Misja medyczna

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Staże dla lekarzy ze Wschodu
W grudniu zakończyły się staże medyczne dla lekarzy polskich ze Wschodu w ramach projektu „Aktywna Polonia”, koordynowanego przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przedsięwzięcia współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Począwszy od roku 1994, przez 25 lat - z tej formy pomocy skorzystało w Lublinie ponad 600 medyków ze Wschodu.


W 2018 r. dzięki wsparciu Senatu RP Oddział w Lublinie gościł 24 lekarzy
z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Kazachstanu.Uczestnicy odbywali staże w kilku terminach od 14 października do 7 grudnia 2018 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki wsparciu i opiece pracowników Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 18 chirurgów onkologów, urologów, endoskopistów, endokrynologów, odbyło staż w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (prof. Andrzej Stanisławek, dr Anna Irzmańska-Hudziak, dr Mieczysław Kowalczyk, dr Krzysztof Paprota, Marzena Janczaruk, Aneta Góźdź-Pawłasek, Barbara Peksa, Lucyna Kotasz, Agnieszka Markowska i inni).

Pozostali lekarze zostali przyjęci przez kierowników Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie (prof. Tomasz Zubilewicz, dr Jakub Kęsik i inni) oraz Poradni Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej –Centrum Kliniczne UM w Lublinie (dr Beata Petkowicz i inni).Wykłady podczas spotkań wieczornych głosili: Anna Goździewska, Kazimierz Przybyłko, Czesław Mazurek . W spotkaniach integracyjnych wzięli udział: Wiesław Greszaty, prof. Kazimierz Głowniak, Krystyna Głowniak, dr Leo Popek, Kinga Śladecka. Uczestnicy zapoznali się z nowoczesnym sprzętem i osiągnięciami w medycynie, a także z organizacją służby zdrowia, planami pracy. Zgodnie z opinią samych uczestników, taki sposób poznawania jest bardziej efektywny niż studiowanie publikacji.Ponadto w programie pobytu oprócz zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe z medycyny znalazły się wycieczki krajoznawcze (Nałęczów, Kazimierz, Kozłówka - muzeum Zamoyskich, Wola Okrzejska - Muzeum H. Sienkiewicza, Zamość, Sandomierz), wykłady z kultury i historii Polski – Czesław Mazurek i Krystyna Głowniak. Uczestniczyli w koncertach i innych przedsięwzięciach kulturalnych, m.in. w dniu 11 listopada brali udział obchodach setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.Wszyscy uczestnicy uzyskali stosowne certyfikaty i zaświadczenia, które wręczył prof. Andrzej Stanisławek Senator RP (Kierownik Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Medycznej UM oraz Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej).certyfikaty i zaświadczenia
GŁÓWNA STRONA PROJEKTU