Misja medyczna

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Misja Medyczna Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
– czyli jak uzyskać pomoc.


Wywiad udzielony Kurierowi WIleńskiemu
przez dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia i koordynatora projektu Tatjanę Čepukoit
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od wielu lat wspiera Wileńszczyznę w obszarze rozwoju edukacji, kultury. Tym razem dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Tatjana Čepukoit spotkała się z samorządowcami i mieszkańcami rejonu solecznickiego, wileńskiego i Wilnaprezentując ofertę programu medycznego dla osób polskiego pochodzenia.

W czasie prezentacji programu "Misja Medyczna" omówiono szczegółowo obszary pomocy, tj. wsparcie finansowe dla hospicjum, dofinansowanie materiałów medycznych i lekarstw, dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce oraz procedure wsnioskowania, która sprowadza się do elektronicznego przesłania podstawowych dokumentów świadczących o potrzebie pomocy.

Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Tatjana Čepukoit wyjaśniała:

Propozycja przygotowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przewiduje bardzo szeroki wachlarz pomocy. - tłumaczyła

Może to być dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw, dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce, w szczególnie w ciężkich przypadkach postaramy się zapewnić chorym konsultacje wysokiej klasy specjalistów. - dodała

Mimo, że procedura składania wniosków jest maksymalnie uproszczona, doskonale zdajemy sobie sprawę, że może być to duży problem dla starszych, zwłaszcza samotnych osób. Dlatego cieszy deklaracja wsparcia ze strony środowisk polskich na Litwie. [...] Samo wypełnianie wniosku /pobranego ze strony internetowej projektu/ nie powinno sprawiać problemu. Jedyną rubryką, która może budzić pewne wątpliwości jest pytanie o dochód. Wyjaśniamy, że na etapie składania wniosków nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty poświadczające dochód. W przypadku np. osób starszych które otrzymują emeryturę a mieszkają ze swoimi dziećmi, chodzi oczywiście wyłącznie o wysokość emerytury, przeliczoną na polskie złotówki - wyjaśniała koordynator projektu.


KURIER WILEŃSKI O MISJI MEDYCZNEJ WSPÓLNOTY POLSKIEJ
CZYTAJ MATERIAŁ W PLIKU PDF


Kryteria jakie musi spełniać osoba wnioskująca o dofinansowanie to:

  • polskie pochodzenie – dokumentacja: Karta Polaka i rekomendacja organizacji polskiej działającej w kraju zamieszkania osoby składającej wniosek lub sama rekomendajca (w przypadku braku Karty Polaka)
  • osoba na stałe zamieszkująca na Litwie, Ukrainie, Białorusi lub Mołdawii
  • istotne przesłanki potwierdzające potrzebę udzielenia pomocy medycznej - wypełniony wniosek pomocowy

  • Oceny wniosków dokonywać będzie Rada Programowa złożona ze lekarzy medycyny oraz przedstawicieli Stowarzyszenia.
    GŁÓWNA STRONA PROJEKTU