KONKURS GWAR
„PO CIESZYŃSKU, PO OBU STRON OLZY”


Organizatorzy
Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie.

W organizacji konkursu uczestniczą również
Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Republice Czeskiej
oraz Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO w Republice Czeskiej

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 11603 OSÓB

Konkurs Gwar
Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy


"Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy" to recytatorski konkurs gwarowy dla dzieci i młodzieży z obu stron podzielonego granicą państwową regionu Śląska Cieszyńskiego.

Konkurs skierowany jest do dzieci, uczniów i młodzieży wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek kultury, którzy zamieszkują na terenach historycznej Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach Olzy, zarówno w Polsce, jak i Republice Czeskiej. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia charakterystycznych gwar wielu pokoleń rdzennych Polaków tego regionu. Konkurs ma kultywować i zachęcać do mówienia językiem ojców i praojców, ubierania autentycznych strojów, odtwarzania obrzędów i zwyczajów oraz prezentowania w formie scenicznej wydarzeń z przeszłości i czasów współczesnych.

Pomysłodawcą i długoletnim głównym organizatorem Konkursu była Sekcja Ludoznawcza PZKO z Leszkiem Richterem na czele. Wydarzenie organizuje Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach i COK „Dom Narodowy” w Cieszynie.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów