POLONIJNE OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


UROCZYSTOŚCI NA WAWELU

XIII Światowe Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które odbywają się w Krynicy-Zdroju w dniach od 25 lutego do 2 marca, to dla przybyłej na zawody Polonii okazja nie tylko do sportowej rywalizacji i spotkania w gronie rodaków z całego świata, ale również uczestniczenia na ojczystej ziemi w obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.


Film: © PEPE-TV www.pepetv.eu

Uroczysta sesja

Uroczystości odbyły się 2 marca 2018 roku na Zamku Królewskim na Wawelu, w miejscu symbolicznym dla naszej państwowości i narodowej pamięci. Rozpoczęła je uroczysta sesja, w której wystąpili z okolicznościowymi przemówieniami przedstawiciele Senatu RP, Polaków i Polonii za Granicą, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha, senator Kazimierz Wiatr, doradca Prezydenta RP Piotr Nowak, biskup Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, prof. Andrzej Nowak przedstawiający "Rolę emigracji i Polonii w odzyskaniu Niepodległości Polski".


Apel

Ważnym akcentem obchodów 100-lecia Niepodległości jest apel Polaków – jak to sami określili - "przedstawicieli tej części narodu, która żyje poza granicami Polski" który złożono na ręce przedstawicieli Senatu RP . Oto jego treść:

W odpowiedzi na apel Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego, wystosowany do Polonii, my - przedstawiciele tej części narodu, która żyje poza granicami Polski - zgromadzeni na Wawelu, w miejscu, gdzie bije serce naszego narodu, gdzie znaleźli miejsce swego wiecznego spoczynku władcy i twórcy wielkości Rzeczypospolitej, zwracamy się do wszystkich rozsianych po świecie rodaków, aby w roku obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości dołożyli sił i starań, by był to czas wielkiego święta, przywołującego pamięć o dniach powrotu pomiędzy wolne i samostanowiące narody i ludziach, dzięki którym Polska, jako suwerenny byt państwowy, zaistniała na mapie świata.
Pragniemy, aby każdy z nas był ambasadorem broniącym jej dobrego imienia i głoszącym prawdę o wspaniałej historii Rzeczpospolitej - wspólnym domu wielu kultur i religii, w którym wolność wyznania, demokracja i niezawisłe sądy panowały wówczas, gdy Europa pogrążała się w absolutyzmie.
Głęboko wierzymy, że dzięki temu każdego Polaka żyjącego za granicą silniejsze więzy połączą ze wspólnotą budującą Polskę taką, jaką wymarzyli nasi przodkowie – wolną, podmiotową, sprawiedliwą i bezpieczną, wyrastającą z chrześcijańskich fundamentów Europy.
Apelujemy do wszystkich Polaków, aby pamiętali, że naszym wspólnym narodowym dziedzictwem - obecnym we wszystkich epokach niełatwej polskiej historii – było, jest i będzie umiłowanie wolności.


Sygnatariuszami apelu są:

Tadeusz Pilat – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,
Teresa Berezowski – Rada Polonii Świata,
Frank Spula - Kongres Polonii Amerykańskiej,
Bożena Kamiński - Kongres Polonii Amerykańskiej,
Jolanta Tatara – Kongres Oświaty Polonijnej,
Waldemar Tomaszewski – Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin,
Emilia Chmielowa – Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
Andżelika Borys – Związek Polaków na Białorusi.Medale i wyróżnienia

W dowód zasług wręczono medale i wyróżnienia 100-lecia dla Andrzeja Lecha, Ireny Szewińskiej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego "Beskid Śląski" oraz Lwowskiego Klubu Sportowego "Pogoń".Msza świeta i złożenie wieńców

Zwieńczeniem uroczystości była msza święta w Bazylice Św. Stanisława i Św. Wacława na Wawelu, odprawiana przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz biskupa Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz złożenie wieńców na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Prezydenta RP Lecha KaczyńskiegoFoto: © Agata Pawłowska - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"ORGANIZATORZY XIII ŚWIATOWYCH ZIMOWYCH IGRZYSK POLONIJNYCH
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrówfacebook