ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków z budżetu państwa
udzielonych przez MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH w ramach konkursu
"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

Remont Kościoła pw. M.B. Gwadelupe w Buenos Aires – etap III "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

PARTNER ZADANIA Zgromadzenie Słowa Bożego Prowincja Argentyna Południowa
KWOTA DOTACJI 135 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 150 300,00 zł

Prowincja argentyńska Zgromadzenia Słowa Bożego posiada od 1890 roku kościół w Buenos Aires przy ulicy Mansilla 3847 zakatalogowany jako obiekt historyczny (B.O. Nr 4838 z 15/05/2016). Kościół ten pod wezwaniem M.B. Gwadelupe, choć jest małym obiektem o prostej konstrukcji, jest budowlą emblematyczną dzielnicy, ponieważ był on pierwszym kościołem w dzielnicy Palermo. W 1894 arcybiskup León Federico Aneiros oddał go Zgromadzeniu Słowa Bożego, które już w 1908 przeznaczyło go do użytku Polaków. Jego proboszczami byli: oo. Władysław Reinke Zakrzewski, Aleksander Michalik i Ksawery Solecki, który przez ostatnich 65 lat posługiwał Polakom w Argentynie nie tylko pod względem religijnym, ale także kulturowym i społecznym. Wyrazem tego są ordery Odrodzenia Polski i inne odznaczenia, które otrzymał za swoją pracę.

W kościele znajduje się w bocznej nawie Ołtarz z obrazem M.B. Częstochowskiej, obraz papieża Jana Pawła II, historyczne sztandary wojskowe i na wejściowej ścianie dwie tablice pamiątkowe. Jedna z nich upamiętnia zabitych podczas II Wojny światowej ochotników polskich pochodzących z Argentyny, a druga ofiary tragedii pod Smoleńskiem. Wszystkie ważne uroczystości kościelne i państwowe święta polskie są obchodzone podczas uroczystych Mszy świętych.

Celem zadania na rok 2019 było wyremontowanie dachu kościoła, zainstalowanie systemu do osuszania budynku. W 2020 roku wykonano naprawę instalacji elektrycznej , naprawę i malowanie wnętrza kościoła.

Zakres zadania w 2021:

W 2021 r. planowana jest naprawa elewacji i wykonanie tynku na zewnętrznych ścianach kościoła pw. M.B. Gwadelupe.