ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków z budżetu państwa
udzielonych przez MINISTERSTWO KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU

Spektakl Krakowskiego Teatru Komedia
Viagra i chryzantemy
Współczesność i tradycja w polskim teatrze

NAZWA ZADANIA Współczesność i tradycja w polskim teatrze
ORGANIZATOR ZADANIA Dom Polonii w Pułtusku, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
PARTNER ZADANIA Krakowski Teatr Komedia
KWOTA DOTACJI 52 000,0 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 65 160,0 zł