ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków z budżetu państwa
udzielonych przez MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH w ramach konkursu
"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

Remont i przebudowa budynku z salą koncertową, na potrzeby Akademii Muzyki przy Paderewski Symphony Orchestra w Chicago "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

PARTNER ZADANIA Akademia Muzyki przy Paderewski Symphony Orchestra
KWOTA DOTACJI 300 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 1 217 799,00 zł

Zakupiony przez organizację budynek dawnego kościoła prezbiteriańskiego o powierzchni ponad 10 500 stóp (ok. 1000 m kwadratowych) będzie siedzibą działającej w Chicago od 20 lat polonijnej szkoły muzycznej dla 200 uczniów. Zbudowany w 1956 roku obiekt wymaga gruntownego remontu systemu elektrycznego, hydraulicznego oraz chłodzenia i ogrzewania, zamontowania win, ścian działowych, wymiany okien, pokrycia podłóg oraz wykończenia wnętrz – malowania.

Działająca w Chicago od 2000 roku polonijna szkoła muzyczna mieści się na górnym piętrze budynku przy 5844 N. Milwaukee Ave w Chicago, należącego do polonijnego klubu sportowego Eagles. Warunki pracy i nauki są bardzo trudne: ciasnota, niewytłumione sale, strome, niebezpieczne schody (zagrożenie dla małych dzieci) częste awarie systemu chłodzenia i ogrzewania, zalania z dachu, brak miejsca dla oczekujących rodziców, wysokie koszty wynajmu, odbywające się na parterze głośne imprezy: bale, przyjęcia, oglądanie meczy sportowych często utrudniają lub wręcz uniemożliwiają prowadzenie lekcji. Szkoła daje rocznie prawie 9 tys. lekcji indywidualnych oraz ok. 4 tys. lekcji grupowych, dawno osiągnęła limit uczniów – lista dzieci oczekujących na przyjęcie wydłuża się z roku na rok.

Zakupiony przez Akademię budynek położony jest w dzielnicy mieszkalnej, w części miasta zamieszkanej przez wiele polonijnych rodzin, w pobliżu dużego parku. Nowa Akademia jest inwestycją, dzięki której szkoła uzyska lepsze warunki nauki i pracy. Będą to przede wszystkim nowoczesne, wygodne, funkcjonalne klasy: 9 mniejszych, na lekcje indywidualne, 4 większe – na lekcje umuzykalnienia i rytmiki oraz na zajęcia polonijnego przedszkola muzycznego. Będzie także duża sala na próby 3 szkolnych chórów i zespołów kameralnych, pomieszczenie do odrabiania lekcji, czytelnia, biblioteka i to, czego teraz bardzo brakuje: sala koncertowa z dużą sceną i miejscami dla 145 słuchaczy.

Główny Beneficjent zadania: Akademia Muzyki przy Paderewski Symphony Orchestra jest jedyną w Chicago szkołą muzyczną dla polonijnych dzieci. Placówka jest unikalna pod wieloma względami: nauka odbywa się w języku polskim i obejmuje edukację na 3 poziomach zaawansowania od przedszkolnego do zaawansowanego (preecollege). Nauczanie oparte jest na programie polskich szkół muzycznych – podstawowych i średnich, dyplomy i certyfikaty Akademii honorowane są przez instytucje amerykańskie – absolwenci dostają się na wydziały muzyczne uczelni amerykańskich, dostają stypendia.

Lepsze warunki umożliwią sprawną organizację nauki: lekcji, egzaminów, przesłuchań, prób, warsztatów, popisów i koncertów. Za tym pójdą jeszcze lepsze efekty nauczania, możliwość wprowadzania nowych, ciekawych form zajęć oraz dodatkowych programów, które ułatwią, uatrakcyjnią naukę. Będzie działało długo wyczekiwane przez rodziców polonijne muzyczne przedszkole, a także Instytut Kultury i Języka Polskiego. Kameralna sala koncertowa (audytorium) będzie służyła całej chicagowskiej Polonii, nie tylko Akademii PaSO – stanie się miejscem stałych koncertów oraz spotkań i wykładów, spektakli poetyckich i teatralnych. Obecnie brak jest takiej sali , dlatego wielu artystów i organizacji wyczekuje otwarcia nowego obiektu.

Główny Beneficjent będzie Partnerem oferenta, w zakresie działań partnera będzie wyszukanie i wybór wykonawców miejscowych oraz bezpośredni nadzór prac na miejscu. Zakładaną formą promocji w przypadku dofinansowania robót budowlanych jest tablica informacyjna zgodna z wytycznymi MSZ. Na tą chwilę zidentyfikowanym ryzykiem jest trwająca pandemia. USA należą do krajów, w których CORONAVIRUS rozprzestrzenia się nadal i liczba zachorowań utrzymuje się na wysokim poziomie. Jeśli obecna sytuacja pogorszyłaby się radykalnie, można się liczyć z kolejnym zamknięciem biur i urzędów, a co za tym idzie - wydłużonym czasem oczekiwania na uzyskanie kolejnych zezwoleń i zatwierdzenie kolejnych etapów prac. Akademia Muzyki PaSO właśnie zamknęła formalny proces zakupu nieruchomości, otrzymała już wszystkie wymagane zgody i zezwolenia. Budynek przeszedł na własność organizacji w grudniu 2020. Formalności trwały ponad rok - ostatni etap przesunął się z powodu pandemii.

Zakres zadania w 2021:

  • Remont i przebudowa budynku na szkołę muzyczną z salą koncertową
  • Naprawa  i częściowa wymiana systemu wodno-kanalizacyjnego
  • System ogrzewania i chłodzenia
  • Założenie nowej instalacji elektrycznej
  • Koszty usług tłumaczeniowych, koszty delegacji, podróży, koszty zakupu materiałów promocyjnych i promocji nazwa działania.