WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
NA ROK 2024

Wnioski o dofinansowanie na 2024 rok!
PRZYJMUJEMY DO DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU


 • Procedura złożenia wniosku składa się z dwóch etapów:
  1. wypełnienie karty projektu oraz listu intencyjnego zgodnie z wybranym obszarem oraz
  2. wypełnienia formularza w generatorze.
 • Na każdy projekt proszę złożyć oddzielny wniosek.

 • WAŻNE: Nie przyjmujemy wniosków od organizacji zarejestrowanych w Polsce i działających na terenie Polski.
  Dokumenty przesłane przez te podmioty zostaną odrzucone.


  PRZYGOTOWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • W pierwszej kolejności proszę wybrać obszar wsparcia.
 • Następnie proszę pobrać i uzupełnić załacznik: kartę projektu oraz list intencyjny.
 • Organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy, zobowiązane są dołączyć do wniosku statut organizacji.
 • Załączniki - kartę projektu dołączamy na końcu formularza elektronicznego w niezmienionym formacie (excel) za pomocą dedykowanego przycisku dołączenia pliku. Przed załączeniem proszę sprawdzić, czy wprowadzone dane się zapisały w pliku.
 • List intencyjny należy uzupełnić w wyznaczonym miejscu, wydrukować i podpisać a następnie dołączyć skan razem z kartą projektu.
 • Statut organizacji w formie elektronicznej (zalecany PDF) dla składających wniosek po raz pierwszy dołączamy również na końcu formularza przesyłąjąc go za pomocą dedykowanego przycisku dołączenia pliku.

 • WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA

 • Kiedy załącznik - karta projektu i list intencyjny są już gotowe, proszę uzupełnić formularz elektroniczny.
 • Po złożeniu wniosku dostaną Państwo potwierdzenie na adres e-mail organizacji podany w trakcie wypełniania generatora.
  (UWAGA! Jeśli po złożeniu wniosku nie otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem, proszę sprawdzić folder SPAM)
 • Nie ma możliwości zapisania formularza i powrotu do częściowo wprowadzonych danych. Należy go uzupełnić od początku do końca i wysłać.

UWAGA!

 • Wnioski niekompletne, błędnie lub nie w pełni wypełnione zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy składaniu ofert do Instytucji dotujących
 • Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wprzypadku konieczności dostosowania treści złożonych w generatorze wniosków do zapisów w regulaminach konkursowych, bądź w innych uzasadnionych przypadkach, SWP zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji.
 • Złożenie wniosku nie obliguje SWP do zamieszczenia go w swojej ofercie, przy czym w przypadku jego odrzucenia wnioskodawca zostanie o tym poinformowany

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY wnioski@wspolnotapolska.org.pl

WYŚLIJ MAILA Z PYTANIEM


Spotkania informacyjne

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszonym w dniu 04.09.2023 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” naborem wniosków o dofinansowanie na rok 2024, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji polonijnych do udziału w spotkaniach informacyjnych.
Spotkania odbędą się w formule online przy pomocy narzędzia do wideokonferencji Zoom.
Organizacje i osoby zainteresowany prosimy o wybór terminu i zapisanie się na listę obecności.

Ważne! z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy aby w spotkaniu wzięła udział jedna wydelegowana przez organizację osoba.


Terminy spotkań do wyboru:


W wybranym przez Państwa terminie, na wskazany w liście z zapisami adres e-mail, zostanie wysłany link umożliwiający udział w spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy.


OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE

ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH

Domy Polskie, organizacje polonijne, zespoły ludowe, teatry, chóry, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, organizacje naukowe, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.

WAŻNE!
Organizacje, które otrzymały dofinansowanie na lata 2023-2024 nie mogą ponownie złożyć wniosku w tym obszarze.

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


WYDARZENIA POLONIJNE W KRAJU I ZA GRANICĄ

Organizacja wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.

WYDARZENIA - WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI PONIŻEJ 30 TYS. ZŁ.

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

WYDARZENIA - WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI POWYŻEJ 30 TYS. ZŁ.

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


EDUKACJA - WSPARCIE FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH I EDUKACYJNYCH

Wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

WAŻNE!
Szkoły, które otrzymały dofinansowanie na lata 2023-2024 nie mogą ponownie złożyć wniosku w tym obszarze.

WSPARCIE FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POLONIJNYCH

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

WSPARCIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH I EDUKACYJNYCH

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


EDUKACJA - WYDARZENIA I INICJATYWY UZUPEŁNIAJĄCE KSZTAŁCENIE

WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIOWE CYKLICZNE

Wsparcie wydarzeń związanych z obchodami świąt i wydarzeń kalendarzowych np. dzień dziecka, dzień matki, organizacja jasełek, mikołajek, świąt państwowych i religijnych itp.

WAŻNE!
Każda organizacja/szkoła może złożyć w tym obszarze 1 zbiorczy wniosek na organizację tego tupu wydarzeń

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

INICJATYWY EDUKACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

Wsparcie dodatkowych inicjatyw edukacyjnych wykraczających poza podstawową działalność szkoły/organizacji np. konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne, projekty edukacyjne

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I MIEJSC PAMIĘCI

Odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


MEDIA - WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

E-WYDANIA

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

PORTALE INETRNETOWE

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

PRASA DRUKOWANA

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

PRZEDSIĘWZIĘCIA

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

RADIO

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

TELEWIZJA

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


PUBLIKACJE

Książki, albumy, wydawnictwa elektroniczne (CD, DVD, inne nośniki cyfrowe) itp.

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


POMOC CHARYTATYWNA

Zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


POBYTY I WYPOCZYNEK LETNI

POBYTY I WYPOCZYNEK LETNI W POLSCE

Kolonie i obozy letnie w Polsce, wycieczki do Polski

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

POBYTY I WYPOCZYNEK LETNI W KRAJU ZAMIESZKANIA

Kolonie, półkolonie i obozy letnie za granicą, wycieczki i pobyty poza granicami Polski

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


INWESTYCJE

budowa i remont

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP
ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Jeżeli wypełnili już Państwo kartę projektu i list intencyjny zgodnie z obszarem wnioskowania
prosimy przejść na stronę generatora.


GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA ROK 2024