Misja medyczna

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Kalendarium Misji


Maj
Litwa

Wizyta w Hospicjum bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie

Wizyta Prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego w Hospicjum bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie, w związku z programem wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych „Misja medyczna” w 2018 roku.


PEPE TV


Lipiec
Polska

Konferencja w Warszawie

Konferencja prasowa w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na temat wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych „Misja medyczna”.


Foto: Maria Jęda - SWP


Sierpień
Ukraina

Wizyta w „Domu Bożego Miłosierdzia Caritas” w Gródku Podolskim na Ukrainie

Wiceprezes Krzysztof Łachmański z Dyrektor Biura Zarządu Tatianą Čepukoit odwiedzili „Dom Bożego Miłosierdzia Caritas” w Gródku Podolskim na Ukrainie. „Wspólnota Polska” przekazała wsparcie finansowe na zakup materiałów medycznych i lekarstw.Październik
Litwa

Spotkania informacyjne

Cykl spotkań informacyjnych z Dyrektor Biura Zarządu Tatianą Čepukoit na temat wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych „Misja medyczna” - rejony trocki, wileński i solecznicki.Październik
Mołdawia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Nowości w medycynie”

Udział Prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego i Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Tatianą Čepukoit w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Nowości w medycynie”, z okazji Jubileuszu XX lecia Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii oraz obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polską w Kiszyniowie.
Podczas spotkania z Polonią mołdawską przekazano informacje o Programie wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych „Misja medyczna”


WYSTĄPIENIE PREZESA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA" DARIUSZA PIOTRA BONISŁAWSKIEGO

Grudzień
Białoruś

Zapomogi dla kombatantów

Podczas wizyty w Grodnie Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Tatiana Čepukoit przekazała zapomogi na zakup lekarstw dla 25 kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi.

GŁÓWNA STRONA PROJEKTU
facebook