Misja medyczna

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


Zadanie „Program wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych – Misja medyczna” był skierowany do osób polskiego pochodzenia różnych kategorii wiekowych (w tym do kombatantów Wojska Polskiego oraz seniorów - emerytów i rencistów - zasłużonych dla popularyzacji kultury polskiej poza granicami kraju), które znalazły się w trudnej sytuacji losowej, szczególnie zdrowotnej i materialnej. Celem zadania jest wsparcie osób polskiego pochodzenia pomocą finansową w zakresie działalności hospicjum, centrum osób niepełnosprawnych, dofinansowania zakupu leków, materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego dla osób potrzebujących.

Zadanie było realizowane na Litwie, Ukrainie, Mołdawii, Gruzji, Rosji, Kazachstanie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, uwzględniając potrzeby środowiska polskiego i polonijnego w 2019 roku zrealizowało kompleksowy i możliwie szeroki program pomocy charytatywnej i socjalnej, obejmujący następujące działania:

 1. Wsparcie finansowe dla hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki na Litwie;
 2. Misja Medyczna - dofinansowanie materiałów medycznych i lekarstw (Litwa, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Kazachstan, Gruzja);
 3. Wizyty i konsultacje medyczne (lekarze, psycholodzy, logopedzi) w kraju zamieszkania prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie;
 4. Wsparcie finansowe Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie na Litwie;
 5. Wsparcie finansowe Centrum Usług Socjalnych w Solecznikach na Litwie.

W sumie w 2019 roku pomoc dotarła do 1239 osób za pośrednictwem organizacji polonijnych, takich jak na przykład: Caritas-Spes Charków na Ukrainie, Organizacja Pożytku Publicznego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, Rzymskokatolicka parafia w Stawropolu, Wspólnota Bożego Miłosierdzia na Litwie, Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolińskiego Republiki Kazachstanu, Centrum św. Kamila w Tbilisi, Dom Polski w Bielcach i inne. Przy realizacji programu współpracowano także z Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie, Związkiem Polaków na Litwie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

POMOC MEDYCZNA W 2020 ROKU

INFORMACJA WKRÓTCE

POMOC MEDYCZNA W 2019 ROKU

POMOC MEDYCZNA "WSPÓLNOTY POLSKIEJ" DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA
Z GRUZJI, KAZACHSTANU, LITWY, MOŁDAWII, ROSJI I UKRAINY

POMOC MEDYCZNA W 2018 ROKU

POMOC MEDYCZNA "WSPÓLNOTY POLSKIEJ" DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA
Z LITWY, MOŁDAWII, BIAŁORUSI I UKRAINY
WSZYSTKO CO NALEŻY WIEDZIEĆ
O MISJI MEDYCZNEJ


DLA KOGO POMOC MEDYCZNA?

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", uwzględniając potrzeby środowiska polskiego i polonijnego przygotowało kompleksowy i możliwie szeroki program pomocy charytatywnej i socjalnej.

Projekt w 2019 roku był realizowany w państwach zamieszkania jego bezpośrednich beneficjentów: na Litwie, Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Gruzji lub Mołdawiie.
CELE PROGRAMU


  Celem programu wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych pod nazwą „Misja medyczna” jest pomoc medyczna dla Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, udzielana w ramach kilku form wsparcia, między innymi:

  1. Dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw na Litwie, Ukrainie, w Mołdawii, Gruzji, Rosji oraz Kazachstanie;
  2. Konsultacje medyczne wysokiej klasy specjalistów z Polski w szczególnych przypadkach dla osób polskiego pochodzenia;
  3. Wsparcie finansowe instytucji medycznych, m. in.:
   • Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie;
   • Ośrodek Socjalny Rejonu Solecznickiego;
   • Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie;
  4. Konsultacje medyczne (lekarze, psycholodzy, logopedzi) prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie;
  5. Stypendia dla studentów medycyny;
  6. Wsparcie merytoryczne aktywnej młodzieży studiującej kierunki medyczne;
  7. Medyczne staże zawodowe lekarskie oraz pielęgniarskie.


RADA PROGRAMOWA


W skład Rady wchodzą:

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
– przewodniczący Rady – kierujący zespołami lekarskim współpracującymi z Radą
prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Tenderenda
– specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
Tomasz Różniak
– Skarbnik, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Tatiana Čepukoit
– Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", koordynator projektu


Po rozpatrzeniu wniosków sporządzany jest protokół z posiedzenia Rady.

Warunki ogólne Programu wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie znajdują się w regulaminie.

AKCJA INFORMACYJNA


Wraz z uruchomieniem programu "Misja medyczna" Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" prowadzi akcję informacyjną przybliżającą zasady uzyskiwania dofinansowania. Ma ona na celu z jednej strony wyjaśnienie dla kogo przeznaczone jest wsparcie medyczne, z drugiej zaś zachęcenie do udziału w projekcie.


W wywiadzie udzielonym "Kurierowi Wileńskiemu" Dariusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia wyraził troskę o jak najszersze rozpropagowanie akcji.

To nie jest nowa inicjatywa. Zajmowaliśmy się pomocą medyczną przez kilka lat w ramach zbliżonej formuły. [...] Zadania, które realizujemy, wynikają z diagnozy potrzeb. Te, które zauważyliśmy w dziedzinie wsparcia zdrowotnego, są bardzo istotne.

Dla mnie największym zmartwieniem jest dziś to, czy uda nam się dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Chciałbym, aby każdy Polak mieszkający w krajach objętych programem, który ma problemy zdrowotne i nie stać go na leczenie, wiedział, w jaki sposób może się zwrócić do nas o pomoc – podkreślał..

Nie boję się zbyt dużej liczby zgłoszeń. Wręcz przeciwnie. Często doświadczam tego, że Polacy, mieszkający zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, nie orientują się do końca, że mogą otrzymywać różnego rodzaju wsparcie, czy to dotyczące dofinansowania różnego rodzaju działań, czy też, jak w tym przypadku, kwestii zdrowotnych. Dlatego cieszę się z zainteresowania mediów tą sprawą. Mam nadzieję, że dzięki pośrednictwu „Kuriera Wileńskiego” dotrzemy również z tą informacją do szerszego grona potrzebujących.

Być może nie wszystkim uda się pomóc w tym roku, ale duża liczba zgłoszeń może być pomocą w diagnozowaniu potrzeb i szukaniu sposobów na odpowiedzenie na nie w przyszłości. W tak wrażliwym obszarze jak zdrowie, w pracy z ludźmi starszymi, chorymi, jest to bardzo ważne – wyjaśniał


WIĘCEJ w WYWIADZIE DLA KURIERA WILEŃSKIEGO

Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Tatjana Čepukoit w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie spotkała się z samorządowcami i mieszkańcami rejonu solecznickiego, wileńskiego i Wilna. Podsumowując wizytę na Litwie, w wywiadzie dla "Kuriera Wileńskiego" powiedziała m.in.:

Propozycja przygotowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przewiduje bardzo szeroki wachlarz pomocy.

Może to być dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw, dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce, w szczególnie w ciężkich przypadkach postaramy się zapewnić chorym konsultacje wysokiej klasy specjalistów. - dodała

Mimo, że procedura składania wniosków jest maksymalnie uproszczona, doskonale zdajemy sobie sprawę, że może być to duży problem dla starszych, zwłaszcza samotnych osób. Dlatego cieszy deklaracja wsparcia ze strony środowisk polskich na Litwie. [...] Samo wypełnianie wniosku /pobranego ze strony internetowej projektu/ nie powinno sprawiać problemu. Jedyną rubryką, która może budzić pewne wątpliwości jest pytanie o dochód. Wyjaśniamy, że na etapie składania wniosków nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty poświadczające dochód. W przypadku np. osób starszych które otrzymują emeryturę a mieszkają ze swoimi dziećmi, chodzi oczywiście wyłącznie o wysokość emerytury, przeliczoną na polskie złotówki - wyjaśniała koordynator projektu.


WIĘCEJ w WYWIADZIE DLA KURIERA WILEŃSKIEGO


MISJA MEDYCZNA - EDYCJA 2019

JAK POMÓC?

Realizując program wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" pozyskuje środki na zakup lekarstw, środków medycznych i leczenie dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą.

Zachęcamy do pomocy w realizacji "Misji Medycznej"
poprzez złożenie dobrowolnej pomocy finansowej na konto naszego projektu:
05 2490 0005 0000 4600 5722 1994

Prosimy o podanie w tytule przelewu: Misja Medyczna

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:
Tatiana Čepukoit   Tel. (+48) 22 556 90 22
e-mail: misjamedyczna@wspolnotapolska.org.pl

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.