V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Konferencja prasowa poprzedzająca V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Konferencja rozpoczynająca V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Wzięli w niej udział: Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, Dariusz Bonisławski - prezes stowarzyszenia Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Teresa Berezowska - Przewodnicząca Rady Polonii Świata oraz Tadeusz Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

RELACJA Z KONFERENCJI


PIERWSZY DZIEŃ ZJAZDU


Archikatedra pw. Św. Jana

Msza Święta
w intencji Ojczyzny

Msza koncelebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza.

Są takie miejsca, w których wszyscy Polacy, mieszkający w Polsce i zagranicą, a w przypadku naszego kraju jest to rzeczywistość zróżnicowana i bogata, mają prawo czuć się jak u siebie. Niewątpliwie wśród wielu takich miejsc w Polsce jest warszawska archikatedra” - tymi słowami do przedstawicieli Polonii zwrócił się kard. Kazimierz Nycz witając Polonię i Polaków z zagranicy na Mszy w intencji Ojczyzny.

CZYTAJ WIĘCEJPlac marszałka Józefa Piłsudskiego

Złożenie wieńców przed Grobem nieznanego żołnierza

Po Mszy Świętej w intencji Ojcyzny delegacje organizacji polonijnych z całego świata wraz z przedstawicielami Senatu RP na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim oraz współorganizatorem Zjazdu Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" złożyli wieńce pod Grobem Nieznanego Żołnierza

CZYTAJ WIĘCEJParlament RP

Uroczyste otwarcie Zjazdu

Uroczyste otwarcia V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, odbywającego się w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dokonało się w polskim parlamencie, sali plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej .

Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Bez Was my tu, w kraju nie bylibyśmy sobą” powiedział inaugurując Zjazd marszałek Senatu Stanisław Karczewski

CZYTAJ WIĘCEJ


Pałac Prezydencki

Spotkanie uczestników
V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy z Parą Prezydencką

Bardzo Państwu dziękuję, że cały czas trwacie przy polskości i przy Polsce, że nigdy o niej nie zapomnieliście - mówił Prezydent Andrzej Duda do uczestników V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. W spotkaniu wzięła udział również Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda.

CZYTAJ WIĘCEJTeatr Wielki

Nagroda imienia Prof. Andrzeja Stelmachowskiego dla premiera Mateusza Morawieckiego.

Koncert galowy „Nasza Niepodległa 1918-2018”

CZYTAJ WIĘCEJ


DRUGI DZIEŃ ZJAZDU


MIEJSCE: PARLAMENT RP

Wystawa "Polskie drogi do Niepodległości. Wielcy Polacy na emigracji w XIX w."

„Drogi, które ostatecznie doprowadziły Polaków do niepodległej ojczyzny, wiodły przez różne kraje i różne kontynenty. Ta wystawa ukazuje sylwetki wybitnych Polaków, wielkich osobowości, którym z różnych względów przyszło żyć poza ojczyzną. Mogli się zasymilować ze społeczeństwami, w których przyszło im żyć, tworzyć, dokonywać różnych wynalazków czy odkryć. A jednak do końca swojego życia, żyjąc na obczyźnie, pozostali Polakami i świadczyli o Polsce .

CZYTAJ WIĘCEJ


MIEJSCE OBRAD: PARLAMENT RP

Światowe Forum
Organizacji Polonijnych

Otwierając Światowe Forum Organizacji Polonijnych, marszałek Stanisław Karczewski zapewnił, że Senat, który tradycyjnie wspiera Polonię, nadal będzie to robił. Podkreślił, że Izba nie ma monopolu na współpracę z Polonią, współdziała z odpowiednimi organami państwa i bardzo wieloma instytucjami. Zgodnie z oczekiwaniami Polaków mieszkających poza krajem priorytetami dla Izby są nauka języka polskiego, wakacyjne przyjazdy dzieci i młodzieży polonijnej do Polski, wzmocnienie Polonii w Ameryce Południowej. Poinformował, że rozważana jest możliwość, aby Polonia miała swojego przedstawiciela w polskim parlamencie.

CZYTAJ WIĘCEJMIEJSCE OBRAD: PARLAMENT RP

Światowe Forum
Duszpasterstwa Polonijnego

Celem Światowego Forum Duszpasterstw Polonijnych jest przedstawienie roli Kościoła oraz księży w środowiskach polonijnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz w umacnianiu ducha patriotycznego. Duszpasterze Polonii dyskutują o roli tego duszpasterstwa w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz o pracy na rzecz zdynamizowania pracy służącej pogłębianiu patriotyzmu Polonii i Polaków z Zagranicy.

CZYTAJ WIĘCEJ


MIEJSCE OBRAD: PARLAMENT RP

Światowe Forum
Kultury Polonijnej

Światowe Forum Kultury Polonijnej otworzyła wicemarszałek Maria Koc. Jak zaznaczyła, podczas forum podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania, czym jest kultura na emigracji, jaką pełni funkcję, kim są jej twórcy, animatorzy i jej odbiorcy. Podkreśliła, że kultura na emigracji to „budowanie polskiej tożsamości w milionach polskich rodzin za granicą dzięki znajomości treści, kodów, symboli i wartości, które tę kulturę tworzą. To także codzienna praca tysięcy organizacji i instytucji polonijnych na całym świecie, które kulturę polską upowszechniają i uczą jej młodych ludzi”.

CZYTAJ WIĘCEJMIEJSCE OBRAD: PARLAMENT RP

Światowe Forum
Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju

O wkładzie nauki polskiej w naukę światową dyskutowali uczestnicy Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami. Forum zajmie się analizą dorobku polskich naukowców poza granicami, będzie dyskutować o potrzebach i problemach młodych naukowców pracujących poza granicami, szansach na ich współpracę z naukowcami i ośrodkami w kraju

CZYTAJ WIĘCEJMIEJSCE OBRAD: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Światowe Forum
Edukacji Polonijnej

Sekcja Światowego Forum Edukacji Polonijnej jest kontynuacją corocznych Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych. Oświata polonijna jest jednym z najważniejszych filarów podtrzymywania i wzmacniania polskości poza krajem. Placówki edukacyjne służą nie tylko nauce języka, lecz także rozwijaniu kultury i tradycji oraz podtrzymywaniu stosunków społecznych z innymi osobami mówiącymi w tym samym języku. Częstokroć to właśnie szkoła staje się ośrodkiem życia Polonii i Polaków na danym terenie.

CZYTAJ WIĘCEJ


MIEJSCE OBRAD: Polski Komitet Olimpijski

Światowe Forum
Sportu i Turystyki Polonijnej

Różne jest podejście do sportu i zainteresowanie Polonii, w zależności od kraju osiedlenia i warunków klimatycznych. Podczas Forum próbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy sport polonijny jest rekreacją, czy sportem wyczynowym? Problemem jest zmniejszający się udział młodzieży w polonijnej integracji sportowej. Atrakcje XXI wieku wypierają zainteresowanie sportem. Omawimy zagadnienia związane z turystyką polonijną.

CZYTAJ WIĘCEJ


MIEJSCE OBRAD: Centrum Okopowa - Caritas Polska

Światowe Forum
Mediów Polonijnych

Media polonijne są niezbędnym elementem systemu instytucji działających na rzecz utrwalania polskiej tożsamości poza granicami kraju, integrację polonijnych środowisk, podnoszenie statusu społecznego Polonii oraz promowanie Polski. Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, media polonijne w coraz większej liczbie krajów wydawane są równocześnie w języku kraju osiedlania i w języku polskim. Środki masowego przekazu są patronem medialnym wszystkich poważnych imprez organizowanych przez Polaków oraz często animatorem wielu prestiżowych spotkań Polonii.

CZYTAJ WIĘCEJ


TRZECI DZIEŃ ZJAZDUMIEJSCE konferencji: Parlament RP

Konferencja prasowa podsumowująca Zjazd

Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy powoli zbliża sie ku końcowi toteż nadszedł czas na pierwsze podsumowania. Na konferencji prasowej dokonali tego Teresa Berezowski Przewodnicząca Rady Polonii Świata, Tadeusz Pilat prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Dariusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

CZYTAJ WIĘCEJMIEJSCE OBRAD: Parlament RP

Sesja plenarna
podsumowująca Zjazd

Zakończyła się parlamentarna część V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Podsumowano efejty pracy w forach tematycznych, przedstawiono rekomendacje i postulaty przyszłych działań na rzecz Polonii i Polaków za granica ale też ich aktywności na rzecz Ojczyzny.

CZYTAJ WIĘCEJMIEJSCE: Dom Polonii
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Spotkanie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego
z młodzieżą

Po sesji plenarnej kończącej parlamentarną część obrad Zjazdu marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z młodzieżą polonijną i młodymi Polakami - wolontariuszami pomagającymi w przygotowaniu i przebiegu Zjazdu

CZYTAJ WIĘCEJ


MIEJSCE: Dom Polonii
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

UROCZYSTOŚCI W DOMU POLONII W WARSZAWIE

Decyzją Rady Krajowej Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Dom Polonii w Warszawie uhonorowano nadaniem imienia Prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Pomysłodawcy i założyciela "Wspólnoty Polskiej". Za aktywne dzieło budowy łączności między ośrodkami polonijnymi a Macierzą laureatem Nagrody im. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego uhonorowany został Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski.

CZYTAJ WIĘCEJ


MIEJSCE: Dom Polonii
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Wieczorne spotkanie w ogrodach Domu Polonii

W ogrodach Domu Polonii Marszałek Senatu znalazł czas na rozmowę z młodymi uczestnikami Zjazdu. Rozmowa o roli młodzieży w krzewieniu polskości przerodziła się momentalnie w wyjątkowo serdeczną i przyjacielską dyskusję. Całość spotkania była transmitowana w Internecie, w kanałach informacyjnych i mediach społecznościowych Wspólnoty Polskiej i Polonijnej Agencji Informacyjnej . Kolejnym punktem wieczornego spotkania była prezentacja projektu "Polska jest w Tobie", skierowanego do młodych przedstawicieli Polonii.

CZYTAJ WIĘCEJ


CZWARTY DZIEŃ ZJAZDU


Miejsce: Swiątynia Opatrzności Bożej

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Msza św. wieńcząca V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.

Mszy Św. w intencji Polonii i Polaków za Granicą i 40-tą rocznicę rozpoczęcia Pontyfikatu św. Jana Pawła II, w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczy kardynał Kazimierz Nycz. Podczas Mszy św. wieńczącej V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy Przewodnicząca Rady Polonii Świata p. Teresa Berezowski odczytała specjalną uchwałę podjętą w czasie Nadzwyczajnego Zjazdu Polonii Świata:

CZYTAJ WIĘCEJ


SPOTKANIE POLONIJNEJ RADY KONSULTACYJNEJMiejsce: Parlament RP

Polonijna Rada Konsultacyjna

Na spotkaniu marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego z Polonijną Radą Konsultacyjną przy Marszałku Senatu Rozmawiano o stanie nauczania języka polskiego na świecie i sposobach na jego poprawę, angażowaniu młodych w działalność polonijną oraz podsumowano miniony V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.

CZYTAJ WIĘCEJ


DZIĘKUJEMY !
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Dariusz Piotr Bonisławski

Szanowi Państwo Współorganizatorzy, Partnerzy
i Uczestnicy

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy przeszedł do hitorii. W imieniu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz swoim własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy przygotowali to wydarzenie wspólnie z nami, a także tym, którzy wzięli w nim udział ...

CZYTAJ WIĘCEJ


UCZESTNICY O ZJEŹDZIE


UCZESTNICY
V ŚWIATOWEGO ZJAZDU POLONII I POLAKÓ Z ZAGRANICY

OPINIE I ODCZUCIA UCZESTNIKÓW ZJAZDU

Z wielką przyjemnością publikujemy opinie i odczucia uczestnikwó Zjazdu. To okazja, aby zapisać swój głos na kartach historii Polski i Polonii. Udostępniamy również Uczestnikom Zjazdu formularz za pomocą którego można podzielić się swoimi pozjazdowymi refleksjami.

CZYTAJ WIĘCEJ


MEDIA O ZJEŹDZIE
PRASA - RADIO - TELEWIZJA

RELACJE Z V ŚWIATOWEGO ZJAZDU POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

Wybrane publikacje mediów polskich i zagranicznych o Zjeździe.

CZYTAJ WIĘCEJ

RAMOWY PRZEBIEG ZJAZDU


DZIEŃ PIERWSZY


Oficjalne obchody rozpocznie msza święta w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.

Następnie odbędzie się złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza, złożenie wiązanek przez delegację pod tablicami pamiątkowymi w Parlamencie i sesja inauguracyjna w Sejmie.

Dzień zakończy Koncert Galowy „Nasza Niepodległa II 1918-2018” z udziałem wybitnych polskich artystów.


DZIEŃ DRUGI

DZIEŃ TRZECI


W kolejny dniu uzupełnieniem obrad tematycznych będą wizyty studyjne w instytucjach partnerskich współorganizujących fora.

Wyniki prac zostaną zaprezentowane w sesji podsumowującej, która odbędzie się w Sejmie RP.


DZIEŃ CZWARTY


Zjazd zakończy uroczysta Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej.SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZJAZDU
PATRONAT I KOMITET HONOROWY


Patronat Honorowy nad V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 objął

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.


Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski przewodniczy Komitetowi Honorowemu, w którego skład weszli:

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin,

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński,

Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz,

Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński,

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk,

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk,

Jego Ekscelencja Bp Wiesław Lechowicz Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek,

Prezes Zarządu Telewizji Polskiej SA Jacek Kurski.

V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY
ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

Patronat Honorowy

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

nad

V ŚWIATOWYM ZJAZDEM POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

W roku wielkiego narodowego jubileuszu, dla uczczenia zasług polskich emigrantów, którzy przez lata zabiegali o suwerenną Rzeczpospolitą i jej powrót do wlnego świata, z podziękowaniem dla wszystkich organizacji polonijnych za kultywowanie ojczystych tradycji, kultury i języka, za przywiązanie do polskiej tożsamości, z wyrazami uznania dla organizatorów: Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Polonii Świata, w przekonaniu, że Zjazd będzie znakomitą okazją do zacieśnienia współpracy instytucji i organizacji w kraju i za granicą, z życzeniami owocnych obrad, wielu wzruszeń podczas pobytu w Polsce oraz aby podejmowane przez Państwa - ambasadorów Ojczyzny - inicjatyw y przyczyniały się do jednoczenia Polaków na całym świecie i wzmacniały pozytywny obraz Polonii i zarazem Polski

Andrzej Duda

Warszawa 23 maja 2018 roku.
HISTORIA
ZJAZDÓW POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. władze państwowe II Rzeczypospolitej prowadziły politykę proemigracyjną. W 1922 r. z inicjatywy MSZ powstała Rada Opieki Kulturalnej, do której weszły instytucje krajowe zajmujące się Polonią oraz przedstawiciele ministerstw. W 1924 r. Związek Obrony Kresów Zachodnich wysunął ideę zwołania zjazdu Polonii, a w 1925 r. powstał Komitet Organizacyjny Zjazdu Polaków z Zagranicy, który rozpoczął starania o utworzenie organizacji skupiającej Polaków za granicą.


WIĘCEJ O HISTORII ZJAZDÓW


ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów