SPOTKANIE W SENACIE RP


W dniach 9-12.11.2018 roku z inicjatywy Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" odbywa się w Warszawie I Forum Młodzieży Polonijnej "Łączy nas Niepodległa".

Forum otworzyło uroczyste spotkanie, w którym udział wziął Senator Artur Warzocha - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Dariusz Piotr Bonisławski - prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Zenona Bańkowska SWP, Grzegorz Seroczyński dyrektor biura polonijnego Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz młodzież polonijna - uczestnicy Forum.

Senator Artur Warzocha powitał gości w imieniu marszałka Stanisława Karczewskiego i członków Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i zaznaczył, że inicjatywa Forum Młodzieży Polonijnej narodziła się w czasie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.Cieszymy się, że opiekę nad Polonią i Polakami za granicą możemy sprawować przy współudziale organizacji polonijnych oraz organizacji w kraju takimi jak Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - mówił Senator.

Przeznaczamy na ten cel stosowne środki - w roku bieżącym jest to kwota 100 milionów złotych, natomiast w przyszłym roku zamierzamy przeznaczyć już 110 mln stopniowo zwiększając środki na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Mam nadzieję, że I Forum Młodzieży Polonijnej będzie początkiem cyklicznych spotkań młodych Polaków, stanowiąc okazję do wymiany pomysłów, spostrzeżeń, inicjatyw które są lub mogą być realizowane w środowiskach polonijnych. Jednocześnie chcę wyrazić wielki podziw dla waszej aktywności na rzecz środowisk polonijnych. Pomimo młodego wieku podejmujecie cenne inicjatywy, które chcemy wspierać jako Senat RP - powiedział Artur Warzocha.Dariusz Piotr Bonisławski - prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" witając uczestników wyraził radość z możliwości świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości razem z młodymi ludźmi.

Po raz pierwszy gościmy młode pokolenie które przyjęło zaproszenie "Wspólnoty Polskiej". W czasie Forum będziecie uczestniczyli we wszystkich kluczowych wydarzeniach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Jednocześnie będziemy dyskutowali w jakim kierunku powinna rozwijać się aktywność Polonii i Polaków za granicą. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ma ofertę dla Polonii jednak chcemy ją rozszerzyć o dodatkowe propozycje skierowane do młodego pokolenia. To że tu przyjechaliście to dobry prognostyk - mamy nadzieję, że nigdy już nie będziemy pytali gdzie jest młodzież polonijna. Ona jest przecież wszędzie tam, gdzie żyją Polacy. Należy im tylko umożliwić działanie, większą aktywność. - mówił prezes Wspólnoty.Młodzież zebrana na inauguracji Forum pytała o możliwość organizacji Zjazdu dedykowanego młodej Polonii.

W odpowiedzi senator Warzocha stwierdził, że to dobra idea, jedynie należałoby ją poszerzyć o obecność Polaków żyjących w ojczyźnie tak, aby nie oddzielać w sztuczny sposób środowiska polonijnego od młodych Polaków w kraju.

Wszystko zależy od Was -zaznaczył Dariusz Piotr Bonisławski - jeżeli pokażecie, że jesteście w stanie zorganizować najpierw fora regionalne - w Ameryce Północnej, Południowej, w Europie,opracować stosowną koncepcję Zjazdu, to zgodnie z obietnicą marszałka Senatu S. Karczewskiego nic nie stoi na przeszkodzie aby w 2020 roku zorganizować taki Zjazd młodej Polonii. Wspólnota umożliwia też propagowanie państwa aktywności za pośrednictwem kanałów informacyjnych - portalu Wspólnoty, Polonijnej Agencji Informacyjnej. Liczymy na Waszą aktywność również w obszarze informacji polonijnej.

Będziemy wspierali wszystkie Państwa inicjatywy - również zmierzające do organizacji Zjazdu. To jednak od Was zależy jaki przybiorą kształt i kiedy zostaną zrealizowane - podkreślił Artur Warzocha.FOTO: © Stowarzyszenie "Wspólnota Polska
Polonijna Agencja Informacyjna - Agata Pawłowska


STRONA GŁÓWNA FORUMORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA