XII ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE

KRYNICA ZDRÓJ 2018


REGULAMIN - NORDIC WALKING


SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 • zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami sportowej rywalizacji Nordic Walking
 • podczas rywalizacji Nordic Walking zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawidłową techniką Nordic Walking
 • sędziowie będą egzekwować prawidłową technikę od zawodników poprzez nadawanie im upomnień (żółta kartka). Każde jedno upomnienie (żółta kartka) będzie skutkowało dodaniem 30 sekund do ostatecznego czasu osiągniętego przez zawodnika. Zawodnik zostanie poinformowany o nadaniu upomnienia (żółtej kartki) na minimum jeden z poniżej podanych sposobów:
 • okazanie mu żółtego znacznika (prostokątna, żółta kartka ) przez sędziego na trasie
 • lub - upomnienie słowne (słowna komenda od sędziego do zawodnika: "ŻÓŁTA KARTKA").
Ponadto sędzia główny zamieści informację o nadaniu żółtej kartki na tablicy w miejscu startu
 • wszystkie istotne zmiany i ustalenia zostaną przekazane uczestnikom na odprawie z Sędzią Głównym przed startem do zawodów
 • POZOSTAŁE REGULAMINY KONKURENCJI SPORTOWYCH IGRZYSK ZIMOWYCH


  Biegi narciarskie

  Narciarstwo alpejskie

  Nordic walking

  Wielobój łyżwiarski

  Short track


  Snowboarding


  Hokej


  Turniej rodzinny


  ORGANIZATORZY XIII ŚWIATOWYCH ZIMOWYCH IGRZYSK POLONIJNYCH
  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

  Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  facebook