WIZYTA EDUKACYJNA W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ


W wieczornej części Forum odbył się koncert pieśni patriotycznych po czym uczestnicy udali się na "Nocne Polaków rozmowy" w czasie, których odbyły się prezentacje uczestników i dyskusje na tematy polonijne, oczywiście te, którymi zainteresowane jest młode pokolenie. Między innymi omawiano różne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym, podtrzymania wśród młodzieży tożsamości narodowej i sposoby zaangażowania jak największej części polonijnego środowiska do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty.STRONA GŁÓWNA FORUMORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA