Zjazdy Polonii

Skomplikowana historia naszego kraju sprawiła, że Polacy są jednym z najbardziej rozproszonych narodów europejskich. Ocenia się, że blisko jedna trzecia naszych rodaków żyje poza granicami ojczyzny. Jedną z przyczyn tego wielkiego exodusu Polaków była utrata niepodległości, która położyła się cieniem na dziejach Polski na ponad sto lat. Sprawą restytucji państwa żyła cała polska emigracja XIX wieku, ta sama emigracja wykazała ofiarność, gdy wielka wojna narodów otworzyła przed Polakami szansę na odzyskanie wolności. Manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny, są Zjazdy Polonii, których tradycja sięga czasów II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na przypadającą w 2018 roku Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości, główne organizacje polonijne z Radą Polonii Świata na czele, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" i Senatem RP postanowiły zwołać V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy oraz nadać mu specjalny charakter i niecodzienny wymiar, tak, aby to spotkanie Polaków z całego świata stało się znaczącym punktem w narodowych obchodach, jednoczących w obliczu wielkiego święta cały rozproszony w świecie naród.


V Zjazd odbywa się w Warszawie w dniach 20-23 września 2018 roku.Konferencja prasowa poprzedzająca V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Konferencja rozpoczynająca V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Wzięli w niej udział: Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, Dariusz Bonisławski - prezes stowarzyszenia Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Teresa Berezowska - Przewodnicząca Rady Polonii Świata oraz Tadeusz Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

RELACJA Z KONFERENCJI


PIERWSZY DZIEŃ ZJAZDU


Archikatedra pw. Św. Jana

Msza Święta
w intencji Ojczyzny

Msza koncelebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza.

Są takie miejsca, w których wszyscy Polacy, mieszkający w Polsce i zagranicą, a w przypadku naszego kraju jest to rzeczywistość zróżnicowana i bogata, mają prawo czuć się jak u siebie. Niewątpliwie wśród wielu takich miejsc w Polsce jest warszawska archikatedra” - tymi słowami do przedstawicieli Polonii zwrócił się kard. Kazimierz Nycz witając Polonię i Polaków z zagranicy na Mszy w intencji Ojczyzny.

CZYTAJ WIĘCEJPlac marszałka Józefa Piłsudskiego

Złożenie wieńców pod Grobem nieznanego żołnierza

Po Mszy Świętej w intencji Ojcyzny delegacje organizacji polonijnych z całego świata wraz z przedstawicielami Senatu RP na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim oraz współorganizatorem Zjazdu Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" złożyli wieńce pod Grobem Nieznanego Żołnierza

CZYTAJ WIĘCEJParlament RP

Uroczyste otwarcie Zjazdu

Uroczyste otwarcia V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, odbywającego się w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dokonało się w polskim parlamencie, sali plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej .

Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Bez Was my tu, w kraju nie bylibyśmy sobą” powiedział inaugurując Zjazd marszałek Senatu Stanisław Karczewski

CZYTAJ WIĘCEJ


Pałac Prezydencki

Spotkanie uczestników
V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy z Parą Prezydencką

Bardzo Państwu dziękuję, że cały czas trwacie przy polskości i przy Polsce, że nigdy o niej nie zapomnieliście - mówił Prezydent Andrzej Duda do uczestników V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. W spotkaniu wzięła udział również Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda.

CZYTAJ WIĘCEJTeatr Wielki

Nagroda imienia Prof. Andrzeja Stelmachowskiego dla premiera Mateusza Morawieckiego.

Koncert galowy „Nasza Niepodległa 1918-2018”

CZYTAJ WIĘCEJ

DRUGI DZIEŃ ZJAZDU


MIEJSCE: PARLAMENT RP

Wystawa "Polskie drogi do Niepodległości. Wielcy Polacy na emigracji w XIX w."

„Drogi, które ostatecznie doprowadziły Polaków do niepodległej ojczyzny, wiodły przez różne kraje i różne kontynenty. Ta wystawa ukazuje sylwetki wybitnych Polaków, wielkich osobowości, którym z różnych względów przyszło żyć poza ojczyzną. Mogli się zasymilować ze społeczeństwami, w których przyszło im żyć, tworzyć, dokonywać różnych wynalazków czy odkryć. A jednak do końca swojego życia, żyjąc na obczyźnie, pozostali Polakami i świadczyli o Polsce .

CZYTAJ WIĘCEJ


MIEJSCE OBRAD: PARLAMENT RP

Światowe Forum
Organizacji Polonijnych

Otwierając Światowe Forum Organizacji Polonijnych, marszałek Stanisław Karczewski zapewnił, że Senat, który tradycyjnie wspiera Polonię, nadal będzie to robił. Podkreślił, że Izba nie ma monopolu na współpracę z Polonią, współdziała z odpowiednimi organami państwa i bardzo wieloma instytucjami. Zgodnie z oczekiwaniami Polaków mieszkających poza krajem priorytetami dla Izby są nauka języka polskiego, wakacyjne przyjazdy dzieci i młodzieży polonijnej do Polski, wzmocnienie Polonii w Ameryce Południowej. Poinformował, że rozważana jest możliwość, aby Polonia miała swojego przedstawiciela w polskim parlamencie.

CZYTAJ WIĘCEJMIEJSCE OBRAD: PARLAMENT RP

Światowe Forum
Duszpasterstwa Polonijnego

Celem Światowego Forum Duszpasterstw Polonijnych jest przedstawienie roli Kościoła oraz księży w środowiskach polonijnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz w umacnianiu ducha patriotycznego. Duszpasterze Polonii dyskutują o roli tego duszpasterstwa w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz o pracy na rzecz zdynamizowania pracy służącej pogłębianiu patriotyzmu Polonii i Polaków z Zagranicy.

CZYTAJ WIĘCEJ


MIEJSCE OBRAD: PARLAMENT RP

Światowe Forum
Kultury Polonijnej

Światowe Forum Kultury Polonijnej otworzyła wicemarszałek Maria Koc. Jak zaznaczyła, podczas forum podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania, czym jest kultura na emigracji, jaką pełni funkcję, kim są jej twórcy, animatorzy i jej odbiorcy. Podkreśliła, że kultura na emigracji to „budowanie polskiej tożsamości w milionach polskich rodzin za granicą dzięki znajomości treści, kodów, symboli i wartości, które tę kulturę tworzą. To także codzienna praca tysięcy organizacji i instytucji polonijnych na całym świecie, które kulturę polską upowszechniają i uczą jej młodych ludzi”.

CZYTAJ WIĘCEJMIEJSCE OBRAD: PARLAMENT RP

Światowe Forum
Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju

O wkładzie nauki polskiej w naukę światową dyskutowali uczestnicy Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami. Forum zajmie się analizą dorobku polskich naukowców poza granicami, będzie dyskutować o potrzebach i problemach młodych naukowców pracujących poza granicami, szansach na ich współpracę z naukowcami i ośrodkami w kraju

CZYTAJ WIĘCEJMIEJSCE OBRAD: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Światowe Forum
Edukacji Polonijnej

Sekcja Światowego Forum Edukacji Polonijnej jest kontynuacją corocznych Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych organizowanych od 2010 roku w Ostródzie. Oświata polonijna jest jednym z najważniejszych filarów podtrzymywania i wzmacniania polskości poza krajem. Placówki edukacyjne służą nie tylko nauce języka, lecz także rozwijaniu kultury i tradycji oraz podtrzymywaniu stosunków społecznych z innymi osobami mówiącymi w tym samym języku. Częstokroć to właśnie szkoła staje się ośrodkiem życia Polonii i Polaków na danym terenie.

CZYTAJ WIĘCEJ


MIEJSCE OBRAD: Polski Komitet Olimpijski

Światowe Forum
Sportu i Turystyki Polonijnej

Różne jest podejście do sportu i zainteresowanie Polonii, w zależności od kraju osiedlenia i warunków klimatycznych. Podczas Forum próbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy sport polonijny jest rekreacją, czy sportem wyczynowym? Problemem jest zmniejszający się udział młodzieży w polonijnej integracji sportowej. Atrakcje XXI wieku wypierają zainteresowanie sportem. Omawimy zagadnienia związane z turystyką polonijną. Przedstawiamy obecną sytuację, propozycję rozwoju, role turystyki polonijnej jako czynnika wzbogacenia kultury i element gospodarki narodowej.

CZYTAJ WIĘCEJRAMOWY PRZEBIEG ZJAZDU


DZIEŃ PIERWSZY


Oficjalne obchody rozpocznie msza święta w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.

Następnie odbędzie się złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza, złożenie wiązanek przez delegację pod tablicami pamiątkowymi w Parlamencie i sesja inauguracyjna w Sejmie.

Dzień zakończy Koncert Galowy „Nasza Niepodległa II 1918-2018” z udziałem wybitnych polskich artystów.


DZIEŃ DRUGI

DZIEŃ TRZECI


W kolejny dniu uzupełnieniem obrad tematycznych będą wizyty studyjne w instytucjach partnerskich współorganizujących fora.

Wyniki prac zostaną zaprezentowane w sesji podsumowującej, która odbędzie się w Sejmie RP.


DZIEŃ CZWARTY


Zjazd zakończy uroczysta Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej.SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZJAZDU
PATRONAT I KOMITET HONOROWY


Patronat Honorowy nad V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 objął

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.


Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski przewodniczy Komitetowi Honorowemu, w którego skład weszli:

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin,

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński,

Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz,

Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński,

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk,

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk,

Jego Ekscelencja Bp Wiesław Lechowicz Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek,

Prezes Zarządu Telewizji Polskiej SA Jacek Kurski.

V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY
ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

Patronat Honorowy

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

nad

V ŚWIATOWYM ZJAZDEM POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

W roku wielkiego narodowego jubileuszu, dla uczczenia zasług polskich emigrantów, którzy przez lata zabiegali o suwerenną Rzeczpospolitą i jej powrót do wlnego świata, z podziękowaniem dla wszystkich organizacji polonijnych za kultywowanie ojczystych tradycji, kultury i języka, za przywiązanie do polskiej tożsamości, z wyrazami uznania dla organizatorów: Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Polonii Świata, w przekonaniu, że Zjazd będzie znakomitą okazją do zacieśnienia współpracy instytucji i organizacji w kraju i za granicą, z życzeniami owocnych obrad, wielu wzruszeń podczas pobytu w Polsce oraz aby podejmowane przez Państwa - ambasadorów Ojczyzny - inicjatyw y przyczyniały się do jednoczenia Polaków na całym świecie i wzmacniały pozytywny obraz Polonii i zarazem Polski

Andrzej Duda

Warszawa 23 maja 2018 roku.
HISTORIA
ZJAZDÓW POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. władze państwowe II Rzeczypospolitej prowadziły politykę proemigracyjną. W 1922 r. z inicjatywy MSZ powstała Rada Opieki Kulturalnej, do której weszły instytucje krajowe zajmujące się Polonią oraz przedstawiciele ministerstw. W 1924 r. Związek Obrony Kresów Zachodnich wysunął ideę zwołania zjazdu Polonii, a w 1925 r. powstał Komitet Organizacyjny Zjazdu Polaków z Zagranicy, który rozpoczął starania o utworzenie organizacji skupiającej Polaków za granicą.


WIĘCEJ O HISTORII ZJAZDÓW


ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNEfacebook