Sesja plenarna Zjazdu zamykająca obrady

Miejsce obrad: Parlament RP

22 września 2018


Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zamknął debatę w parlamencie podsumowującą V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy słowami „dobrze jest być Polakiem w Polsce i za granicą”. Podkreślił, że ten Zjazd był najważniejszym wydarzeniem polonijnym tej kadencji Senatu. Obiecał, że jeśli jego formacja polityczna wygra następne wybory parlamentarne, odbędzie się zjazd młodej Polonii świata.

Marszałek zaznaczył, że troska o młode pokolenie Polonii przewijała się przez cały zjazd. Podziękował za to, że przedstawiciele Polonii przyjęli zaproszenie na ten zjazd, podziękował za dialog i debatę. Podkreślił, że postulaty zgłaszane w ramach wszystkich forów zjazdowych będą brane pod uwagę przy konstruowaniu programu współpracy z Polonią na przyszłość . „Wiele na tym Zjeździe mówiliśmy o tym, co nas łączy, choć Polonia jest bardzo zróżnicowana: są tacy, którzy odnieśli sukces, ale i tacy, o których musimy pamiętać, którzy potrzebują wsparcia – bezdomni, dlatego będziemy oferować im pomoc charytatywną” – powiedział marszałek.

Marszałek odniósł się też do sprawozdań z obrad forów tematycznych. Zapowiedział, że więcej niż dotąd młodych Polaków z zagranicy będzie mogło przyjeżdżać do Polski na wypoczynek wakacyjny. Zgodził się z koniecznością zwiększenia liczby staży dla młodych polonijnych naukowców w Polsce. Zapowiedział też wydanie kompendium wiedzy w pigułce dla Polonii zawierającej najważniejsze informacje z historii, kultury, tradycji polskiej, które będą dwujęzyczne. Zapowiedział nowe projekty dla Polonii z Ameryki Południowej, której młode pokolenie traci kontakt z macierzą. Podkreślił, że drogowskazem, jak kształtować relacje z Polonią i Polakami za granicą pozostaną prof. Andrzej Stelmachowski i Maciej Płażyński, którzy tak wiele zrobili dla łączności z naszymi rodakami żyjącymi poza krajem.

W ocenie przewodniczącego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego Zjazd był najważniejszym wydarzeniem polonijnym w tym roku, w tej kadencji Senatu, które zgromadziło przedstawicieli z całej Polonii świata. Podkreślił, że Zjazd był wydarzeniem, o którym za pośrednictwem mediów, dowiedziała się opinia publiczna w kraju. Wskazał na wagę spotkań przedstawicieli Polonii z prezydentem Andrzejem Dudą i na powagę, z jaką premier Mateusz Morawiecki traktuje sprawy Polonii. Przypomniał o priorytetach, które we współpracy z Polonią i Polakami za granicą nakreślił marszałek Senatu. Wyraził przekonanie, że fora zjazdowe posłużą do budowy programu współpracy Polonii z macierzą. Dodał, że w 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości przypomniano o wkładzie Polonii w jej odzyskanie.

Teresa Berezowska, przewodnicząca Rady Polonii Świata podkreśliła, w kontekście swojego powitalnego przemówienia, w którym mówiła co łączy Polaków za granicą z ojczyzną, że teraz łączy nas V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. ”Łączy nas nasza polonijna działalność, wiara, nadzieja na przyszłość, ale też odnowienie lub nawiązanie nowych znajomości, łączy nas pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” – powiedziała przewodnicząca. Dodała, że „czujemy dumę, wspominamy naszą historię i przodków - łączymy się”. Podkreśliła, że Polonia różni się, ale najważniejsze jest, by zachować wzajemny szacunek.

Helena Miziniak podsumowując obrady forum organizacji polonijnych wskazała, że potrzebne są w życiu polonijnym struktury organizacyjne, z którymi będą rozmawiać i liczyć się władze krajów zamieszkania Polonii. Mówiła też o potrzebie pomocy tej części Polonii, której się nie powiodło poza granicami, która ma problemy z odnalezieniem się w życiu na Zachodzie.

Marek Domaradzki z forum kultury podkreślił, że postulowano konsolidację różnych środowisk polonijnych wokół projektów artystycznych, wsparcie liderów kultury, utworzenie narodowej szkoły tańców ludowych, stworzenie w kraju muzeum dorobku kultury polskiej w świecie.

Tadeusz Pilat podkreślił, że w ostatnim czasie wzrosła liczba dzieci i młodzieży uczącej się języka polskiego poza granicami ze 160 tysięcy do 200 tysięcy. Wskazał jednak, że polskie środowiska poza granicami borykają się z brakiem nauczycieli. Postulował uruchomienie studiów i stypendiów dla polonijnych nauczycieli, zwiększenie liczby dzieci przyjeżdżających do Polski, dostosowanie podręczników do kompetencji językowych uczniów poza granicami.
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA: AGATA PAWŁOWSKA | SENAT RP

Polskie Radio 104,7FM

Marszałek Senatu podsumował V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy


Zorganizowanie w przyszłości zjazdu przedstawicieli młodej Polonii, wakacyjne kursy języka polskiego i aktywizacja Polaków mieszkających w Ameryce Południowej - to, zdaniem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, jedne z głównych wniosków po V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy.

Czterodniowy zjazd zakończył się w niedzielę. Do Warszawy przyjechało ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata. Marszałek Senatu położył nacisk na wakacyjne kursy języka polskiego w kraju dla młodych Polaków mieszkających za granicą. Mówił, że aktualnie z tej formy wypoczynku korzysta dziesięć tysięcy dzieci. Chodzi o to, by ta liczba wzrosła do kilkunastu bądź kilkudziesięciu tysięcy.

Zdaniem marszałka Karczewskiego, więcej uwagi trzeba poświęcić emigracji w Ameryce Południowej. Jak mówił, ta Polonia ma coraz mniejszy kontakt z Polską. Zapowiedział, że w przyszłym roku zamierza odwiedzić ten kontynent. Stanisław Karczewski powiedział, że planowany jest też zjazd przedstawicieli młodej Polonii, do 35 roku życia.

"Na tym zjeździe przedstawicieli młodego pokolenia było bardzo niewielu, więc chcemy wysłać ofertę do młodych Polaków mieszkających za granicą", mówił. Marszałek powiedział też, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace nad ustanowieniem w polskim parlamencie przedstawiciela Polonii i Polaków za granicą.

Zaznaczył, że jest kierunkowa decyzja polityczna w sprawie projektu zapewniającego przedstawicielstwo Polonii w Senacie. Dodał, ze o szczegółach poinformuje w najbliższym czasie. Zjazd został zorganizowany w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. (IAR)


http://www.polskieradio.com/news_det.aspx?id=120130&kat=18

Nasz Dziennik

Troska o wizerunek Polski


Wydarzenie zorganizowane przez Senat zgromadziło ponad 600 delegatów z 40 krajów i trwało od czwartku do soboty.

Z uczestnikami spotkali się prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie obu izb parlamentu i ministrowie rządu.

Około 20 mln ludzi na świecie przyznaje się do polskich korzeni. Spośród nich prawie połowa mieszka w USA, inne duże skupiska Polonii to Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Francja i Włochy. Do tego należy doliczyć Polaków, którzy nigdzie nie wyjechali, ale znaleźli się w innych państwach z powodu zmian granic: na Litwie, Ukrainie i Białorusi, albo na skutek zsyłek i innych represji – w Rosji i Kazachstanie.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała zmiany w statusie szkół działających przy ambasadach i konsulatach. Poza tym polonijni nauczyciele mają zyskać nowe uprawnienia. – Każdy nauczyciel, bez względu na to, w jakiej szkole uczy, również tej stowarzyszeniowej, niepublicznej, będzie mógł realizować awans zawodowy bez względu na to, ile będzie w tygodniu uczył, ile będzie miał godzin – oznajmiła.

Polska liczy na wsparcie rodaków we wzmacnianiu pozycji Polski na świecie. Wielokrotnie podkreślano, że środowiska polonijne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w świecie. Obecnie kwestie polonijne podlegają w Polsce Senatowi. Jak poinformował marszałek Stanisław Karczewski, środki przeznaczane na związane z tym cele mają wzrosnąć z 75 mln zł do 100 mln zł.

Zjazd to kilka oddzielnych wydarzeń. Światowe Forum Organizacji Polonijnych poświęcone było współpracy instytucjonalnej między Polonią a krajem. Światowe Forum Duszpasterstw Polonijnych zajmowało się rolą Kościoła i kapłanów w podtrzymywaniu polskiej tożsamości emigrantów i innych Polaków za granicą. Z kolei Światowe Forum Kultury Polonijnej zgromadziło artystów, twórców i działaczy kulturalnych w kraju i na obczyźnie. Odbyło się również Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami, Światowe Forum Edukacji Polonijnej, Światowe Forum Sportu i Turystyki oraz Światowe Forum Mediów Polonijnych. Przyznaną po raz pierwszy nagrodę im prof. Andrzeja Stelmachowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za zasługi na rzecz Polonii odebrał premier Mateusz Morawiecki.


https://naszdziennik.pl/polska-kraj/201479,troska-o-wizerunek-polski.html

LONDYNEK

Nie ma Polski bez Polonii: Zakończył się V Światowy Zjazd Polaków z Zagranicy


Ponad 600 delegatów z 40 krajów świata uczestniczyło w V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy. Odbył się on w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i został oficjalnie zainaugurowany w Warszawie w czwartek, 20 września, przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

"Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa, nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej. Polska jest naszym wspólnym dobrem i możemy powiedzieć śmiało, że w każdym pokoleniu Polacy za granicą, na emigracji, walczyli wytrwale także o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego narodu" - podkreślił marszałek Marek Kuchciński podczas inaugurującego posiedzenia w Sali Plenarnej Sejmu (wystąpienie marszałka w wideo poniżej).

Delegaci Zjazdu spotkali się tego samego dnia z prezydentem Andrzejem Dudą. "Bardzo państwu dziękuję, że cały czas trwacie przy polskości i przy Polsce, że nigdy o niej nie zapomnieliście. Dziękuję za to, że tworzycie wspólnotę, także za to, że nas reprezentujecie i wystawiacie swoją codzienną działalnością, swoim życiem także świadectwo Polsce" - zwrócił się do zgromadzonych prezydent.

Podczas trzech dni Zjazdu reprezentanci różnych środowisk polonijnych debatowali z przedstawicielami polskiego rządu i Parlamentu m.in. o problemach i wyzwaniach stojących przed organizacjami polonijnymi - kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, duszpasterstwie i mediach.

Zorganizowano szereg dyskusji tematycznych, w tym m.in. Światowe Forum Organizacji Polonijnych, podczas którego dyskutowano na temat współpracy polskich instytucji z Polonią; Światowe Forum Duszpasterstw Polonijnych, którego celem jest przedstawienie roli Kościoła oraz księży w środowiskach polonijnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz w umacnianiu ducha patriotycznego; Światowe Forum Kultury Polonijnej, podczas którego próbowano odpowiedzieć czym jest kultura na emigracji, jaką pełni funkcję, kim są jej twórcy, animatorzy i jej odbiorcy; Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami zajmujące się analizą dorobku polskich naukowców poza granicami i dyskusją o potrzebach i problemach młodych naukowców; Światowe Forum Edukacji Polonijnej, na którym debatowano nie tylko nauce języka, lecz także rozwijaniu kultury i tradycji oraz podtrzymywaniu stosunków społecznych z innymi osobami mówiącymi w tym samym języku; Światowe Forum Sportu i Turystyki zajęło się problemem coraz mniejszego udział młodzieży w polonijnej integracji sportowej oraz omówiło zagadnienia związane z turystyką polonijną; Światowe Forum Mediów Polonijnych podjęło dyskusję na temat działań, jakie poszczególne media podejmują na rzecz integracji Polonii i Polaków.

Podczas koncertu "Nasza Niepodległa" w Teatrze Wielkim, z udziałem gwiazd polskiej piosenki, nagrodę im prof. Stelmachowskiego, przyznaną po raz pierwszy przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" za zasługi na rzecz Polonii, odebrał premier Mateusz Morawiecki.

Polacy mieszkający poza granicami kraju złożyli także kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pamiątkowych tablicach w Sejmie. Z kolei w Senacie otwarto wystawę „Polskie drogi do Niepodległości. Wielcy Polacy na emigracji w XIX w.”.

V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy podsumowano specjalną sesją w Sali Plenarnej Sejmu, podczas której przedstawiono sprawozdania z obrad na wymienionych wyżej forach oraz omówiono działania i potrzeby Polonii. Przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska w imieniu delegatów podziękowała organizatorom i osobom, które wspierają Polonię.

"Drodzy przyjaciele, dobrze jest być Polakiem, w Polsce i za granicą. Dziękuję, że przyjęli państwo zaproszenie. To największe wydarzenie polonijne tej kadencji. Postanowiłem, że jeśli będę cały czas marszałkiem, to zrobimy w kolejnej kadencji duży zjazd młodych Polaków, którzy potwierdzą, że dobrze być Polakiem. Dziękuję za każdy głos podczas wszystkich dyskusji, weźmiemy je pod uwagę. Mieliśmy zamiar, który chyba udało się zrealizować, by szukać tego, co nas łączy. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę zobowiązała nas do spotkania się i dyskusji ze wszystkimi środowiskami Polonii" - podsumował marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Zjazd okazał się wydarzeniem, które po raz kolejny zwróciło uwagę opinii publicznej w kraju na sprawy Polonii i Polaków z zagranicy. Był dobrą okazją dla promocji tej problematyki. Relacje w mediach i liczne spotkania bezpośrednie z przedstawicielami polityki, nauki, kultury, edukacji, duchowieństwa, biznesu i sportu dają nadzieję na długotrwałe dobre efekty" - ocenił Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i dodał: "V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zajmie ważne miejsce w świętowaniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości".


https://londynek.net/wiadomosci/Nie+ma+Polski+bez+Polonii+Zakonczyl+sie+V+Swiatowy+Zjazd+Polakow+z+Zagranicy+wiadomosci+news,/wiadomosci/article?jdnews_id=54400

niezależna

Wyjątkowy zjazd Polonii


V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy był wyjątkowy, ze względu na to, że odbywał się 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a także przez rozmach imprezy – podkreślali uczestnicy zjazdu, który rozpoczął się w czwartek i potrwa do niedzieli.

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat zaznaczył, że zjazd odbywa się w roku stulecia niepodległości, a Senat "przeznaczył szczególną kwotę" na organizację przedsięwzięcia, w którym wzięło udział przeszło dwa razy więcej uczestników niż w poprzednich zjazdach. Do najważniejszych przedsięwzięć V Zjazdu zaliczył Forum Oświaty, które "traktowało o młodzieży, a więc o przyszłości".

- Bo przyszłość Polonii i Polaków za granicą to młodzież, dzieci; to jest ich tożsamość narodowa, o którą oprócz rodziców musza walczyć polskie szkoły - dodał.

Przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska przyznała, że poglądy na V Zjazd i jego przebieg były różne, a "dyskusja była czasem gorąca", ale - jak zaznaczyła - kończyła się porozumieniem.

Prezes stowarzyszenia Wspólnota Polska, które jest współorganizatorem zjazdów Polonii, Dariusz Bonisławski zwrócił uwagę na udział prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego (PiS) w imprezach zjazdu. Zwrócił uwagę na deklarację szefa rządu dotyczące wsparcia dla przyjazdu Polaków i osób polskiego pochodzenia do Polski.

- Premier podkreślił, że to jedyny kierunek migracji, który rząd będzie wspierał - zaznaczył Bonisławski.

Bonisławski dodał, że liczba zgłoszeń blisko czterokrotnie przekraczała liczbę miejsc dla uczestników.

Zapewnił, że zamierzeniem organizatorów było, aby Zjazd był "otwarty na różne środowiska". Dodał, że rekrutację prowadzono przez organizacje polonijne, ale szukano także osób niezrzeszonych, kierując się np. ich dorobkiem naukowym lub kulturalnym.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy odbywa się 20-23 września. Ponad 600 uczestników brało udział w forach tematycznych, debatując o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Senat w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem jest stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Zjazd został objęty honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, a do Komitetu Honorowego należą m. in.: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, wicepremier minister kultury Piotr Gliński, szef MSZ Jacek Czaputowicz oraz szef MSWiA Joachim Brudziński.

Pierwszy zjazd Polonii odbył się w 1992 r. w Krakowie, poprzedni w 2012 w Warszawie.

Kurier Galicyjski

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy


„Łączy nas Niepodległa” – pod takim hasłem w Warszawie w dniach 20-23 września odbył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.

Ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata wzięło udział w obradach dotyczących tematyki polonijnej. W forach tematycznych dyskutowano o wyzwaniach i problemach poza granicami kraju, dotyczących nauki, kultury, organizacji polonijnych, sportu i turystyki, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. Ukrainę reprezentowała liczna delegacja przedstawicieli organizacji polskich, kościoła, a także mediów. Prezydent RP Andrzej Duda objął Zjazd Patronatem Honorowym w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy rozpoczął się mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie koncelebrowaną przez abp. metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. – Są takie miejsca, w których wszyscy Polacy, mieszkający w Polsce i zagranicą, (...) mają prawo czuć się jak u siebie. Niewątpliwie wśród wielu takich miejsc w Polsce jest warszawska archikatedra – zaznaczył podczas liturgii hierarcha. Kardynał przypomniał również o tym, że Ignacy Paderewski, który jest pochowany w tej archikatedrze, to postać, symbolizująca wielki wkład Polaków na obczyźnie w odzyskanie niepodległości.

Po mszy świętej wybrane delegacje Polaków z całego świata złożyły wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu marszałka Józefa Piłsudskiego.

Inauguracja Zjazdu odbyła się w Sali Plenarnej Sejmu RP. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, witając delegatów i gości, powiedział o tym, że Polacy są narodem, którego jedna trzecia obywateli mieszka poza granicami Polski. – Dziś polityka naszego państwa zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z emigracji, także tych, którzy byli w czasach okupacji przymusowo wysiedlani. Polska jest naszym wspólnym dobrem i możemy powiedzieć śmiało, że w każdym pokoleniu Polacy za granicą, na emigracji, walczyli wytrwale także o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego narodu – zaznaczył Marek Kuchciński. Marszałek podkreślił zasługi Polaków mieszkających poza granicami kraju w czasie transformacji ustrojowej i po 1989 r. oraz podziękował szczególnie tym organizacjom, które niosły pomoc Polsce w czasach walki o wolność w II poł. XX w. – Korzystaliśmy z tej pomocy w bardzo dużym stopniu. Po roku 1989 znaczenie i rola Polonii nie malała. Wspólnie pracowaliśmy nad umocnieniem Polski wewnątrz kraju oraz na forum międzynarodowym. Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska to wielkie organizacje, których Polska jest członkiem, także dzięki staraniom państwa, Polonii. Musimy o tym pamiętać i chcemy o tym przypominać – dodał Kuchciński.

Podczas uroczystego otwarcia Zjazdu głos zabrał również marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Bez Was my tu, w kraju nie bylibyśmy sobą – powiedział marszałek Karczewski. – Dobrze jest być Polakiem, w kraju i za granicą. Możemy to sobie z satysfakcją powiedzieć w roku stulecia odzyskanej przez Polskę niepodległości. To nasze wielkie wspólne osiągnięcie. Witam Was w domu – dodał. Marszałek Senatu mówił również o roli, jaką emigracja pełniła w historii Polski. – Bez was my tu w kraju nie bylibyśmy sobą. Polonia i Polacy za granicą są wielką polską wartością. Stanowią nieodłączny element tego, co nazywamy marką „Polska”. Wasz sukces służy budowie wizerunku Polski jako kraju ludzi pracowitych, przedsiębiorczych, otwartych na wyzwania, dobrze wykształconych, których każdy chce mieć za współobywateli – podkreślił Stanisław Karczewski.

Marek Suski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odczytał list skierowany do delegatów Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy od premiera Mateusza Morawieckiego. "Wszyscy dobrze pamiętamy i chcemy pamiętać, że to dzięki wysiłkom rodaków mieszkających w kraju i za granicą nasz naród był w stanie podjąć największe wyzwanie w swojej historii – odzyskanie niepodległości oraz utrzymanie ducha wolnej Polski nie byłoby możliwe bez zaangażowania Polaków żyjących na obczyźnie. Cieszy nas to, że Polacy chcą jednak wracać do ojczyzny, że dostrzegając potencjał polskiej gospodarki podejmują starania by znaleźć w kraju możliwość rozwijania swojej kariery" – podkreślił w liście Mateusz Morawiecki.

Tego samego dnia delegaci V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy spotkali się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem RP Andrzejem Dudą i jego małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Prezydent podziękował przedstawicielom Polonii świata za to, że cały czas trwają przy polskości i przy Polsce, że nigdy o niej nie zapominają. – Dziękuję za to, że tworzycie wspólnotę, także za to, że nas reprezentujecie i wystawiacie swoją codzienną działalnością, swoim życiem także świadectwo Polsce – powiedział prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że wielu Polaków poza granicami kraju osiągnęło ogromne sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Prezydent przypomniał o pomocy, jaką Polonia okazała w trudnych czasach. – Przesyłając do Polski dosłownie pomoc żywnościową, materialną, pieniężną, po to, żeby walczyć o wolność, po to, żeby można było drukować ulotki, żeby był papier, mała drukarenka, na której można było drukować podziemną prasę i w ten sposób walczyć przeciwko komunistom – podkreślił..

- Wierzę w to, że także dzięki Waszemu wsparciu zbudujemy Polskę taką, która jest Polską waszych i naszych marzeń. Silną, sprawnie działającą, bezpieczną, liczącą się w świecie, której głos jest wszędzie słyszalny. Polskę, z której będziecie mogli być dumni – mówił prezydent Andrzej Duda..

Wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbył się koncert "Nasza Niepodległa 1918-2018" z udziałem znanych piosenkarzy i gwiazd polskiej sceny muzycznej, m.in. Maryli Rodowicz, Krzysztofa Cugowskiego, Kayi, którzy zaśpiewali najważniejsze piosenki ostatnich 100 lat. Podczas gali została wręczona nagroda im prof. Andrzeja Stelmachowskiego premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Nagrodę tę przyznano po raz pierwszy przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" za zasługi na rzecz Polonii.

W ramach Zjazdu odbyło się również I Światowe Forum Mediów Polonijnych, w którym wzięło udział 80 dziennikarzy polonijnych z całego świata, w tym Kurier Galicyjski. To przedsięwzięcie jest kontynuacją czterech edycji Europejskiego Forum Mediów Polonijnych, które odbyły się z inicjatywy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji w latach 2014–2017. Tegoroczne Forum przebiegało pod hasłem „Wykorzystanie najnowszych technologii w przekazie informacji”. Celem Forum była wymiana doświadczeń oraz wypracowanie nowych form współpracy mediów polonijnych, podniesienie kwalifikacji dziennikarzy oraz opracowanie kierunków działań na najbliższe lata.

Program przewidywał również omówienie strategii promocji Polski w świecie przez media polonijne i zasady komunikacji marki „Polska”, doskonalenie warsztatu dziennikarskiego oraz opracowanie własnych reportaży dziennikarskich przy użyciu telefonów komórkowych. Uczestnicy Forum odbyli wizyty studyjne w Polskim Radiu, TV Polonia oraz Centrum Prasowym PAP.

Na zakończenie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy odbyła się uroczystość nadania Domowi Polonii w Warszawie imienia prof. Andrzeja Stelmachowskiego – pomysłodawcy i założyciela „Wspólnoty Polskiej”. Ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej na frontonie budynku dokonali marszałek Stanisław Karczewski, prezes „Wspólnoty Polskiej” Dariusz Piotr Bonisławski wraz z wnukiem prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

W niedzielę, 23 września w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej została odprawiona msza święta pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza w intencji Polonii i Polaków za Granicą i 40. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Nabożeństwo koncelebrował ks. bp Wiesław Lechowicz delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz kapłani posługujący Polonii i Polakom na całym świecie. Modlono się w intencji Polonii na całym świecie, a także o kanonizację bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa, zamęczonego w obozie koncentracyjnym Dachau.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy został współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Organizatorzy wydarzenia – Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ oraz Rada Polonii Świata.

Pierwszy zjazd Polonii odbył się w 1992 r. w Krakowie, poprzedni w 2012 w Warszawie.

Anna Gordijewska


http://gazetapetersburska.org/wp/language/pl/polonijna-rada-konsultacyjna-podsumowala-zjazd-polonii-i-polakow-z-zagranicy/ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE