ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków z budżetu państwa
udzielonych przez MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH w ramach konkursu
"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

Budowa budynku szkoły w Łanowicach (Ukraina)
– opracowanie koncepcji i aktualizacja dokumentacji
"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

PARTNER ZADANIA Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział Łanowice
KWOTA DOTACJI 250 000,0 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 250 000,0 zł

Łanowice to polska wieś zamieszkała w 98% przez Polaków. Łanowice są siedzibą parafii do której wchodzą także takie wioski, jak Biskowice, Pianowice, Maksymowice, Wojutycze. Mieszka tam dużo dzieci polskiego pochodzenia, których rodzice chcieliby, żeby poszły do polskiego przedszkola. Polskie przedszkole znajduje się na plebanii w Łanowicach. Jest małe. Budowa przedszkola sprawi, że dzieci uczeszczające do przedszkola będą chciały potam kontynuować naukę w szkole z polskim językiem nauczania .

Zakres zadania w 2021:

  1. wykonanie badania geodezyjnego działki i istniejących fundamentów w skali 1:500 (aktualizacja sytuacji)
  2. wykonanie badania gruntu
  3. inspekcja fundamentów i obliczenie statyczne fundamentów
  4. analiza aktualnej dokumentacji pod kątem zgodności z wymaganiami klienta i normami ukraińskimi
  5. uzyskanie / odnowienie warunków urbanistycznych i ograniczeń zabudowy terenu
  6. uzyskanie / odnowienie warunków technicznych
  7. dostosowanie dokumentacji (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy)
  8. przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę
  9. Koszty usług tłumaczeniowych, koszty delegacji, podróży, koszty zakupu materiałów promocyjnych i promocji