WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Włochy


2018-12-20 100 LAT WOLNEJ POLSKI W OCZACH DZIECI - SŁAWNI POLACY Anders Szkoła Polska w Marche

100 LAT WOLNEJ POLSKI W OCZACH DZIECI - SŁAWNI POLACY - taki był temat wystawy zorganizowanej przez uczniów i nauczycieli Anders Szkoła Polska w Marche w Maceracie, którą można było obejrzeć jeszcze w Ankonie, Wszystkim tym, którym nie udało się nas odwiedzić prezentujemy "mini dzieła" i ich polsko-włoskich wykonawców.
Projekt został współfinansowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" , ze środków otrzymanych od Kancelaria Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Dziękujemy!


Anders Szkoła Polska w Marche
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook