ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków z budżetu państwa
udzielonych przez MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH w ramach konkursu
"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

Rozbudowa Domu Polskiego w Karwinie Frysztacie (wiata) "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

PARTNER ZADANIA Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno– Oświatowego w Karwinie Frysztacie
KWOTA DOTACJI 95 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 190 870,04 zł

W roku 1947 władze Republiki Czeskiej pozwoliły powołać do życia jedyną polską organizację kulturalno-oświatową (PZKO), która w powojennym okresie stała się kuźnią rozwoju i obrony języka polskiego, tradycji, zwyczajów, honoru i dumy narodowej, słowem piękna kultury rodzimej. W ciężkich warunkach polityczno-społecznych, dzięki niezłomnej woli, świadomości i poświęceniu zapalonych patriotów powstało i w tej części miasta koło PZKO. Palącym problemem nowo założonego Koła było miejsce działalności – Dom PZKO, marzeniem był własny, gdzie można by było rozwijać działalność koła. Po dwudziestu latach imponującej i wszechstronnej działalności, Koło otrzymało lokal, drewniany, by w roku 1976 wysiłkiem działaczy MK PZKO Karwina - Frysztat zbudować w ramach czynu społecznego nowy Dom PZKO . W tym kole obecnie pracuje: Chór Hejnał – Echo (100 lat), Chór żeński Kalina (40 lat) Kółko Sportowe, Klub Młodych, Klub Średniaka, Klub Kobiet, Klub Seniora i nowy Teatrzyk bez Kurtyny. Celem Beneficjenta jest by Dom Polski służył jako centrum polskości w Karwinie, by w nim utrzymywać tradycje przodków. W ostatnich kilku miesiącach bardzo głośno mówi się w Czechach o reaktywacji świetnego folklorystycznego zespołu GÓRNIK. Obok domu PZKO pod skrzydłami Macierzy szkolnej działa szkolny zespół „GIZDY”, idealny narybek zespołu GÓRNIK. Prowadzimy własne strony internetowe : www.pzkokarwina.cz i facebook, które zapraszają m. in. na wiele ciekawych imprez. W roku 2019 odbyła się już dziesiąta edycja Dolańskiego Grómu, rockowego festiwalu, który lansuje polskie grupy rockowe w Czechach. Gwiazdy, które już wystąpiły w Karwinie, to np. grupa LOMBARD 2x, Beata z Bajmem, Oddział Zamknięty, Kobranocka, Harlem, Perfect T.LOVE, TSA, Dżem, FEEL, Organek, Lady Pank i inne. Festiwal jest największym festiwalem polskiej muzyki rockowej poza granicami Polski. ( www.grom.cz ). Dzięki już kilkuletnim staraniom udało się pozyskać spore środki sponsorskie oraz dotacyjne i poprzez dodatkowe zaangażowanie środków własnych Beneficjent zaczął w roku 2014 z remont generalny. Większa część prac remontowych jest już wykonana, niestety nie starczy już w tej chwili środków finansowych na całkowite dokończenie remontu, co uniemożliwia prowadzenie w 100 % działalności w Domu Polskim.

Podstawowym punktem wyjścia do projektu wiaty była prosta konstrukcja minimalizująca koszty na jej wybudowanie. Rozwiązanie materiałowe opierało się z jednej strony właśnie o efektywność całej konstrukcji, a z drugiej strony o powiązanie projektowanej wiaty z już wcześniej zaprojektowanym interierem Domu Polskiego.

Konstrukcję wiaty tworzy stalowy szkielet nośny zbudowany ze stalowych walcowanych profili HEB 160 i UPE 160. Cała konstrukcja będzie montowana na miejscu. Po montażu będzie pokryta powłoką w kolorze ciemnoszarym RAL 7012. Do stalowej konstrukcji będą wkładane drewniane belki z profili KVH, które będą tworzyć podstawę do pokrycia dachu. Ten będzie częściowo pokryty drewnianymi deskami, częściowo zaś przeźroczystym poliwęglanem.

Główny Beneficjent będzie partnerem oferenta, w zakresie działań partnera będzie wyszukanie i wybór wykonawców miejscowych oraz bezpośredni nadzór prac na miejscu. Zakładaną formą promocji w przypadku dofinansowania robót budowlanych jest tablica informacyjna zgodna z wytycznymi MSZ. Na tą chwilę jest brak zagrożeń i ryzyka w realizacji projektu, wyłączając nie otrzymanie dotacji.

Zakres zadania w 2021:

Prace i dostawy HSV - fundamenty o wartości (226.689,85 CZK) to jest (37630,52 PL) –(wykonano w 2017 r.)

Prace stanowią wkład własny rzeczowy Beneficjenta/Partnera.

Prace i dostawy PSV - zadaszenie   :

  • - wykładziny powlekane
  • - konstrukcje ciesielskie
  • - konstrukcje blacharskie
  • - konstrukcje ślusarskie
  • - prace wykończeniowe malowanie
  • - prace wykończeniowe szklenie

Dodatkowe koszty - prace geodezyjne: wykonanie pomiarów, projekty ( operaty geodezyjne)

Ponadto zostaną wykonane usługi tłumaczeniowe, delegacje i podróże, zakupów materiałów promocyjnych.