Co możemy robić wspólnie?


To pytanie przyświecało warsztatom na których planowano przyszłe działania młodej Polonii Polaków z zagranicy.FOTO: © Stowarzyszenie "Wspólnota Polska
Polonijna Agencja Informacyjna - Agata Pawłowska


STRONA GŁÓWNA FORUMORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA