ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków z budżetu państwa
udzielonych przez MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH w ramach konkursu
"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

Malowanie wnętrza budynku Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego im. Tadeusza Kościuszki w Kurytybie "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

PARTNER ZADANIA Towarzystwo Brazylijsko Polskie Tadeusz Kościuszko
KWOTA DOTACJI 50 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 150 300,00 zł

Towarzystwo Brazylijsko Polskie Tadeusz Kościuszko jest pierwszym towarzystwem powołanym przez Polaków w Ameryce Łacińskiej. Jego zachowanie ma ogromne znaczenie na scenie kulturalnej miasta Kurytyby, znajduje się w historycznym centrum miasta.

Zakres zadania w 2021:

Malowanie wewnątrz budynku, jest niezbędne ze względu na zły jego stan.

Malowanie wnętrza budynku Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego im. Tadeusza Kościuszki w Kurytybie.

Koszty usług tłumaczeniowych, koszty delegacji, podróży, koszty zakupu materiałów promocyjnych i promocji.