INFORMACJE O WYBRANEJ PLACÓWCEKraj: Litwa Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Adres: Rygos 10, Vilnius, LT 05264

RODZAJ PLACÓWKI:

Forma prawna- budżet państwowy

LOGO PLACÓWKIPROFIL - STRONA FACEBOOK


PLANOWANY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH


DZIAŁANIE I

TAK - Wsparcie merytoryczne i opieka szkoły polonijnej przez szkołę polską w oparciu o zasadę partnerstwa.

DZIAŁANIE II

TAK - Uzyskanie Certyfikatu Szkoła 6.0

DZIAŁANIE III

TAK - Realizacja partnerskich projektów edukacyjnych


WYBRANE PLANOWANE OBSZARY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH


1. Współpraca kadry pedagogicznej:

2. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności nauczycieli poprzez udział w formach doskonalenia organizowanych przez ODN SWP

3. Współpraca dzieci i młodzieży:

działania z wykorzystaniem platformy

wymiana dzieci i młodzieży (mobilność uczniów)

konkursy

projekty edukacyjne

inicjatywy związane z celami programu

4. Aktywizacja lokalnego środowiska


CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI


KRÓTKI OPIS PLACÓWKI

specyfika, podejmowane działania, mocne strony, obszary do rozwoju

PROGIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W WILNIE
Szkoła im. Jana Pawła II po raz pierwszy otwarła swe podwoje 1 września 1994 roku jako szkoła średnia. Od 1 września 2011 r. uzyskała status progimnazjum. Dyrektorem progimnazjum jest Janina Wysocka.
Szczególnym miejscem w naszej placówce jest Izba Pamięci Patrona Szkoły świętego Jana Pawła II. Szkoła ma swój emblemat oraz posiada najważniejszy symbol , symbol jednosci i wiary – sztandar szkoły. Na dziedzincu szkoły rośnie pamiątkowy dąb z Wadowic oraz wszystkich przybyłych wita pomnik patronowi szkoły świętemu Janowi Pawłowi II.
Działalność szkoły jest bogata w różnorodne imprezy, spotkania, wycieczki, projekty. Uczniowie licznie i chętni biorą udział w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych, festynach teatrów szkolnych, zawodach sportowych, konkursach recytatorskich, plastycznych i muzycznych. Zdobywają nagrody i wyróżnienia oraz zostają laureatami.
Największą popularnością cieszy się konkurs recytatorski „Kresy”, Festiwal Teatrów Szkolnych, Konkurs Talentów, dekady przedmiotowe, Dzień Języków Europejskich i Dzień Ziemi, konkurs „Moje Wilno“, międzynarodowe konkursy matematyczne „Kangur” i „Z matematyką przez świat“, a także „Olimpis“, „Kings“, konkurs recytatorski, poświęcony twórczości M. Konopnickiej.
W szkole odbywa się wiele pięknych uroczystości i imprez. Tradycyjnymi są Dzień Nauczyciela, Święto Patrona szkoły, Święto Niepodległości, Mikołajki, Wigilie szkolne, Dzień Otwartych Drzwi, Dzień Dziękczynienia klas 8-ych.
Szkoła aktywnie uczestniczy w międzynarodowych, republikańskich i szkolnych projektach. Najbardziej owocną była praca nad projektami: „Comenius”, „Zieleńce Szkolne”, „Kwitnące Wilno”, „Folklor łączy nas”, „Książka uczy i bawi”, Międzynarodowy długotrwały projekt wspólnie z organizacją “PIAST” z Gdańska „Integracja w procesie edukacyjnym – jeszcze jeden krok”, projekty we współpracy z Polską „Jan Paweł II – Papież, który kochał wszystkich”, „Bez przemocy”, „Biblioteka w plecaku”.
W 2012 roku 24-25 maja odbyło sie XXV Międzynarodowe Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
Szkoła corocznie uczestniczy w spotkaniach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie.
Współpracuje ze wszystkimi polskimi szkołami i okolicznymi przedszkolami w Wilnie. Pomyślna jest współpraca ze szkołami z Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
Formy pracy są stale doskonalone, poszukiwana jest optymalna koncepcja edukacyjna oraz drogi i sposoby przeciwdziałania agresji, przemocy i różnorodnym negatywnym zjawiskom, przed którymi współczesna szkoła nie jest zabezpieczona.

INFORMACJE O UCZNIACH

liczba uczniów, wiek uczniów, ilość klas

Klasa 6F jest jedną z 6 równoległych klas szóstych. Liczy 23 osoby, w tym 5 chłopców i 18 dziewcząt). W murach naszej szkoły uczą się drugi rok, gdyż początkowe nauczanie zdobyli w szkole- przedszkolu "Wilia".
Klasa jest zespołem zróżnicowanym pod względem wychowawczym i emocjonalnym. Chętnie angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły (Sprzątanie cmentarza, udział w akcjach "Światełko dla Rossy", "Wigilia dla starców", "Gwiazdka dla sierot"); bierze udział w konkursach szkolnych i miastowych; zawodach sportowych. Chętni biorą udział we wszelakich wycieczkach.


ZDJĘCIA PLACÓWKI


OPIS DO ZDJĘĆ

1. Obchodząc 9. rocznicę śmierci Patrona naszego progimnazjum spotkanie wspólnoty szkolnej przy Izbie Pamięci, by razem czuwać i modlić się.
2.Udział w uroczystej Mszy dziękczynnej w kościele pw. bł J. Matulewicza z okazji kanonizacji Jana pawła II.
3. Tracycyjna Wigilia w naszym progimnacjum z udziałem całej społeczności szkolnej.
4. 16 maja 2014., tuż przed rocznicą urodzin Patrona szkoły, na dziedzińcu progimnazjum odsłonięcie i poświęcenie pomnika Św. Jana Pawła II!
5. W dniu Niepodległości Polski udział w XVIII Sztafecie Niepodległości szlakiem cmentarzy Legionistów 1919 – 1920.POWRÓT DO BAZY SZKÓŁ


NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄTA SZKOŁA NAWIĄZAŁĄ JUŻ WSPÓŁPRACĘ Z:

Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie, Polska


WYBIERZ INNĄ SZKOŁĘ Z BAZY DANYCH
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.
PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM ORAZ INFORMATYCZNY NAD PLATFORMĄ SZKOŁA 6.0Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrówfacebook