"Stowarzyszenie Wspólnota Polska"

V ŚWIATOWY
ZJAZD POLONII
I POLAKÓW Z ZAGRANICY

ŁĄCZY NAS

Zjazdy Polonii

Skomplikowana historia naszego kraju sprawiła, że Polacy są jednym z najbardziej rozproszonych narodów europejskich. Ocenia się, że blisko jedna trzecia naszych rodaków żyje poza granicami ojczyzny. Jedną z przyczyn tego wielkiego exodusu Polaków była utrata niepodległości, która położyła się cieniem na dziejach Polski na ponad sto lat. Sprawą restytucji państwa żyła cała polska emigracja XIX wieku, ta sama emigracja wykazała ofiarność, gdy wielka wojna narodów otworzyła przed Polakami szansę na odzyskanie wolności.

Manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny, są Zjazdy Polonii, których tradycja sięga czasów II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na przypadającą w 2018 roku Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości, główne organizacje polonijne z Radą Polonii Świata na czele, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" i Senatem RP postanowiły zwołać V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy oraz nadać mu specjalny charakter i niecodzienny wymiar, tak, aby to spotkanie Polaków z całego świata stało się znaczącym punktem w narodowych obchodach, jednoczących w obliczu wielkiego święta cały rozproszony w świecie naród.


V Zjazd odbędzie się w Warszawie w dniach 20-23 września 2018 roku.
Odliczamy dni do
V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

12 czerwca 2018 roku rozpoczęto odliczanie 100 dni do V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbędzie się w dniach 20-23 września 2018 roku w Warszawie. Współorganizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Polonii Świata.

Z uwagi na przypadającą w 2018 roku Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Senat RP, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Rada Polonii Świata zwołały V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. 12 czerwca rozpoczęto oficjalne odliczanie 100 dni do uroczystego otwarcia zjazdu w budynku Sejmu RP. W planie odliczania znalazły się m.in. konkursy, ciekawostki dotyczące historii zjazdów oraz otwarta dyskusja przedstawicieli Polonii w mediach społecznościowych wokół Zjazdu.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest współorganizatorem Zjazdu już po raz piąty.

Tegoroczne spotkanie Polonii i Polaków z zagranicy jest dla nas tym bardziej wyjątkowe, że wiąże się bezpośrednio z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Stąd też nasz pomysł na odliczanie stu dni – mówi Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Szacuje się, że poza granicami kraju mieszka od 18 do 22 mln Polaków oraz osób polskiego pochodzenia. Zjazdy Polonii są manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny, ich historia sięga czasów II Rzeczypospolitej.

Patronat Honorowy nad V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski przewodniczy Komitetowi Honorowemu, w którego skład weszli: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Jego Ekscelencja Bp Wiesław Lechowicz Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej SA Jacek Kurski.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Patronat Medialny nad V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy objęła Telewizja Polska S.A.V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Oficjalne obchody rozpocznie Msza św. w katedrze św. Jana, następnie odbędzie się złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza i sesja inauguracyjna w Sejmie. Organizatorzy Zjazdu, w poczuciu odpowiedzialności za jego kształt merytoryczny postanowili, że jeden dzień będzie przeznaczony na obrady w ośmiu forach tematycznych:

  • Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju
  • Światowe Forum Edukacji Polonijnej
  • Forum Kultury Polonijnej
  • Światowe Forum Mediów Polonijnych
  • Forum Duszpasterstwa Polonijnego
  • Forum Sportu i Turystyki Polonijnej
  • Forum Organizacji Polonijnych

Wyniki obrad zostaną zawarte w sesji podsumowującej, która odbędzie się kolejnego dnia w Sejmie.

Zjazd zakończy uroczysta Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej.

V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY
ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

Patronat Honorowy

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

nad

V ŚWIATOWYM ZJAZDEM POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

W roku wielkiego narodowego jubileuszu, dla uczczenia zasług polskich emigrantów, którzy przez lata zabiegali o suwerenną Rzeczpospolitą i jej powrót do wlnego świata, z podziękowaniem dla wszystkich organizacji polonijnych za kultywowanie ojczystych tradycji, kultury i języka, za przywiązanie do polskiej tożsamości, z wyrazami uznania dla organizatorów: Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Polonii Świata, w przekonaniu, że Zjazd będzie znakomitą okazją do zacieśnienia współpracy instytucji i organizacji w kraju i za granicą, z życzeniami owocnych obrad, wielu wzruszeń podczas pobytu w Polsce oraz aby podejmowane przez Państwa - ambasadorów Ojczyzny - inicjatyw y przyczyniały się do jednoczenia Polaków na całym świecie i wzmacniały pozytywny obraz Polonii i zarazem Polski

Andrzej Duda

Warszawa 23 maja 2018 roku.
HISTORIA
ZJAZDÓW POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. władze państwowe II Rzeczypospolitej prowadziły politykę proemigracyjną. W 1922 r. z inicjatywy MSZ powstała Rada Opieki Kulturalnej, do której weszły instytucje krajowe zajmujące się Polonią oraz przedstawiciele ministerstw. W 1924 r. Związek Obrony Kresów Zachodnich wysunął ideę zwołania zjazdu Polonii, a w 1925 r. powstał Komitet Organizacyjny Zjazdu Polaków z Zagranicy, który rozpoczął starania o utworzenie organizacji skupiającej Polaków za granicą.


WIĘCEJ O HISTORII ZJAZDÓW

facebook