ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków z budżetu państwa
udzielonych przez MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH w ramach konkursu
"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

Wykończenie sali "Atrium" w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

PARTNER ZADANIA Polski Ośrodek Społeczno- Kulturalny w Wielkiej Brytanii
KWOTA DOTACJI 450 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 618 722,35 zł

Zadanie dotyczy remontu i wystroju nowo powstałej sali na trzecim piętrze. Sala ta była dawniej otwartą przestrzenią bez dachu w środku budynku. Obecnie jest zrobione zadaszenie, ale konieczne jest wykończenie Sali (posadzka, oświetlenie, wyciszenie, ogrzewanie, wentylacja) aby sala była reprezentacyjna i nadająca się do wydarzeń POSKowych, jak również do wynajmu dla organizacji polonijnych i komercyjnych. Sala "Atrium" jest przeznaczona na koncerty kameralne, spotkania towarzyskie, wykłady oraz na wystawy historyczne i okolicznościowe.

Zakres zadania w 2021:

DZIAŁANIE I - dobudowa schodów zewnętrznych z windą dla niepełnosprawnych

 • BHP. Zabezpieczenie i przygotowanie terenu budowy, zabezpieczenie wokół atrium oraz zabezpieczenie drzwi i okien szklanych przed uszkodzeniem.
 • Usunięcie wszystkich warstw starej posadzki – czyli płytki chodnikowe, asfalt i wylewka zostawiając goły beton.
 • Rusztowanie konieczne do wykonania prac do wysokości 10 metrów nad podłogą.
 • Wylewka i specjalne uchwyty sprężynujące do instalacji podłogi dębowej oraz jej wykonanie.
 • Ogrzewanie podłogowe.
 • Wymiana 6 okien na ognioodporne (korytarz z windami).
 • Wymiana 1 okna na nowe - szklane drzwi wejściowe.
 • Wymiana 2 istniejących drzwi na nowe ognioodporne bez progu.
 • Wymiana 3 okien żaluzjowych na okna stałe.
 • Nowa listwa przypodłogowa.
 • Malowanie.
 • Montaż paneli akustycznych dźwiękochłonnych na ścianach atrium.
 • Portale oświetleniowe i oświetlenie.
 • Wykonanie nowych obwodów elektrycznych i internetowych oraz okablowanie związane ze spełnieniem wymogów przeciwpożarowych.
 • Wykonanie miejsca na odpowiednie przyłącza do rur ściekowych i wodnych oraz przygotowanie baru typu „pop-up”.
 • Alternatywna wentylacja pomieszczeń podległych sali atrium.
 • Dodatkowe koszty potrzebne do wykonania robót: dotyczące sprzątania placu budowy, wywozu śmieci i utylizacji śmieci.
 • Koszty opłaty za prąd, wodę i materiały eksploatacyjne.
 • Bezpośredni nadzór wszystkich branż – sanitarna, elektryczna i budowlana oraz koszty przygotowania projektu.
 • Koszty usług tłumaczeniowych, koszty delegacji, podróży, koszty zakupu materiałów promocyjnych i promocji.