SWP
2019-09-30 LIDERZY W WARSZAWIE Czechy

We wrześniu 40 polskich uczniów z 10 zaolziańskich szkół zwiedziło Warszawę. Wyjazd zorganizowało w ramach projektu „Warszawa dla liderów 2019” Towarzystwo Nauczycieli Polskich. Przedsięwzięcie sfinansowały zaś Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundusz Rozwoju Zaolzia.

Zaolziańska młodzież przebywała w polskiej stolicy przez trzy dni, od 18 do 20 września. – Pierwszego dnia nasi uczniowie zobaczyli Łazienki Królewskie oraz Zamek Królewski. Drugiego dnia odwiedzili Stadion Narodowy, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik, natomiast trzeci dzień upłynął nam na grze miejskiej, czyli zabawie połączonej ze zwiedzaniem miasta, podczas której uczniowie podzieleni na cztery grupy wykonywali zadania z mapą w ręku – relacjonuje Kosmala Krzysztof, prezes Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej który był jednocześnie kierownikiem wyjazdu. Opiekunami młodzieży byli zaś Anna Richter i Tomasz Baran.
Zdjęcia: Tomasz Baran
Głos - Gazeta Polaków w Republice CzeskiejPOLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów