ANKIETA INTERNETOWA

Szanowni Państwo.

W związku ze zbliżającym się V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy udostępniamy Państwu ankietę internetową, która umożliwia swobodną wypowiedź na tematy zaplanowane w czasie obrad Zjazdu.

Mamy pełną świadomość, że wiele osób z przyczyn organizacyjnych, niezależnych od "Wspólnoty Polskiej", nie ma możłiwości - pomimo chęci - uczestniczenia w Zjeździe. W ten jednak sposób możemy zapewnić, że Państwa głos będzie usłyszany. Przekażemy go uczestnikom w czasie Forów tematycznych oraz osobom kompetentnym w poszczególnych obszarach tematycznych. Omówimy je w programach relacjonujących Zjazd.

Prosimy o merytoryczne i względnie zwięzłe wypowiedzi tak, aby wszystkie Państwa głosy mogły być uwzględnione w dyskusji.ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE
facebook