INFORMACJE O WYBRANEJ PLACÓWCEKraj: Poolska Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne Adres: Tomaszów Mazowiecki, ul. Sosnowa 62/70

RODZAJ PLACÓWKI:

Palcówka obejmuje Przedszkole Tomaszek, SP Tomek i LO Thomas. Organem prowadzącym jest Fundacja Proem Edu. Jesteśmy palcówką niepubliczną.

LOGO PLACÓWKISTRONA WWW


PLANOWANY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH


DZIAŁANIE I

TAK - Wsparcie merytoryczne i opieka szkoły polonijnej przez szkołę polską w oparciu o zasadę partnerstwa.

DZIAŁANIE II

TAK - Uzyskanie Certyfikatu Szkoła 6.0

DZIAŁANIE III

TAK - Realizacja partnerskich projektów edukacyjnych


WYBRANE PLANOWANE OBSZARY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH


1. Współpraca kadry pedagogicznej:

opracowanie wspólnych programów

opracowanie innowacji dydaktycznych

wymiana doświadczeń

wizyty studyjne (mobilność nauczycieli)

2. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności nauczycieli poprzez udział w formach doskonalenia organizowanych przez ODN SWP

webinaria

konferencje

3. Współpraca dzieci i młodzieży:

działania z wykorzystaniem platformy

wymiana dzieci i młodzieży (mobilność uczniów)

konkursy

projekty edukacyjne

inicjatywy związane z celami programu

4. Aktywizacja lokalnego środowiska

inicjatywy edukacyjne włączające rodziców


CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI


KRÓTKI OPIS PLACÓWKI

specyfika, podejmowane działania, mocne strony, obszary do rozwoju

Jesteśmy placówką, która stawia na relacje. Bardzo wielu naszych podopiecznych jest z nami od przedszkola po liceum. staramy się aby wszyscy nasi uczniowie, nauczyciele, rodzice znali się i pomagali sobie nawzajem. Organizujemy więc wiele imprez, spotkań, warsztatów dla wszystkich zainteresowanych. Stworzyliśmy szkolno- przedszkolne rodziny, w których spotykamy się przynajmniej raz na 2 miesiące. Razem bawimy się, spożywamy posiłek, rozmawiamy. Jesteśmy organizatorami dwóch dużych imprez interaktywnych z udziałem rodziców i uczniów z naszej placówki- "Droga do Jerozolimy" i "Podróż do Betlejem" . Oba widowiska obejrzało już kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całej Polski.
Stawiamy też na dobrą edukację. Nasi uczniowie rokrocznie osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych. Nasi nauczyciele stale się rozwijają. Staramy się nadążyć za nowymi technologiami. Na bardzo wysokim poziomie mamy język angielski. Korzystamy z pomocy native speakers z USA. Nasi uczniowie są otwarci i ciekawi świata. W tym roku kończymy program "5 lat, 5 kultur, 5 kontynentów". Odwiedziliśmy wraz z uczniami szkoły w Chinach, USA, Brazylii, Australii , a w tym roku odwiedzimy Kenię.
Chcielibyśmy w tym i kolejnych latach postawić w rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz podnieść poziom innowacyjności i kreatywności- najpierw u siebie, a w konsekwencji u naszych uczniów.

INFORMACJE O UCZNIACH

liczba uczniów, wiek uczniów, ilość klas

przedszkole- dzieci w wieku 2,5- 6 lat- 90 dzieci- 5 grup
szkoła podstawowa- 272 uczniów- 14 klas
liceum- 93 uczniów- 4 klasy


ZDJĘCIA PLACÓWKI


OPIS DO ZDJĘĆ

Zdjęcia pokazują zajęcia lub imprezy, które w ostatnim roku szkolnym maiły miejsce w naszej placówce. Bardzo wiele zdjęc znajduje sie na naszych profilach na Facbooku.POWRÓT DO BAZY SZKÓŁ


NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ


Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana współpracą z tą szkołą
wyślij zgłoszenie korzystając z formularza "Deklaracji współpracy" - link dostępny poniżej (kliknij w czerwony klawisz)


DEKLARACJA WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄPrzedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.
PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM ORAZ INFORMATYCZNY NAD PLATFORMĄ SZKOŁA 6.0Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrówfacebook