II Światowe Forum
Nauki Polskiej
poza Granicami Kraju
Pułtusk
11-14 września 2019.

Nauka, innowacyjność, konkurencyjność,
czyli jak być naukowcem na obczyźnie?

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie zaprosić do udziału w II Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju 2019 - Nauka, innowacyjność, konkurencyjność, czyli jak być naukowcem na obczyźnie?

Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju stanowi praktyczną odpowiedź Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Senatu RP i Rady Polonii Świata, na postulaty i wnioski uczestników I Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, który odbył się we wrześniu 2018 r. w ramach V Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą.


Celem głównym tegorocznego Forum jest stworzenie wspólnej przestrzeni co-creating dla naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami Kraju, wspieranie ich relacji naukowo-badawczej, nawiązywania kontaktów (networking) i dzielenia się wiedzą. Ponadto pragniemy promować Polskość i Polskę na międzynarodowej arenie naukowej, w świadomości Polonii i Rodaków w Kraju, jak również zależy nam na poprawie wizerunku Polaków i Polski w świecie.


Do zadań tegorocznego Forum należy również wspieranie badań nad dorobkiem polskich naukowców działających poza granicami Kraju przez określenie inicjatyw mających na celu promowanie osiągnieć naukowych Polaków działających poza granicami Kraju, w szczególności innowacyjnych przedsięwzięć.

Podczas tegorocznego Forum chcielibyśmy wypracować narzędzia wzmacniające relacje pomiędzy naukowcami polskiego pochodzenia działającymi poza granicami Kraju w celu stworzenia sieci Polskiej Społeczności Naukowej.

II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju to jedno z niewielu ważnych wydarzeń naukowych, które integruje i wspiera współpracę naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami Kraju. Innowacyjne osiągnięcia będą głównym tematem sesji naukowych nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz sztuki. Oprócz sesji naukowych odbędą się panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli polonijnych organizacji naukowych i polskiej myśli technicznej z krajów europejskich, Australii i Nowej Zelandii, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, oraz krajów Wschodu.

Organizatorzy


RELACJA Z FORUM

Pierwszy dzień forum

Środa, 11 września 2019


REJSTRACJA UCZESTNIKÓW

SESJA NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA


Drugi dzień forum

Środa, 11 września 2019


SESJA NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

SESJA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

SESJA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SZTUKI

UROCZYSTE OTWARCIE FORUM

RELACJA Z DRUGIEGO DNIATrzeci dzień forum

Piątek, 13 września 2019


SESJA NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

SESJA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

SESJA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SZTUKI

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA

Dodatkowe informacje dla uczestników Forum

lokalizacje kluczowych obiektów w Warszawie, trasy dojazdu, interaktywna mapa Google.


DODATKOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW - TRANSPORT, KLUCZOWE LOKALIZACJE
Dlaczego warto?

Dlaczego warto wziąć udział w Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju 2019 ?


Zdobędziesz wiedzę!


Najwyższej klasy naukowcy podczas sesji naukowych będą dzielić się swoją wiedzą w zakresie najnowszych rozwiązań i trendów w obszarze swojej dziedziny naukowej.

Nawiążesz kontakty!


Znakomita okazja do networkingu, spotkań z naukowcami z całego świata oraz przedstawicielami towarzystw naukowych, instytucji wspierających naukowców, nawiązania strategicznych kontaktów naukowych podczas dyskusji w kuluarach i imprez towarzyszących.

Poznamy Cię !


W Forum wezmą udział naukowcy polskiego pochodzenia pracujący poza granicami Polski oraz Rodacy z Kraju z obszaru nauki ścisłych, inżynieryjnych, medycznych, humanistycznych i sztuki,a także przedstawiceile stowarzyszeń naukowych i instytucji wspierających rozwój nauki – bądź tam gdzie oni, aby poszerzać swoje horyzonty naukowe.
PROGRAM


TYTUŁY SESJI NAUKOWYCH

Temat wiodący sesji naukowych: Innowacyjne osiągnięcia i możliwości współpracy


1. Sesja nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych

Temat: Wkład nauk ścisłych w rozwój innowacyjnych rozwiązań

Program do pobrania - PDF


2. Sesja nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Temat: Jak medycyna może przedłużyć życie w XXI w.?

Program do pobrania - PDF


3. Sesja nauk Humanistycznych i Sztuki

Temat: Wkład polskiej humanistyki i sztuki na emigracji w kulturę artystyczną świata

Program do pobrania - PDF


Zapraszamy do zgłaszania referatów !PRELEGENCI

Wykłady sekcyjne


 1. Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (Polska), historyk sztuki
  Sztuka polska na emigracji a sztuka w Polsce. Historia, współczesność perspektywy

  Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz - sylwetka.

 2. Dr Bogumiła Żongołłowicz (Australia), humanistka, pisarka, dziennikarka
  Wkład Polaków w kulturę artystyczną Australii

  Dr Bogumiła Żongołłowicz - sylwetka.

 3. Wojciech Sobczyński (Wielka Brytania), artysta malarz i rzeźbiarz, krytyk sztuki, dziennikarz
  Polski Londyn artystyczny

  Wojciech Sobczyński - sylwetka.

 4. Prof. Jacek Gwizdka (USA)
  Rola sygnałów neuro-fizjologicznych w pełniejszym rozumieniu ludzi i ich interakcji z informacją.

  Prof. Jacek Gwizdka - sylwetka.

 5. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek (Polska),
  Dr n. med. Aneta Obcowska – Hamerska (Polska)
  Postępy w chirurgii układu pokarmowego. Współpraca Polsko-Japońska

  Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek,
  Dr n. med. Aneta Obcowska – Hamerska
  sylwetki.

 6. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł (Polska)
  Podstawy naukowe do reorganizacji opieki medycznej nad chorymi na otyłość olbrzymią

  Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł - sylwetka.

 7. Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz (Polska)
  Medycyna stylu życia w służbie prewencji

  Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz - sylwetka.

 8. Prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki (Polska)
  Domowe żywienie pozajelitowe – pozycja Polski w świecie

  Prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki - sylwetka.

 9. Prof. dr hab. Ewa Langwińska (Polska)
  Choroba Wilsona – problem interdyscyplinarny

  Prof. dr hab. Ewa Langwińska - sylwetka.

 10. Dr n. med. Dariusz Kąkol (Polska)
  Możliwości współczesnej endoskopii układu pokarmowego

  Dr n. med. Dariusz Kąkol - sylwetka.

 11. Prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński (Polska)
  Wpływ doświadczeń z pola walki na rozwój medycyny

  Prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński - sylwetka.

 12. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski (Polska)
  Medycyna paliatywna w chorobach nienowotworowych

 13. Prof. dr hab. n. med. Rafał Stec (Polska)
  Nowoczesne terapie w onkologii spersonalizowanej

 14. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński (Polska)
  Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – wyzwania na XXI wiek

  Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński - sylwetka.


UCZESTNICY


Michał Barski Wielka Brytania
Aleksander Bogolubov Rosja
Agnieszka Bojarska-Sokołowska Polska
Antonina Bratuhina Mołdawia
Romuald Brazis Litwa
Izabela Domitrz Polska
Tacjana Domorackaja Białoruś
Jerzy Downar Rosja
Barbara Dwilewicz Litwa
Mariusz Frączek Polska
Tadeusz Gawin Białoruś
Maciej Gnyszka Polska
Marek Golasiński Polska
Helena Gorodecka Białoruś
Jacek Gwizdka USA
Walery Istoszyn Ukraina
Edmund Jarmusik Białoruś
Sebastian Jaworowski Polska
Renata Karpicz Litwa
Serhii Kasian Ukraina
Tomasz Kaźmierski Wielka Brytania (PUNO)
Dariusz Kąkol Polska
Krzysztof Klimczak Francja (AMOPF)
Anna Klimowicz Białoruś
Iłona Kosakowska Ukraina
Zbigniew A. Kruszewski USA
Paweł Kukołowicz Polska (PTFM)
Radosław A. Kycia Czechy
Ewa Langwińska Polska
Walentyn Lewczuk Ukraina
Jan Łubinski Białoruś
Henryk Malewski Litwa (SNPL)
Artur Mamcarz Polska
Zbigniew Marcinkiewicz Łotwa
Irena Maroz Białoruś
Marek Maruszyński Polska
Olena Matiuszenko Ukraina
Małgorzata Molęda-Zdziech Belgia
Iryna Nenartovich Białoruś
Agnieszka Niemczynowicz Polska
Aneta Obcowska-Hamerska Polska
Roman Olchowski Rosja
Tomasz Pasierski Polska
Tadeusz Pilat Szwecja (EUWP)
Monika Plata Wielka Brytania
Marian Radny Australia (RNPA)
Marek Rudnicki USA (ZPL w Chicago)
Mariusz Rutczyński Wielka Brytania
Joanna Rutkowska Polska (NAWA)
Bolesław Samoliński Polska
Lilia Sarnacka Białoruś
Aleksander Sielicki Rosja
Jan Karol Sienkiewicz Wielka Brytania/ Polska
Jan Wiktor Sienkiewicz Polska
Wojciech Sobczyński Wielka Brytania
Jacek Sobocki Polska
Wojciech Stankiewicz Litwa
Rafał Stec Polska
Agnieszka Stefaniak-Hrycko Polska (NAWA)
Leonid Syczewski Białoruś (PTL na Grodzieńszczyźnie)
Mirosław Szejbak Litwa
Nadiia Szmygol Ukraina
Daniel Śliz Polska
Sławomir K. Tadeja Wielka Brytania
Dorota Toczyska Polska (NCBR)
Barbara Wajnchold Polska (FNP)
Jerzy Walecki Polska
Unilawa Williams USA
Piotr Winiarski Niemcy
Arkadiusz Wiśniowski Wielka Brytania
Mariusz Wyleżoł Polska
Wojciech Ziarko USA
Bogumiła Żongołłowicz Australia


TEMATYKA PANELI DYSKUSYJNYCH


Panel dyskusyjny I:

Kontekst historyczny dorobku naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami Kraju, wkład naukowców polskiego pochodzenia w rozwój światowej nauki.


Panel dyskusyjny II:

Z Polski w świat - moja droga do nauki. O znaczeniu mobilności w karierze młodego naukowca.


Panel dyskusyjny III:

Promowanie i finansowanie badań naukowych na świecie i w Polsce. Dobre praktyki na przykładzie naukowców polskiego pochodzenia działających poza granicami Kraju.


Panel dyskusyjny IV:

O relacjach pomiędzy naukowcami działającymi poza granicami Kraju i ich związku z Ojczyzną. Warunki niezbędne do stworzenia networkingu pomiędzy obiema grupami naukowców.


DODATKOWE PUNKTY PROGRAMU


Koncert "Muzyka i Humor" Czesław Jakubiec & The ThreeX

WIĘCEJ O KONCERCIE

Impreza towarzysząca - Rejs gondolami po rzece Narew; Zwiedzanie Zamku z Kasztelanem


KSIĄŻKA
ABSTRAKTÓW


KONTAKT


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Dom Polonii w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
Sekretariat: tel. +48 22 556-90-02; fax: +48 22 556-90-43
kongresnauki@wspolnotapolska.org.pl


ORGANIZATORZY


ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"MIEJSCE ZJAZDU
DOM POLONII W PUŁTUSKU

Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
w 2019 roku odbędzie się w Domu Polonii w Pułtusku


W zabytkowych murach XV-wiecznego zamku, położonego na skraju Puszczy Białej nad Narwią, zaledwie 60 km od centrum Warszawy w kierunku północnym, mieści się nowoczesny kompleks hotelowo gastronomiczno konferencyjny, noszący nazwę „Dom Polonii”. Kusi on gości licznymi atrakcjami, a przede wszystkim wyśmienitą polską kuchnią. Opiera się ona o bardzo stare, sprawdzone receptury. W wędzarniach wyrabia się i wędzi staropolskie wędliny, w opalanych drewnem piecach chlebowych, z ciasta dojrzewającego w lipowych dzieżach, piecze się chleb na liściach chrzanu, tataraku czy dębu. Pobyt uatrakcyjniają pokazy walk bronią średniowieczną, pojedynek szlachciców w XVII-wiecznych strojach, recital ballad i romansów czy występy duetu cygańskiego. Na terenie Zamku można obejrzeć kanonierów strzelających z XVII-wiecznych armat, których występy zazwyczaj poprzedzają pokaz ogni sztucznych. Do niewątpliwych atrakcji należą XV-wieczna kaplica św. Magdaleny i duże drewniane łodzie, dawniej zwane batami, a dziś ze względu na drugą nazwę miasta „Wenecja Mazowsza”- gondolami pułtuskimi. Na łodziach tych goście mogą nie tylko podziwiać uroki nadnarwiańskiej przyrody, ale przy dźwiękach nastrojowej muzyki zjeść romantyczną kolację na wodzie.

HOTEL *** ZAMEK, DOM POLONII W PUŁTUSKU


PIERWSZE SPOTKANIE
PRZEDSTAWICIELI NAUKI POLSKIEJ POZA GRANICAMI KRAJU

Pierwsze spotkanie przedstawicieli polskiej nauki żyjącej i pracującej poza granicami kraju odbyło się w 2018 roku, w czasie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy w ramach Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami. Forum zajęło się analizą dorobku polskich naukowców poza granicami, dyskutowano o potrzebach i problemach młodych naukowców pracujących poza granicami, szansach na ich współpracę z naukowcami i ośrodkami w kraju.

Zastanawiano się, co zrobić, aby polskie uczelnie znalazły się na wysokich pozycjach w rankingu światowych uczelni. Według prof. Krzysztofa Ciosa z Virginia Commonwealth University grupa informatyków i statystyków powinna opracować system, dzięki któremu można byłoby upowszechniać dokonania polskich naukowców na całym świecie. Podkreślił, że uznanie naukowców na świecie oparte jest na jakości i częstotliwości cytowania ich publikacji. Aby zwiększyć liczbę cytowań prac z jednej uczelni, proponował konsolidację publicznych placówek.

W ocenie prof. Krzysztofa Ciosa to konieczne działania w obliczu międzynarodowego współzawodnictwa. Proponował stworzenie polskiej akademii młodych dla wybitnych naukowców polskich.

Unislawa Williams ze Spelman College z Atlanty wskazywała na duży potencjał współpracy naukowców amerykańskich mających polskie korzenie z polskimi ośrodkami akademickimi. Mówiła o współdziałaniu w ramach wspólnych grantów naukowych, udziale w międzynarodowych programach naukowych. Sygnalizowała potrzebę stworzenia strony internetowej, informującej o możliwościach studiowania w Polsce.

Relacja z pierwszego Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami w 2018 roku
Zdjęcia © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja InformacyjnaORGANIZACJA - FINANSOWANIE - PATRONATY


Komitet Honorowy


Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski


Komitet Organizacyjny


Prof. dr hab. Mariusz Fączek

Dr Agnieszka Niemczynowicz

Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz


Komitet Programowy


Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek (Polska)

DR INŻ. HELENA GORODECKA (BIAŁORUŚ)

PROF. JACEK GWIZDKA (USA)

DR KRZYSZTOF KLIMCZAK (FRANCJA)

DR RADOSŁAW A. KYCIA (CZECHY)

PROF. DR HAB. EWA LANGWIŃSKA (POLSKA)

PROF. DR HENRYK MALEWSKI (LITWA)

PROF. DR HAB. N. MED. ARTUR MAMCARZ (POLSKA)

DR HAB. MAŁGORZATA MOLĘDA-ZDZIECH (BELGIA)

DR AGNIESZKA NIEMCZYNOWICZ (POLSKA)

DR N. MED. ANETA OBCOWSKA – HAMERSKA (POLSKA)

PROF. DR HAB. N. MED. TOMASZ PASIERSKI (POLSKA)

PROF. DR HAB. MARIAN RADNY (AUSTRALIA)

PROF. ZW. DR HAB. JAN WIKTOR SIENKIEWICZ (POLSKA)

WOJCIECH SOBCZYŃSKI (WIELKA BRYTANIA)

PROF. DR HAB. N. MED. JACEK SOBOCKI (POLSKA)

PROF. DR HAB. N. MED. RAFAŁ STEC (POLSKA)

PROF. DR HAB. NADIIA SZMYGOL (UKRAINA)

PROF. DR HAB. N. MED. MARIUSZ WYLEŻOŁ (POLSKA)

PROF. WOJCIECH ZIARKO (KANADA)

DR BOGUMIŁA ŻONGOŁŁOWICZ (AUSTRALIA)

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"


WSPÓŁPRACA - RADA POLONII ŚWIATA


Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.
PATRONAT MEDIALNY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów