II ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – ŁĄCZY NAS POLSKA

KRAKÓW, 26-29 WRZEŚNIA 2019


II Światowe Forum
Mediów Polonijnych
26-29 września 2019 roku

Dom Polonii w Krakowie, ul. Rynek Główny 14

MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – ŁĄCZY NAS POLSKA

Media polonijne są istotnym elementem integracji środowisk polonijnych, krzewienia polskiej tożsamości poza granicami kraju oraz podnoszenia statusu społecznego Polonii. Polonijne media tradycyjne i elektroniczne tworzą sieć informacyjną, która umożliwia Rodakom rozrzuconym po najdalszych zakątkach świata poczuć się wspólnotą, wymieniać informacjami i wspomagać w trudnych chwilach.


II Światowe Forum Mediów Polonijnych - będące kontynuacją zainicjowanych w 2014 roku Europejskich Forów Mediów Polonijnych - to najważniejsza impreza tematyczna. Jej celem jest integracja dziennikarzy polonijnych działających na całym świecie, poznanie nowoczesnych trendów oraz narzędzi komunikacyjnych, a także opracowanie kierunków działań na najbliższe lata. Ideą tegorocznego Forum Mediów Polonijnych jest dodatkowo wypracowanie pozytywnych i trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi w myśl hasła „Łączy nas Polska”.

Organizatorzy


ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONJNYCH 2019 ROZPOCZĘTE


RELACJA Z FORUM

Pierwszy dzień forum

Kraków, 26 września 2019 - INAUGURACJA FORUM

W Domu Polonii w Krakowie rozpoczęło się Forum Mediów Polonijnych. Media polonijne są istotnym elementem integracji środowisk polonijnych, krzewienia polskiej tożsamości poza granicami kraju oraz podnoszenia statusu społecznego Polonii. Polonijne media tradycyjne i elektroniczne tworzą sieć informacyjną, która umożliwia Rodakom rozrzuconym po najdalszych zakątkach świata poczuć się wspólnotą, wymieniać informacjami i wspomagać w trudnych chwilach.

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA


Drugi dzień forum

Kraków, 27 września 2019

Dzisiejszy dzień rozpoczął się odczytaniem listu od marszałka Senat Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, skierowanego do uczestników Forum. Marszałek Karczewski podkreślił znaczenie kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów" i wyraził nadzieję, że polonijni dziennikarze włączą się w jej realizację.

Dariusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprezentował idee kampanii „Jest nas 60 milionów” Polonia dla Polski, Polska dla Polonii oraz rolę mediów polonijnych w budowaniu wspólnoty narodowej i perspektywę rozwojowu tego projektu.

RELACJA Z DRUGIEGO DNIA


Trzeci dzień forum

Kraków, 28 września 2019

W czasie trzeciego dnia Forum równolegle odbywają się zajęcia w trzech grupach warsztatowych. W pierwszej grupie poruszane są tematy dotyczące gazet drukowanych: "Od amatorstwa do profesjonalizmu - nowoczesne techniki wydawnicze - Program InDesign", w drugiej grupie poświęconym portalom i blogomt emat warsztatów jest Internet. "Szybki kurs Wordpress na podstawie wspólnego template.", w trzeciej pracowali dziennikarze zaangażowani w pracę w radiu i telewizji "Operowanie obrazem i dźwiękiem. Montaż filmu dla laików". Pod koniec trzeciego dnia przedstawiono rezultaty warsztatów. W kolejnej części zastanawialiśmy się nad naturą wiadomości polonijnej i obszarem aktywności polonijnych dziennikarzy, perspektywą kształcenia oraz konieczności konsolidacji wysiłków mediów polonijnych w postaci światowego zrzeszenia.

RELACJA Z TRZECIEGO DNIA


Czwarty dzień forum

Kraków, 29 września 2019

Czwartego dnia zaprezentowano i przyjęto wnioski płynące z minionego Forum. Spotkanie z uczestnikami poprowadziłą Teresa Sygnarek Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. Jednym z niezwykle istotnym był postulat powołania ogólnoświatowego związku dziennikarzy integrującego medialne środowisko polonijne oraz stworzenia systemu profesjonalnych szkoleń - być może w formule studiów dziennikarskich.

RELACJA Z CZWARTEGO DNIA


PROGRAM FORUM14.00 – 15.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW    ZOBACZ NA MAPIE
Miejsce: Dom Polonii w Krakowie, Rynek Główny 14

15.00 – 15.15
Inauguracja II Światowego Forum Mediów Polonijnych
Organizatorzy witają

Teresa Sygnarek - Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji
Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

15.15 – 15.30
Wystąpienia zaproszonych gości:
Senat RP, Prezydent Miasta Krakowa, TVP Polonia

15.30 – 16.00
Stan obecny i perspektywy rozwoju mediów polonijnych – wyniki przeprowadzonych badań
Beata Ciężka, Badaczka, ewaluatorka, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

16.00 – 16.30
Dyskusja

16.30 – 16.45
Zasady setki dziennikarskiej
Piotr Płonka, Pepe TV

16.45 – 18.00
Skrócona setka – prezentacja uczestników jako „sześćdziesiątka”

18.00 – 20.00
Networking i kolacja

20.00
Kraków nocą – spacer po Krakowie


MODUŁ I – RYNEK MEDIÓW POLONIJNYCH

9.30 – 9.45
„Jest nas 60 milionów” Polonia dla Polski, Polska dla Polonii
– rola mediów polonijnych w budowaniu wspólnoty narodowej, perspektywa rozwojowa

Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"

9.45 - 10.15
Debata ekspercka z udziałem przedstawicieli mediów polonijnych i polskich

10.15 – 10.35
Prezentacja Polonijnej Agencji Informacyjnej, budowanie sieci korespondentów
Mariusz Pawłowski - Dyrektor Polonijnej Agencji Informacyjnej

10.35 – 11.00
Dyskusja

11.00 - 11.30
Przerwa

MODUŁ II – WARSZTAT DZIENNIKARZA POLONIJNEGO

11.30 – 12.00
Między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do ochrony wizerunku
(banki danych, ochrona danych osobowych)
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa, Uniwersytet Jagielloński

12.30 – 13.00
Między prawem autorskim a sztuczną inteligencją
dr Paweł Litwiński
Barta Litwiński Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

13.00 – 13.30
Dyskusja

13.30 - 14.30
Przerwa na obiad

14.30 – 14.50
Między odpowiedzialnością a klikalnością
(Etyka, język, fake news, trolling, hejt w sieci)
dr Małgorzata Majewska
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

14.50 – 15.10
Dyskusja

15.10 – 15.30
Między etyką dziennikarską a wolnością mediów
mgr Rafał Wietoszko
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

15.30 – 16.50
Dyskusja

17.10 – 17.40
Przerwa

17.40 – 18.00
Między teraźniejszością a przyszłością. Nowe kierunki rozwoju mediów
(prasa drukowana a internetowa, nowinki, Twitter, blogi, YT, Instagram, jak nagrać webinar).
Adriana Chodakowska
redaktor naczelna Londynek.net

18.00 – 18.20
Dyskusja

18.20 – 18.40
Między zdjęciem artystycznym a merytorycznym
Kompozycja zdjęcia wzbudzającego zaciekawienie i podziw

Czesław Czapliński
Agencja Photo Medium, dziennikarz, artysta fotograf, autor filmów dokumentalnych

18.00 – 18.20
Dyskusja

18.50 – 19.00
Otwarcie wystawy fotograficznej Czesława Czaplińskiego
Portrety artystów fotografów 1839-2019 – 180 lat od wynalezienia fotografii

19.30
Kolacja


9.30 – 17.00
Warsztaty
(kawa w salach, obiad około godz. 13.00-14.00)
Wprowadzenie do zajęć w grupach.

GRUPA I - Gazety drukowane

Mirosław Klotzer - Uniwersytet Jagielloński

Od amatorstwa do profesjonalizmu - nowoczesne techniki wydawnicze. Program InDesign

Rezultat: Gazeta tematyczna

GRUPA II - Portale, blogi

Piotr Marek - TipMedia

Internet. Szybki kurs Wordpress na podstawie wspólnego template

Rezultat: Portal tematyczny

GRUPA III - Radio, TV

Piotr Płonka - Pepe TV

Operowanie obrazem i dźwiękiem. Montaż filmu dla laików

Rezultat: Film tematyczny

17.00 – 18.00
Kolacja

18.00 – 19.30
Prezentacja materiałów medialnych: gazeta, portal, nagranie radiowe i tv. Omówienie Opinii Forum

20.00
Program kulturalny


09.00 – 10.00
Prezentacja zespołu przygotowującego Opinię Forum i jego przyjęcie
Teresa Sygnarek

10.00 – 11.00
Uroczyste zakończenie Forum

11.00 -13.00
Kraków magiczny i innowacyjny
Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem


*Program może ulec zmianie


ORGANIZATOR


PARTNERZY MEDIALNI
PATRONAT HONOROWY

PATRONAT HONOROWY

Mecenas ForumProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów