Polska-Polonia – płaszczyzny współpracy
Za zasługi dla sportu polonijnego 2022


W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się 7 grudnia 2022 roku konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" "Polska-Polonia – płaszczyzny współpracy". Oba podmioty od lat współpracują na rzecz rozwoju sportu polonijnego na świecie, a owocem tego są dziesiątki imprez - od tych największych w randze olimpiad i zawodów światowych, przez regionalne do lokalnych. Wszystkie w duchu szlachetnej rywalizacji spajają środowiska polskie niezależnie od miejsca zamieszkania naszych Rodaków oraz pozwalają na ich integrację ponad wszelkimi granicami wyznaczonymi przez geografię czy politykę. Bo taka jest natura sportu - jak podkreślano w wystąpieniach - i dlatego warto go wspierać.

Tej tematyce swoje wystąpienia poświęcili w słowie wstępnym Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Rozwinęli ją goście honorowi konferencji:

Andrzej Gut-Mostowy – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tadeusz Pilat – wiceprzewodniczący Rady Polonii Świata.

Nagroda im. Haliny Konopackiej

Nową inicjatywą zmierzającą do uhonorowania wybitnych polskich sportowców jest wspólna nagroda Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Polskiego Komitetu Olimpijskiego imienia Haliny Konopackiej - rekordzistki świata w rzucie dyskiem i pierwszej w w historii polskiego olimpizmu mistrzini Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie w 1928 roku. Swoistego fenomenu sportowego, bo jak sama wspominała Wzięłam do ręki dysk i już po paru rzutach ustanowiłam rekord Polski (…). Po paru miesiącach pobiłam rekord świata, o którym nie miałam pojęcia. Wszechstronnie utalentowana oprócz sportu zajmowała się poezją i malarstwem roztaczając osobisty czar w salonach wyższych sfer II Rzeczypospolitej.

Tegorocznym zwycięzcą nagrody został Janusz Gerard Peciak - trener i działacz sportowy, pięcioboista, mistrz świata (1977, 1981) i mistrz olimpijski z Montrealu (1976), uczestnik IO w Monachium (1972) i Moskwie (1980). 8-krotny mistrz Polski (1974-1977, 1980-1983) został potem 5-krotnym mistrzem świata: 1977 San Antonio (ind. i druż.), 1978 Jönköping (druż.), 1981 Drzonków (ind. i druż.). Medale i rekordy można by wymieniać jeszcze długo. Od 1985 mieszka w Denver w USA, gdzie prowadzi szkołę szermierczą i jest trenerem m.in. kadry amerykańskiej w centrum pięcioboju USA (San Antonio, Teksas). Wiceprezes Związku Pięcioboju USA. Swoich podopiecznych przywozi często do Polski (trening), uczy ich tam, gdzie sam nauczył się wielkiego pięcioboju. Zasłużony Mistrz Sportu, odznaczony m.in. czterokrotnie złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe oraz Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP. Teraz przyszedł czas na nagrodę imienia Haliny Konopackiej.

Laudację na cześć nagrodzonego przypominając jego osiągnięcia wygłosił Robert Korzeniowski – przewodniczący Kapituły Nagrody, zaś jej wręczenia dokonali wspólnie Premier Henryk Kowalczyk, Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki , Prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski.

RELACJA FILMOWA Z KONFERENCJI


Streaming, produkcja filmowa © Polonijna Agencja Informacyjna

Za zasługi dla sportu polonijnego

Konferencja była okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia perspektyw uprawiania sportu przez Polaków na świecie na kolejne lata, a także uhonorowania zasłużonych dla rozwoju idei polonijnego sportu.

Nagrody "Za zasługi dla sportu polonijnego" przyznano w kategoriach: "Samorząd Lokalny na Rzecz Sportu Polonijnego w 2022 roku" , "Polonijny Klub Sportowy Roku 2022" oraz nagrody indywidualne za wybitne osiągnięcia zawodnicze - "Polonijny Sportowiec Roku 2022".

Oto laureaci nagród w poszczególnych kategoriach:

"Samorząd Lokalny na Rzecz Sportu Polonijnego w 2022 roku

Miasto Łomża - Prezydent Mariusz Chrzanowski
Województwo Małopolskie - Marszałek Witold Kozłowski
Województwo Mazowieckie - Marszałek Adam Struzik
Miasto Pułtuk - Burmistrz Wojciech Gregorczyk

"Polonijny Klub Sportowy Roku 2022"

Lwowski Klub Sportowy "Pogoń" Lwów z Ukrainy - nagrodę odebrał prezes Marek Horbań
S.C. Vistula (Wisła) Garfield, NY z USA - nagrodę odebrał Marcin Harasimowicz - członek Zarządu Legia Soccer Schools, z którymi Wisła ma stałą współpracę

"Polonijny sportowiec roku"

Andrzej Dziedziewicz z Białorusi
Michał Przybylski z Norwegii

Nagrodę wyróżnionym tym zaszczytnym tytułem wręczyli minister Andrzej Gut-Mostowy, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski.Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna


Wsparcie organizacji polskich w Ukrainie

Tegoroczne spotkanie poświęcone perspektywom współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi nie mogło zaakcentować specyficznej, wywołanej wojną sytuacją naszych rodaków na terenie Ukrainy. Rosyjska agresja zmieniła wszystkie zamierzenia i plany ich działalności, a co za tym idzie również charakter wsparcia jakiego od ponad 30 lat udzielało im Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Tego tematu dotyczyło wystąpienie Sekretarza Generalnego SWP Tomasza Różniaka.

Rola samorządów w organizacji pobytów w Polsce dzieci i młodzieży

Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć Wspólnoty Polskiej skierowanym do dzieci i młodzieży są wakacyjne pobyty wypoczynkowo - edukacyjne "Lato z Polską". Niebagatelną rolę w ich organizacji odgrywają samorządy lokalne, które wspierają tą ideę od wielu już lat.

To w dużej mierze dzięki ich zaangażowaniu, życzliwości władz z ufnością możemy planować kolejne edycje tak lubianego przez młode pokolenie Polaków z zagranicy przedsięwzięcie. A ponieważ ten wysiłęk należy docenić i upamiętnić, władze Wspólnoty Polskiej w osobach Prezesa Zarządu SWP Dariusza Piotra Bonisławskiego, Wiceprzewodniczącej Rady Krajowej SWP Hanki Gałązki, Wiceprezesa SWP Krzysztofa Łachmańskiego i Członka Zarządu SWP Sebastiana Jaworowskiego wręczyły za współpracę przy akcji"Lato z Polską" podziękowania dla:

Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka – nagrodę w jego imieniu odebrał naczelnik wydziału edukacji UM Częstochowa, prezes Oddziału SWP w Częstochowie Rafał Piotrowski
Prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza - nagrodę w jego imieniu odebrał Adam Fras drugi zastępca Prezydenta Miasta Bytomia
Burmistrza Pułtuska Wojciecha Gregorczyka
Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego - nagrodę w jego imieniu odebrał Andrzej Stypułkowski, zastępca prezydenta miasta Łomża

Ponadto podziękowania wtstosowano do nieobecnych z powodu obowiązkó służbowych:

Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego
Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Za współpracę na rzecz rozwoju turystyki polonijnej wyróżniono

Prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-SzulikZdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna


Sport polonijny z perspektywy Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Organizacja sportowych wydarzeń polonijnych Wspólnoty Polskiej jakkolwiek wspierana merytorycznie i organizacyjnie przez Polski Komitet Olimpijski nie byłaby możliwa bez współpracy wielu organizacji, ośrodków akademickich, władz lokalnych i instytucji. Wykazują wielkie zaangażowanie udostępniając swoje obiekty, kadrę, służąc pomocą merytoryczną. Temu zagadnieniu poświęcił swoje wystąpienie ambasador dr Witold Rybczyński Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl i Komisji Sportu i Turystyki Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Wręczył również - wraz z Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzejem Kraśnickim - podziękowania dla:

Pomorskiego Związku Żeglarskiego na ręce prezesa Bogusława Witkowskiego
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dla Rektora Komendanta kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szulbrychta w imieniu którego wyróżnienie odebrał komandor Dariusz Sapiejka dyrektor Akademickiego Centrum Sportowego AMW w Gdyni
Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrkuna ręce dyrektora Tomasza Laszczaka
Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera w imieniu którego odebrał podziękowanie Danil Choinka – Zastępca Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego dla prezesa Andrzeja Wąsowicza
Burmistrza Wisły Tomasza Bujoka
Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
Burmistrza Cieszyna Gabriela Staszkiewicza
Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

Na zakończenie należy dodać, że Galę poprowadził wybitny znawca sportu, wieloletni komentator radiowy i prasowy redaktor Henryk Urbaś.

ZA ZASŁUGI DLA SPORTU POLONIJNEGO
Konkurs Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Laureaci 2022


„Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi” – te słowa Pierre de Coubertina, ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, towarzyszyły Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” od chwili powstania, przekonując nas jak wielką rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji, odgrywa sport i wysiłek fizyczny. Postrzegamy sport jako istotny czynnik kształtujący tożsamość narodową i postawy patriotyczne. Sport jest tą płaszczyzną, która, jak żadna inna, w sposób szczególny łączy Polaków żyjących na całym świecie.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim, uznając sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię, zorganizowali w tym roku po raz pierwszy konkurs „Za zasługi dla sportu polonijnego", mający nagrodzić osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w rozwój sportu polonijnego na świecie.

Tegoroczni laureaci:

W kategorii "Polonijny sportowiec roku" nagrodę uzyskali

Andrzej Dziedziewicz z Białorusi
Michał Przybylski z Norwegii

W kategorii "Instytucja działająca na rzecz sportu polonijnego" nagrodę uzyskali

Lwowski Klub Sportowy "Pogoń" Lwów z Ukrainy
S.C. Vistula (Wisła) Garfield, NY z USA

W kategorii "Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego" nagrodę uzyskali

Miasto Łomża - Prezydent Mariusz Chrzanowski
Województwo Małopolskie - Marszałek Witold Kozłowski
Województwo Mazowieckie - Marszałek Adam Struzik
Miasto Pułtuk - Burmistrz Wojciech Gregorczyk

Honorowa nagroda im. Haliny Konopackiej

Honorowa nagroda im. Haliny Konopackiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przypadła w tym roku wybitnemu polskiemu sportowcowi Januszowi Gerardowi Peciakowi.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!


Te zaszczytne wyróżnienia zostały przekazane laureatom w trakcie konferencji „Polska-Polonia – płaszczyzny współpracy”, podczas której odbędzie się gala nagród „Za zasługi dla sportu polonijnego" - 7 grudnia 2022 r. o godz. 11.30 w Centrum Olimpijskim w Warszawie.Andrzej Dziedziewicz

Urodził się w Grodnie na Białorusi. Jest aktywnym działaczem Związku Polaków na Białorusi. Gra w koszykówkę, piłkę nożną i uprawia nordic walking. Od 1997 roku bierze udział w igrzyskach polonijnych.
Od 2013 r. kiedy pierwszy raz zetknął się z Nordic Walking na Igrzyskach Polonijnych w Kielcach, stało się to jednym z głównych hobby. Mistrz Polski Nordic Walking na dystansie półmaratonu w 2016 i 2017 r. z najlepszym czasem 2 godz. 9 minut.
Zdobywca Pucharu Polski w latach 2015, 2016, 2017 i 2018 na dystansie półmaratonu. Życiowy rekord na 5 km 28 minut 40 sekund, na 10 km rekord świata 58 minut 22 sekundy.
Dzięki sportowi poznał swoją żonę, z którą ma czwórkę również usportowionych dzieci.

Michał Przybylski

Zdobywca Korony Ziemi Maratonów, świetnie łączący zamiłowanie do biegania królewskich dystansów oraz gry w piłkę nożną. Czwarte miejsce z czasem 4 godziny i 17 minut w biegu maratońskim na Antarktydzie, ukończony maraton z przewyższeniem 1 600 metrów w Kolumbijskiej dżungli, a także maraton na zamarzniętym jeziorze. Aktualnie 11 maratonów na koncie. Bieganie łączy ze zbieraniem środków pieniężnych dla osób chorujących głównie na raka. W planach na przyszłość przebiec maratony w każdym kraju świata oraz zapoczątkować tradycję - "Maratonu Polonijnego".
Były reprezentant Uniwersytetu Wrocławskiego w piłce nożnej, zwycięzca turnieju halowego NAFA Futsal Norgemaster w bieżącym roku, jako kapitan drużyny Love Dance Help. W planach organizacja piłkarskich turniejów polonijnych w różnych krajach Europy.
Założyciel oraz koordynator sportowy prężnie działającej polonijnej sekcji sportowej w Norwegii, która pod skrzydłami organizacji charytatywnej "Love Dance Help" zrzesza polonijnych piłkarzy, siatkarzy, biegaczy, a nawet zawodniczki Ninja Warrior w Norwegii. Pomysłodawca akcji - „Szlachetna Misja”, dzięki której już ponad trzysta dzieci z polskich domów dziecka otrzymało profesjonalny sprzęt sportowy.
Od 12 lat mieszka i pracuje w stolicy Norwegii jako inżynier. Miłośnik podróży, a także kultury i tańców latynoskich.


Lwowski Klub Sportowy "Pogoń" Lwów

Lwowski Klub Sportowy Pogoń powstał w 1904 roku i jest obecnie najstarszym polskim działającym klubem piłkarskim.
W tym roku klub świętuje 100. rocznicę zdobycia pierwszego tytułu Mistrza Polski w piłce nożnej, który Pogończycy broni przez kolejne cztery lata (1922, 1923, 1925, 1926). Klub był też Mistrzem Polski w hokeju na lodzie w 1933 oraz klubem pierwszego polskiego olimpijczyka Władysława Ponurskiego. W 1938 roku klub uhonorowano tytułem „najlepszego i najbardziej zasłużonego klubu w Polsce”.
Klub został reaktywowany przez młodych Polaków ze Lwowa przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w 2009 roku. Od czasu reaktywacji drużyna piłkarska klubu dynamicznie wpiera się po szczeblach ligowych ukraińskich rozgrywek piłkarskich i obecnie reprezentuje obwodową Premier Ligę (4 szczebel rozgrywek krajowych). Polityka klubu jest ukierunkowana na wychowanie młodych, utalentowanych zawodników.
Przy klubie działa szkółka piłkarska, do której uczęszczają dzieci z polskich szkół, sekcja kolarska, sportowo rekreacyjna oraz sekcja turystyczna. Pogoń inicjowała utworzenie Amatorskiej Ligi Polaków, która łączy polskie amatorskie drużyny powstałe przy parafiach łacińskich, domach polskich, i szkołach sobotnio-niedzielnych w tym regionie.
Jednak Pogoń Lwów to nie tylko sport, to też działalność społeczna, krzewienie polskości, wychowanie patriotyczne oraz działalność edukacyjna. Dumni z własnej historii reaktywowany klub dąży, do osiągnięcia dawnych sukcesów, prowadząc swą działalność w trakcie trwającej wojny. Klub jest też jednym z ośrodków koordynowania pomocy dla uchodźców oraz osobach potrzebujących polskiego pochodzenia zamieszkujących ziemię lwowską.
Prezesem Klubu od początku reaktywacji, czyli od roku 2009 r. jest pan Marek Horbań.

S.C. Vistula (Wisła) Garfield, NY

 

Od 1952 roku SC Vistula (Wisła) Garfield edukuje dzieci i młodzież, aby uczyły się, kochały i szanowały sport, jakim jest piłka nożna. Uczą wartości ciężkiej pracy, koleżeństwa, cierpliwości i poświęcenia w procesie stawania się lepszym piłkarzem i człowiekiem. Wierzą w zrozumienie tradycji, docenianie teraźniejszości i budowanie przyszłości poprzez edukację, równość i szacunek.
Klub Sportowy Vistula powstał 3 czerwca 1952 roku, z inicjatywy grupy młodych Polaków – emigrantów którzy po zawirusze wojennej przybyli na ziemie Amerykańską z różnych zakątków świata na zebraniu w Polskim Domu Ludowym w Passaic. Barwami klubu będzie biel połączona z czerwienią a siedzibą Polski Dom Narodowy w Passaic.
Powstały cztery sekcje piłki nożnej, siatkówki, ping-ponga oraz szachów. W drugiej połowie lat 50-tych oraz w latach 60-tych głośno było o siatkarzach Wisły, którzy odnieśli kilka zwycięstw w prestiżowych turniejach. Jednak w klubie sekcją wiodącą zawsze była piłka nożna.
W roku 1969 Wisłę zasilili pierwsi piłkarze z Polski reprezentanci kraju: Ernest Pol z Górnika Zabrze, Józef Janduda z Ruchu Chorzów oraz Marek Oleksy z Arkonii Szczecin.
W roku 1972 pierwsza drużyna piłkarzy zdobywa puchar stanu New Jersey. Natomiast w 1982 przedziera się aż do ćwierćfinałów w Amatorskim Pucharze Ameryki. W czerwcu 1981 datuje się rozpoczęcie działalność sekcji młodzieżowych.
W roku bieżącym klub obchodzi swoje 70-lecie. Prezesem Klubu jest Dariusz Wesołowski.


Burmistrz Pułtuska
Wojciech Gregorczyk

Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego. Pułtusk jako siedziba Polonijnego Centrum Sportowego odgrywa znaczącą rolę w promocji sportu polonijnego. Dzięki wieloletniej współpracy z Urzędem Miasta i włodarzami Pułtuska co roku odbywa się tutaj wiele wydarzeń sportowych, jak m.in. turnieje piłki nożnej, pływackie, festiwale biegowe, mistrzostwa koszykarskie, obozy sportowe oraz mające już wieloletnią tradycję i renomę Międzynarodowe Biegi im. Ireny Szewińskiej czy Young Football Cup.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego. Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego odbywa się na wielu polach. To dzięki niej odbyły się na Mazowszu pobyty „Lato z Polską” czy ostatnio Światowy Kongres "Kraj – Emigracja" w Warszawie. Sport polonijny zawsze może liczyć na wsparcie samorządu mazowieckiego. Wymienić można m.in. jubileuszowe XX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, które dzięki tej współpracy odbyły się w Pułtusku. Plany kolejnych przedsięwzięć realizowanych na Mazowszu w roku przyszłym przewidują wiele ciekawych nowych inicjatyw dla Polonii z całego świata.


Prezydent Miasta Łomża
Wiesław Chrzanowski

Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego. Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły odczekały się już 22 edycji i na stałe wpisały się w historię Łomży. Współpraca z samorządem i podległymi placówkami oświatowymi owocuje co roku udziałem w Igrzyskach ponad 600 dzieci i młodzieży z całego świata oraz szkół łomżyńskich. W tym roku we współpracy z Urzędem Miasta zorganizowane zostały również Polonijne Mistrzostwa w piłce siatkowej.

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego. Województwo Małopolskie jest częstą areną polonijnych sportowych wydarzeń. To m.in. w Krynicy Zdrój odbywały się trzy kolejne edycje Zimowych Igrzysk Polonijnych oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Sportów Zimowych. W Ptaszkowej w gminie Grybów zrealizowane zostały Międzynarodowe Polonijne Biegi Narciarskie. A kolejne wydarzenia w Małopolsce już niebawem.

O KONKURSIE


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim, uznając sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię, organizują wspólnie konkurs, który ma nagrodzić osoby i instytucje zaangażowane w rozwój sportu polonijnego na świecie.

Kategorie nagród

  • polonijny sportowiec roku
  • polonijny klub – organizacja polonijna działająca na rzecz sportu polonijnego
  • organizacja społeczna – samorząd lokalny – instytucja wspierająca sport polonijny

Nagrody przyznawane będą podczas uroczystej gali z możliwością jej organizacji w szczególnych przypadkach w trybie on-line. W każdej kategorii wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. "Wspólnota Polska" zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień dodatkowych oraz ustanawiania kolejnych kategorii lub ich likwidowania.

Zgłoszenia

Prawo do zgłaszania kandydatur mają organizacje, kluby, stowarzyszenia, firmy oraz osoby indywidualne działające w kraju i za granicą. Kandydatury zgłoszone, a nie nagrodzone w danym roku, będą rozpatrywane ponownie w kolejnych edycjach.

Jedna osoba lub organizacja może zgłosić kandydatów we wszystkich kategoriach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada 2021 roku.

Kapituła nagrody

Nagrody przyznaje Kapituła nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele SWP, PKOl oraz Komisji Turystyki i Sportu SWP. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

Partner honorowy

Partnerem honorowym jest Polski Komitet Olimpijski, wspierający wszystkie wydarzenia sportowe organizowane od lat przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


REGULAMIN KONKURSU


Sport polonijny we Wspólnocie Polskiej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku swej działalności wspiera aktywność Polonii i Polaków za granicą w rożnych formach. Sport zajmuje jedną z czołowych pozycji. Przez 30 lat Stowarzyszenie zorganizowało setki tego typu wydarzeń - igrzyska, turnieje, mistrzostwa, rozgrywki, spartakiady, zawody, mitingi, obozy sportowe - zarówno w kraju, jak i za granicą. Co roku w organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Polsce minimum 12 polonijnych wydarzeniach sportowych bierze udział ponad 4000 sportowców z 32 krajów, 50 organizacji i klubów ze wszystkich kontynentów rywalizując w minimum 26 dyscyplinach.

Wspólnota Polska konsekwentnie promuje polonijny ruch sportowy i wspiera kluby i organizacje bo ich udział w imprezach o charakterze globalnym przyczynia się do integracji sportowej Polonii świata. Sport stanowi też czynnik konsolidujący życie naszych rodaków poza ojczyzną, buduje więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe jak też aktywizuje zwłaszcza młode pokolenie, pełniąc istotną rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji.

Sportowcy w biało-czerwonych barwach nie tylko promują Polskę poza granicami kraju, ale także umacniają własne poczucie tożsamości narodowej, stając się w naturalny sposób ambasadorami polskości w miejscu zamieszkania. Ze względu na wszystkie wymienione walory Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postrzega sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię i postanawia zorganizować konkurs "Zasłużeni dla sportu polonijnego" który uhonoruje najbardziej zasłużonych dla jego rozwoju.
REALIZACJA PROJEKTU

Partnerem honorowym konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.


PROJEKT SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
OPRACOWANIE informatyczne i graficzne PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 26664 OSÓBfacebook