ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków z budżetu państwa
udzielonych przez MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH w ramach konkursu
"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

Modernizacja elewacji Domu Polskiego w Suczawie "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

PARTNER ZADANIA Fundacją Dom Polski prowadzoną przez Związek Polaków w Rumunii
KWOTA DOTACJI 450 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 843 502.30 zł

Budynek, mający być poddany remontowi – to siedziba Związku Polaków w Rumunii, jedynej w tym kraju organizacji polonijnej, zrzeszającej filie z terenu całej Rumunii. W nim odbywa się zarządzanie, koordynacja, często także sama realizacja całej działalności rumuńskiej Polonii (według szacunków Związku Polaków w Rumunii to ok. 5 tys. osób polskiego pochodzenia zamieszkujących Rumunię, w większości swojej mieszkających na Bukowinie, w okręgu Suczawa). Mieści biura, sale spotkań oraz salę widowiskową. Codziennie regularnie pracują w nim zatrudnieni pracownicy, zarządzający finansami, koordynujący realizację dorocznego programu i czuwający nad jego realizacją, przyjmujący petentów z terenu całej Rumunii. W nim także odbywa się większość imprez przeznaczonych dla całej Polonii: spotkań, posiedzeń, sympozjów, imprez kulturalnych, okolicznościowych, patriotycznych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, integracyjnych – w ostatnim czasie ograniczonych ze względu na stan budynku.

Budynek ma dla Polonii rumuńskiej nie tylko wartość czysto praktyczną – bez tej siedziby, znajdującej się w dobrym stanie technicznym, działalność Związku Polaków w Rumunii i jego filii byłaby niemożliwa, ale także ważną wartość historyczną. Jest jednym z budynków powszechnie rozpoznawalnych w mieście. Wybudowany został ponad sto lat temu przez suczawskich Polaków, w okresie międzywojennym posiadał jedyną w mieście salę widowiskową, użyczał swoich pomieszczeń na kino. Po nacjonalizacji mieściła się w nim siedziba suczawskiego teatru, potem zespołu ludowego. Elewacja, jak i ogólnie budynek nie jest w najlepszym stanie. Wymaga pilnego remontu. Podniesie on jego trwałość materialną, ale także trwałość w zakresie rezultatów długofalowych, w zdecydowany sposób pozytywnie wpływając na działalność całej Polonii rumuńskiej, skoncentrowanej na zachowaniu tożsamości narodowej, języka polskiego i polskiej kultury i tradycji oraz utrzymywaniu i wzmacnianiu więzów z Ojczyzną.

Zakres zadania w 2021:

Rozbiórka istniejącej elewacji (skucie i utylizacja tynku)

Ocieplenie budynku wełną mineralną gr 15 cm , tynkowanie i malowanie elewacji

Wykonanie projektu dotyczącego odnowienia elewacji Domu Polskiego w Suczawie, zakres projektu:

  • dobór systemu, materiałów i montażu
  • wykonanie widoków elewacji.