Irena Lasiecka


Irena Lasiecka pracuje jako Distinguished University Professor na University of Memphis w USA. Po studiach magisterskich i doktoracie uzyskanym na Uniwersytecie Warszawskim podjęła pracę w Polskiej Akademii Nauk. Następnie wyjechała na staż podoktorski na University of California w Los Angeles, po którym została zatrudniona na University of Florida oraz University of Virginia, na prestiżowej pozycji Commonwealth Professor.

Profesor Lasiecka zajmuje się badaniami w dziedzinie matematyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii sterowania układami równań różniczkowych cząstkowych. Jest (współ)autorką ponad 350 artykułów oraz 6 monografii naukowych, a liczba cytowań jej prac przekracza 17000 (wg. Google Scholar). Jest redaktorem naczelnym czasopisma ,,Applied Mathematics and Optimization” oraz redaktorem wielu innych czasopism w dziedzinie równań różniczkowych i optymalizacji. Jej badania finansowane są przez National Science Foundation, Airforce Office of Scientific Research i NASA.

Do jej wyróżnień należą: nagroda Silver Core Award przyznana przez International Federation of Information Processes (1989) oraz I. Reid Prize przyznana przez Society for Industrial and Applied Mathematics (2011). Profesor Lasiecka jest pierwszą kobietą laureatka nagrody Richard Bellman Control Heritage Award przyznanej przez American Automatic Control Council (2019). Jest również członkiem honorowym (Fellow) Institute of Electrical and Electronic Engineers (2004), American Mathematical Society (2015) i Society of Industrial and Applied Mathematics (2019), oraz członkiem Collegium of Eminent Scientists Fundacji Kościuszkowskiej. Profesor Lasiecka wypromowała 30 doktorantów, którzy stali się liderami w ośrodkach akademickich i badawczych.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów