Misja medyczna

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


Celem projektu jest pomoc Polkom i Polakom oraz osobom polskiego pochodzenia mieszkającym poza granicami Polski w zakresie refundacji części kosztów zakupu leków i materiałów medycznych oraz refundacji części kosztów leczenia i rehabilitacji.
DLA KOGO POMOC MEDYCZNA?

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", uwzględniając potrzeby środowiska polskiego i polonijnego przygotowało kompleksowy i możliwie szeroki program pomocy charytatywnej i socjalnej.

Projekt będzie realizowany w państwach zamieszkania jego bezpośrednich beneficjentów: na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii oraz w zakresie leczenia również w Polsce.

Zadanie będzie realizowane na zasadach określonych w Regulaminie projektu.
RODZAJE POMOCY *


 1. Wsparcie finansowe dla hospicjum;
 2. Misja Medyczna - dofinansowanie materiałów medycznych i lekarstw;
 3. Misja Medyczna - dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce.

* - na zasadzie refundacji kosztówPROCEDURA WNIOSKOWANIA

Osoby ubiegające się o wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną oraz tradycyjną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wypełniony wniosek, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz załączniki należy wysłać do 15 listopada 2018r.:

 1. mailowo na adres e-mail: misjamedyczna@wspolnotapolska.org.pl
 2. pocztą na adres:
  Stowarzyszenie "Wspólnota Polska",
  ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
  "MISJA MEDYCZNA"


Podstawowe kryteria oceny wniosków

 • polskie pochodzenie – dokumentacja: Karta Polaka i rekomendacja organizacji polskiej działającej w kraju zamieszkania osoby składającej wniosek lub sama rekomendajca (w przypadku braku Karty Polaka)
 • osoba na stałe zamieszkująca na Litwie, Ukrainie, Białorusi lub Mołdawii
 • istotne przesłanki potwierdzające potrzebę udzielenia pomocy medycznej - wypełniony wniosek pomocowy.

Po etapie oceny podstawowej wniosek jest dokładnie analizowany przez Radę Programową.Wnioski są wstępnie analizowane przez Koordynatora Projektu, a następnie oceniane przez Radę Programową.AKCJA INFORMACYJNA


Wraz z uruchomieniem programu "Misja medyczna" Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" prowadzi akcję informacyjną przybliżającą zasady uzyskiwania dofinansowania. Ma ona na celu z jednej strony wyjaśnienie dla kogo przeznaczone jest wsparcie medyczne, z drugiej zaś zachęcenie do udziału w projekcie.


W wywiadzie udzielonym "Kurierowi Wileńskiemu" Dariusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia wyraził troskę o jak najszersze rozpropagowanie akcji.

To nie jest nowa inicjatywa. Zajmowaliśmy się pomocą medyczną przez kilka lat w ramach zbliżonej formuły. [...] Zadania, które realizujemy, wynikają z diagnozy potrzeb. Te, które zauważyliśmy w dziedzinie wsparcia zdrowotnego, są bardzo istotne.

Dla mnie największym zmartwieniem jest dziś to, czy uda nam się dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Chciałbym, aby każdy Polak mieszkający w krajach objętych programem, który ma problemy zdrowotne i nie stać go na leczenie, wiedział, w jaki sposób może się zwrócić do nas o pomoc – podkreślał..

Nie boję się zbyt dużej liczby zgłoszeń. Wręcz przeciwnie. Często doświadczam tego, że Polacy, mieszkający zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, nie orientują się do końca, że mogą otrzymywać różnego rodzaju wsparcie, czy to dotyczące dofinansowania różnego rodzaju działań, czy też, jak w tym przypadku, kwestii zdrowotnych. Dlatego cieszę się z zainteresowania mediów tą sprawą. Mam nadzieję, że dzięki pośrednictwu „Kuriera Wileńskiego” dotrzemy również z tą informacją do szerszego grona potrzebujących.

Być może nie wszystkim uda się pomóc w tym roku, ale duża liczba zgłoszeń może być pomocą w diagnozowaniu potrzeb i szukaniu sposobów na odpowiedzenie na nie w przyszłości. W tak wrażliwym obszarze jak zdrowie, w pracy z ludźmi starszymi, chorymi, jest to bardzo ważne – wyjaśniał


WIĘCEJ w WYWIADZIE DLA KURIERA WILEŃSKIEGO

Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Tatjana Čepukoit w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie spotkała się z samorządowcami i mieszkańcami rejonu solecznickiego, wileńskiego i Wilna. Podsumowując wizytę na Litwie, w wywiadzie dla "Kuriera Wileńskiego" powiedziała m.in.:

Propozycja przygotowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przewiduje bardzo szeroki wachlarz pomocy.

Może to być dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw, dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce, w szczególnie w ciężkich przypadkach postaramy się zapewnić chorym konsultacje wysokiej klasy specjalistów. - dodała

Mimo, że procedura składania wniosków jest maksymalnie uproszczona, doskonale zdajemy sobie sprawę, że może być to duży problem dla starszych, zwłaszcza samotnych osób. Dlatego cieszy deklaracja wsparcia ze strony środowisk polskich na Litwie. [...] Samo wypełnianie wniosku /pobranego ze strony internetowej projektu/ nie powinno sprawiać problemu. Jedyną rubryką, która może budzić pewne wątpliwości jest pytanie o dochód. Wyjaśniamy, że na etapie składania wniosków nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty poświadczające dochód. W przypadku np. osób starszych które otrzymują emeryturę a mieszkają ze swoimi dziećmi, chodzi oczywiście wyłącznie o wysokość emerytury, przeliczoną na polskie złotówki - wyjaśniała koordynator projektu.


WIĘCEJ w WYWIADZIE DLA KURIERA WILEŃSKIEGO
RADA PROGRAMOWA


Rada Programowa ma za zadanie rozpatrywanie wniosków o wsparcie złożonych w ramach projektu i podejmowanie decyzji o przyznaniu lub nie pomocy medycznej. Skład Rady określa Zarząd Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


W skład Rady wchodzą:

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
– przewodniczący Rady – kierujący zespołami lekarskim współpracującymi z Radą
prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Tenderenda
– specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
Tatiana Čepukoit
– Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", koordynator projektu


Po rozpatrzeniu wniosków sporządzany jest protokół z posiedzenia Rady.
Wszyscy aplikujący otrzymują informację o przyznaniu im - lub nie pomocy i jego rodzaju.

Warunki ogólne Programu wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie znajdują się w regulaminie.JAK POMÓC?

Realizując program wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" pozyskuje środki na zakup lekarstw, środków medycznych i leczenie dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą.

Zachęcamy do pomocy w realizacji "Misji Medycznej"
poprzez złożenie dobrowolnej pomocy finansowej na konto naszego projektu:
05 2490 0005 0000 4600 5722 1994

Prosimy o podanie w tytule przelewu: Misja Medyczna

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:
Tatiana Čepukoit   Tel. (+48) 22 556 90 22
e-mail: misjamedyczna@wspolnotapolska.org.pl

facebook