ZAWIADOMIENIE O REGATACH

I ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE

w klasie: 2020, w dniach 11-14.09.2020 r.

AKTUALIZACJA: 10.09.2020


MIEJSCE I TERMIN REGAT:

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 12-13 września 2020 r.
Miejsce postoju jachtów: Marina Yacht Park, w gdyńskim Basenie Prezydenta

1. PRZEPISY

1.1  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w ‘Przepisach Regatowych Żeglarstwa’ World Sailing.

1.2  W przypadku sprzeczności decydują postanowienia Instrukcji żeglugi.

1.3  Dodatek P - „Specjalne procedury dla przepisu 42” ma zastosowanie.

2. PRZEPISY

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

3. PARTNER STRATEGICZNY

• ACS oraz WNiUO Akademii Marynarki Wojennej

• Pomorski Związek Żeglarski

4. PATRONAT HONOROWY

• Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Dariusz BONISŁAWSKI

• Rektor AMW kontradmirał prof. Dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

• Prezes PoZŻ Bogusław WITKOWSKI

• Polski Komitet Olimpijski

5. KLASA

Regaty zostaną rozegrane w klasie 2020. Dla uznania regat za odbyte ustala się rozegranie przynajmniej 1 wyścigu.

6. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą:
online, do 20 sierpnia 2020 r. na stronie: http://www.wspolnotapolska.org.pl/mistrzostwa_zeglarskie/rejestracja.php

7. PROGRAM REGAT

Sobota (12.09.2020 r.)

• 10:00 – otwarcie regat, losowanie jachtów, odprawa z zawodnikami

• 11.30 – sygnał startu do pierwszego wyścigu dnia

Niedziela (13.09.2020 r.)

• 10:00 – sygnał startu do pierwszego wyścigu dnia

• żaden sygnał ostrzeżenia nie będzie podany później niż o godzinie 12.55

• ok. 15.00 – zakończenie regat

8. PUNKTACJA:

8.1 Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ.

8.2 Planowane jest rozegranie siedmiu (7) wyścigów.

8.3 W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie odrzucony.

9. INSTRUKCA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy Biurze Regat.

10. TRASA

Trasa – szczegóły trasy zostaną podane w załączniku do Instrukcji Żeglugi

11. NAGRODY

Załogi w poszczególnych kategoriach sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchary, dyplomy i medale.

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

13. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

14. PROTESTY:

14.1 Dla ważności protestu obowiązuje poinformowanie o zamiarze protestowania statku mety możliwie jak najszybciej po ukończeniu wyścigu bez jakiegokolwiek kontaktu zewnątrz. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 61.

14.2 Formularze protestowe będą dostępne w biurze regat. Protesty, prośby o zadośćuczynienie lub o wznowienie muszą być dostarczone do biura przed upływem obowiązującego limitu czasu.

14.3 Czas składania protestów wynosi 45 minut po tym jak ostatni jacht ukończył ostatni wyścig w danym dniu lub po tym jak komisja regatowa zasygnalizuje, że nie będzie już więcej wyścigów w tym dniu. Obowiązuje późniejszy z wymienionych terminów.

15. STERNIK JACHTU:

15.1 Do każdego jachtu przypisany zostanie ze strony Organizatora regat sternik oraz jeden załogant. Organizator może na podstawie pisemnego wniosku zawodnika wyrazić zgodę na zastąpienie załoganta od Organizatora swoim zawodnikiem. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania tej zgody w trakcie regat, jeśli uzna że jest taka konieczność ze względów bezpieczeństwa.

15.2 Organizator może rozpatrzyć pozytywnie pisemny wniosek zawodnika na samodzielne sterowanie jachtem. Wnioski w tej sprawie rozpatrywane będą wyłącznie do soboty godz. 9:00. Po tym czasie przyjęcie sternika ze strony zawodników nie będzie możliwe. W przypadku zgody organizator zastrzega prawo do pozostawienia w załodze 1-2 osób ze strony organizatora regat. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania tej zgody w trakcie regat, jeśli uzna że jest taka konieczność ze względów bezpieczeństwa.

16. NA JACHCIE:

16.1 Na każdym jachcie obowiązują załogi 5 osobowe. W wyjątkowych sytuacjach komisja regatowa może rozpatrzyć pozytywnie pisemny wniosek zawodnika na pomniejszenie załogi.

16.2 Rotacja zawodników – zmiana członków załogi na jachcie możliwa jest wyłącznie drugiego dnia regat przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu dnia.

17. JACHTY

Losowanie jachtów ze sternikami (od organizatora) odbędzie się w sobotę podczas ceremonii otwarcia regat. Potem nie przewiduje się kolejnych losowań.

18. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

19. DANE OSOBOWE

Osoby uczestniczące w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem regat. Wyniki rywalizacji oraz zarejestrowane podczas regat materiały fotograficzne i video mogą zostać opublikowane w zasobach publicznych Organizatora oraz w innych mediach publicznych.I ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE - DO POBRANIA / PDF
ZGŁOSZENIA - KONTAKT

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu
Tel.: +48 22 556 90 11
Mail: sport@wspolnotapolska.org.pl
ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Pomorski Związek Żeglarski
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w GdyniI ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE
SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU

I Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie
zostały objęte patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów