FORUM MŁODZIEŻY POLONIJNEJ - PODSUMOWANIE


Nadszedł czas na podsumowanie Forum Młodzieży Polonijnej.

Trzy dni wypełnione spotkaniami, uroczystościami, wizytami edukacyjnymi związanymi ze 100. leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości to duży ładunek emocjonalny i inspiracja do przyszłej aktywności na rzecz Polaków żyjących za granicą. Takie wnioski płynął z wypowiedzi uczestników pierwszego w historii tego typu spotkania młodej Polonii.

Dzięki programowi Forum, prowadzonym rozmowom, młodzi ludzie uzyskali pewność, że ich aktywność jest potrzebna zarówno Ojczyźnie jak i środowiskom w których żyją.

Więź z krajem pochodzenia przodków stała się bardziej wyrazista, naturalna. To bardzo cieszy - zwłaszcza inspiratorów Forum - Wspólnotę Polską - gdyż to właśnie młodzi ludzie będą kontynuatorami dzieła budowania polskiej tożsamości i pielęgnowania tradycji wszędzie tam, gdzie los rzucił naszych Rodaków.

Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy zgodnie przyznali, że tego typu spotkania powinny być kontynuowane i rozwijane przyszłości tak, aby najpełniej wykorzystać drzemiący w młodzieży potencjał i energię.

Pożegnania nigdy nie są łatwe, dlatego było nieco wzruszeń ale też upominki mające przywoływać spędzone w Warszawie chwile.

Cóż możemy powiedzieć - do zobaczenia wkrótce !
FOTO: © Stowarzyszenie "Wspólnota Polska
Polonijna Agencja Informacyjna - Agata Pawłowska


STRONA GŁÓWNA FORUMORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA