ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków z budżetu państwa
udzielonych przez MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH w ramach konkursu
"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

Remont Domu Polskiego im. Gen. W. Sikorskiego w Glasgow (Wielka Brytania) "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

PARTNER ZADANIA Dom Polski im. Gen. W. Sikorskiego, Polskie Towarzystwo Społeczno-Oświatowe
KWOTA DOTACJI 700 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 700 000,00 zł

Po dokonaniu planowanego remontu z obiektu będzie mogła korzystać większa liczba organizacji polonijnych. Rozbudowa Domu pozwoli na rozszerzenie działalności organizacji, które mogłyby korzystać z pomieszczeń Domu m.in. o polską szkołę sobotnią oraz polskich harcerzy działających w rejonie Glasgow oraz pozwoliłaby na zwiększenie częstotliwości ewentualnych spotkań i wydarzeń, także z udziałem przedstawicieli władz lokalnych.

Zakres zadania w 2021:

DZIAŁANIE I - dobudowa schodów zewnętrznych z windą dla niepełnosprawnych

  1. Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych
  2. Dobudowa schodów zewnętrznych
  3. Wymiana balustrady

DZIAŁANIE II - dobudowanie pomieszczenia na część kuchenną

  1. Roboty ziemne , fundamenty, budowa scian i wykończenie elewacji, budowa i wykończenie dachu dobudówki
  2. Posadzka z izolacji (18m2), wykończenie ścian, podłóg i sufitu wewnątrz dobudówki, okna i drzwi
  3. Instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczna, alarmowa i wentylacyjna (w tym kuchenna wentylacja miejscowa i przewód odprowadzający 15m)

DZIAŁANIE III - przebudowa i dostosowanie istniejących toalet do obecnych standardów

  1. Przebudowa i wyposażenie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet w części piwnicznej budynku
  2. Przebudowa i wyposażenie toalety w części parterowej budynku

DZIAŁANIE IV- Koszty usług tłumaczeniowych, koszty delegacji, podróży, koszty zakupu materiałów promocyjnych i promocji