2019-04-08 X KONGRES POLONII MEDYCZNEJ
III ŚWIATOWY ZJAZD LEKARZY POLSKICH
Polska

Zapraszamy do udziału w X Kongresie Polonii Medycznej połączonym z III Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 29 maja – 01 czerwca 2019 roku.

Dzięki zaangażowaniu Komitetu Naukowego i życzliwości wielu wybitnych polskich lekarzy z całego świata przygotowano atrakcyjną listę paneli i wykładów, zbudowaną wokół wiodącego tematu Kongresu: „Postęp techniczny w służbie medycyny”.

Nowoczesne techniki i technologie oraz ich wpływ na spektakularny rozwój różnych dziedzin medycyny będą głównymi tematami prezentacji i dyskusji. Podczas Kongresu przewidujemy również sesje na temat etyki i deontologii w pracy lekarza, przedstawienie programów dalszego działania medycznych organizacji polonijnych oraz lekarskich pasji pozazawodowych.

Kongres Polonii to nie tylko ważne wydarzenie naukowe, ale też spotkanie integrujące i wspierające współpracę polskich lekarzy z całego świata. Jesteśmy przekonani, że ciekawe miejsca, które odwiedzą uczestnicy Kongresu, różnorodna oferta kulturalna oraz możliwość poznania atrakcji turystycznych Trójmiasta, oprócz naukowych korzyści pozostawią także dobre wspomnienia.


PARTNEREM KONGRESU JEST
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"


O KONGRESIE W PORTALU WSPÓLNOTY POLSKIEJ


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook