obrady relacjonują największe polskie i światowe media. Tak opiniotwórcze dzienniki, jak m.in. Le Monde i Le Soir, określiły je mianem Davos Wschodu.

Więcej o Forum Ekonomicznym










KARPACZ - MIEJSCE POLONIJNEGO FORUM EKONOMICZNEGO

Karpacz to jeden z najliczniej odwiedzanych ośrodków turystycznych południowo-zachodniej Polski, który, mimo powstania tu w ostatnich latach znacznych rozmiarów obiektów, nadal zachował kameralną atmosferę górskiego kurortu. Sprzyja temu plątanina uliczek schodzących ku szumiącej po głazach Łomnicy i pamiętające XIX-stulecie pensjonaty tonące wśród kwitnących w maju rododendronów.

Karpacz leży u stóp Śnieżki w dolinach Łomnicy i jej dopływów: Łomniczki, Bystrzyka, Budniczej Strugi, Dzikiego Potoku, Płomnicy, obecnie jest jednolitym organizmem miejskim, który jednak powstał z kilku dawniejszych osiedli, wsi, osad oraz skupisk bud pasterskich.



KARPACZ - HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ











ORGANIZATOR
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA ORAZ FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH






PARTNER GŁÓWNY






PATRONAT MEDIALNY - OBSŁUGA MEDIALNA I INFORMATYCZNA
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWP






facebook