KRAKOWSKI ODDZIAŁ

STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
Artyści Andersa

8 października 2020 o godzinie 18.00 w Domu Polonii odbył się wernisaż wystawy “Artyści Andersa”. Ekspozycja jest prezentacja dokumentacji, katalogów, plakatów i artefaktów – dzieł stworzonych przez polskie środowisko emigracyjne artystów, którzy na Wyspy przybyli w latach trzydziestych, po klęsce wrześniowej i wreszcie po historycznych powojennych zawirowaniach.

„Artyści Andersa” – plansze przygotowane przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych 18 artystów, którzy wraz z armią Andersa po II wojnie światowej pozostali w Wielkiej Brytanii. W otwarciu wystawy „Artyści Andersa” wzięli udział również żołnierze Armii Andersa, którzy po zakończeniu II wojny światowej pozostali w Wielkiej Brytanii i tam z pomocą swojego wodza wpisywali się w promocję sztuki polskiej. Wielu z nich miało duże osiągnięcia artystyczne, prowadzili własne galerie, byli wykładowcami brytyjskich uczelni artystycznych i mieli znaczący wpływ na rozwój sztuki w tym kraju.


Celem działania poprzez prezentację artystów polonijnych i polskich zamieszkałych za granicą przybliżenie ich osiągnięć artystycznych mieszkańcom Krakowa, członkom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddziału w Krakowie, turystom, studentom i artystom krakowskim w szczególności różnorodności prac artystycznych artystów polonijnych oraz ich starszych kolegów często wywodzących się z tych samych uczelni artystycznych w kraju.

Została stworzona możliwość zapoznania się z kierunkami rozwoju sztuki w świeci i jak znaczący udział mają w tym artyści mający polskie korzenie, w wielu przypadkach wywodzący się z polskich szkół artystycznych.

Wystawy organizowane w Domu Polonii w Krakowie od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Niestety sytuacja pandemiczna w roku 2020 w znacznym stopniu ograniczyła możliwość prezentacji prac, a po 7 listopada na podstawie obowiązujących przepisów umożliwiła jedynie zdalny przekaz.
RELACJĘ Z WYSTAWY ZOBACZYŁO DOTYCHCZAS 1682 OSÓB


O PROJEKCIE

"Artyści Andersa" 8 października 2020 o godzinie 18.00 w Domu Polonii odbył się wernisaż wystawy “Artyści Andersa”. Ekspozycja jest prezentacja dokumentacji, katalogów, plakatów i artefaktów – dzieł stworzonych przez polskie środowisko emigracyjne artystów, którzy na Wyspy przybyli w latach trzydziestych, po klęsce wrześniowej i wreszcie po historycznych powojennych zawirowaniach.

„Artyści Andersa” – plansze przygotowane przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych 18 artystów, którzy wraz z armią Andersa po II wojnie światowej pozostali w Wielkiej Brytanii. W otwarciu wystawy „Artyści Andersa” wzięli udział również żołnierze Armii Andersa, którzy po zakończeniu II wojny światowej pozostali w Wielkiej Brytanii i tam z pomocą swojego wodza wpisywali się w promocję sztuki polskiej. Wielu z nich miało duże osiągnięcia artystyczne, prowadzili własne galerie, byli wykładowcami brytyjskich uczelni artystycznych i mieli znaczący wpływ na rozwój sztuki w tym kraju.INNE WYDARZENIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU "WSPÓLNOTY POLSKIEJ"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy
Polonii i Polakom za granicą.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów