II ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – ŁĄCZY NAS POLSKA

KRAKÓW, 26-29 WRZEŚNIA 2019


II Światowe Forum
Mediów Polonijnych
26-29 września 2019 roku

Dom Polonii w Krakowie, ul. Rynek Główny 14

MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – ŁĄCZY NAS POLSKA

Media polonijne są istotnym elementem integracji środowisk polonijnych, krzewienia polskiej tożsamości poza granicami kraju oraz podnoszenia statusu społecznego Polonii. Polonijne media tradycyjne i elektroniczne tworzą sieć informacyjną, która umożliwia Rodakom rozrzuconym po najdalszych zakątkach świata poczuć się wspólnotą, wymieniać informacjami i wspomagać w trudnych chwilach.


II Światowe Forum Mediów Polonijnych - będące kontynuacją zainicjowanych w 2014 roku Europejskich Forów Mediów Polonijnych - to najważniejsza impreza tematyczna. Jej celem jest integracja dziennikarzy polonijnych działających na całym świecie, poznanie nowoczesnych trendów oraz narzędzi komunikacyjnych, a także opracowanie kierunków działań na najbliższe lata. Ideą tegorocznego Forum Mediów Polonijnych jest dodatkowo wypracowanie pozytywnych i trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi w myśl hasła „Łączy nas Polska”.

OrganizatorzyREJESTRACJA NA FORUM

INFORMACJE

  • II Światowe Forum Mediów Polonijnych jest bezpłatne, organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania i wyżywienia.
  • Przewidywany zwrot kosztów podróży dla osób z Europy wynosi do 400 PLN, dla osób spoza Europy do 1400 PLN.
  • W Forum może wziąć udział jedna osoba z jednej redakcji. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jedną osobę z redakcji, prosimy o kontakt w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc. Pełna odpłatność za dodatkową osobę z redakcji wynosi 225 Euro.
  • Rejestracja następuje przez formularz zgłoszeniowy https://tiny.pl/tf28b
  • termin nadsyłania zgłoszeń – do 16 sierpnia, informacja o zakwalifikowaniu 19 sierpnia.
  • Więcej informacji: http://www.wspolnotapolska.org.pl/forummediow.
    W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy fmp@wspolnotapolska.org.pl lub telefoniczny +48 22 556 90 44; +46 704 93 59 15.

ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONJNYCH 2019
BADANIE POTRZEB MEDIÓW POLONIJNYCH


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” prowadzi badanie dotyczące stanu i potrzeb rozwojowych mediów polonijnych. Będziemy wdzięczni, jeśli wypełnią Państwo ankietę. Czynność ta zajmie niewiele czasu, a pomoże nam lepiej poznać Państwa działalność i trafniej projektować wsparcie mediów polonijnych w nadchodzących latach.

BADANIE POTRZEB MEDIÓW POLONIJNYCH


PROGRAM FORUM14.00 – 15.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW    ZOBACZ NA MAPIE
Miejsce: Dom Polonii w Krakowie, Rynek Główny 14

15.00 – 15.15
Inauguracja II Światowego Forum Mediów Polonijnych
Organizatorzy witają

Teresa Sygnarek - Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji
Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

15.15 – 15.30
Wystąpienia zaproszonych gości:
Senat RP, Prezydent Miasta Krakowa, TVP Polonia

15.30 – 16.00
Stan obecny i perspektywy rozwoju mediów polonijnych – wyniki przeprowadzonych badań
Beata Ciężka, Badaczka, ewaluatorka, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

16.00 – 16.30
Dyskusja

16.30 – 16.45
Zasady setki dziennikarskiej
Piotr Płonka, Pepe TV

16.45 – 18.00
Skrócona setka – prezentacja uczestników jako „sześćdziesiątka”

18.00 – 20.00
Networking i kolacja

20.00
Kraków nocą – spacer po Krakowie


MODUŁ I – RYNEK MEDIÓW POLONIJNYCH

9.30 – 9.45
„Jest nas 60 milionów” Polonia dla Polski, Polska dla Polonii
– rola mediów polonijnych w budowaniu wspólnoty narodowej, perspektywa rozwojowa

Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"

9.45 - 10.15
Debata ekspercka z udziałem przedstawicieli mediów polonijnych i polskich

10.15 – 10.35
Prezentacja Polonijnej Agencji Informacyjnej, budowanie sieci korespondentów
Mariusz Pawłowski - Dyrektor Polonijnej Agencji Informacyjnej

10.35 – 11.00
Dyskusja

11.00 - 11.30
Przerwa

MODUŁ II – WARSZTAT DZIENNIKARZA POLONIJNEGO

11.30 – 12.00
Między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do ochrony wizerunku
(banki danych, ochrona danych osobowych)
Uniwersytet Jagielloński

12.30 – 13.00
Między prawem autorskim a sztuczną inteligencją
Uniwersytet Jagielloński

13.00 – 13.30
Dyskusja

13.30 - 14.30
Przerwa na obiad

14.30 – 14.50
Między odpowiedzialnością a klikalnością
(Etyka, język, fake news, trolling, hejt w sieci)
Uniwersytet Jagielloński

14.50 – 15.10
Dyskusja

15.10 – 15.30
Między etyką dziennikarską a wolnością mediów
Uniwersytet Jagielloński

15.30 – 16.50
Dyskusja

17.10 – 17.40
Przerwa

17.40 – 18.00
Między teraźniejszością a przyszłością. Nowe kierunki rozwoju mediów
(prasa drukowana a internetowa, nowinki, Twitter, blogi, YT, Instagram, jak nagrać webinar).
Adriana Chodakowska -redaktor naczelna Londynek.net

18.00 – 18.20
Dyskusja

18.20 – 18.40
Między zdjęciem artystycznym a merytorycznym
Kompozycja zdjęcia wzbudzającego zaciekawienie i podziw

Czesław Czapliński – Agencja Photo Medium, dziennikarz, artysta fotograf, autor filmów dokumentalnych

18.00 – 18.20
Dyskusja

18.50 – 19.00
Otwarcie wystawy fotograficznej Czesława Czaplińskiego
Portrety artystów fotografów 1839-2019 – 180 lat od wynalezienia fotografii

19.30
Kolacja


9.30 – 17.00
Warsztaty
(kawa w salach, obiad około godz. 13.00-14.00)
Wprowadzenie do zajęć w grupach.

GRUPA I - Gazety drukowane

Mirosław Klotzer - Uniwersytet Jagielloński

Od amatorstwa do profesjonalizmu - nowoczesne techniki wydawnicze. Program InDesign

Rezultat: Gazeta tematyczna

GRUPA II - Portale, blogi

Piotr Marek - TipMedia

Internet. Szybki kurs Wordpress na podstawie wspólnego template

Rezultat: Portal tematyczny

GRUPA III - Radio, TV

Piotr Płonka - Pepe TV

Operowanie obrazem i dźwiękiem. Montaż filmu dla laików

Rezultat: Film tematyczny

17.00 – 18.00
Kolacja

18.00 – 19.30
Prezentacja materiałów medialnych: gazeta, portal, nagranie radiowe i tv. Omówienie Opinii Forum

20.00
Program kulturalny


09.00 – 10.00
Prezentacja zespołu przygotowującego Opinię Forum i jego przyjęcie
Teresa Sygnarek

10.00 – 11.00
Uroczyste zakończenie Forum

11.00 -13.00
Kraków magiczny i innowacyjny
Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem


*Program może ulec zmianie


ORGANIZATOR


PARTNERZY MEDIALNI
PATRONAT HONOROWY

Mecenas Forum

facebook