Izabella Łaba


Izabella Łaba jest profesorem matematyki na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 1994 roku uzyskała doktorat na University of Toronto. Następnie pracowała na University of California w Los Angeles oraz na Princeton University. Od roku 2000 pracuje na University of British Columbia.

Tematyką badań Profesor Łaby jest analiza harmoniczna, geometryczna teoria miary i kombinatoryka addytywna. W 2004 roku Canadian Mathematical Society przyznało jej nagrodę Coxeter-James Prize, a w 2008 roku Krieger-Nelson Prize. Profesor Łaba jest również członkiem honorowym (Fellow) organizacji naukowych takich jak: American Mathematical Society i Fields Institute w Kanadzie.

W 2016 roku Profesor Łaba wygłosiła wykład im. Etty Z. Falconer na dorocznym zjeździe naukowym Association for Women in Mathematics i Mathematical Association of America. W 2014 roku wygłosiła odczyt na Międzynarodowym Kongresie Matematyków (International Congress of Mathematicians) w Seulu w Korei. International Congress of Mathematicians to największa światowa konferencja matematyczna, odbywająca się co 4 lata, na której zaproszenie do wygłoszenia wykładu jest najwyższym uznaniem profesjonalnego dorobku matematyka.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów