Krzysztof Matyjaszewski


Krzysztof Matyjaszewski pracuje jako J.C. Warner Professor of the Natural Sciences na Carnegie Mellon University w Pittsburghu w USA, gdzie jest również dyrektorem Center for Macromolecular Engineering oraz konsorcjum kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z udziałem 60 firm chemicznych.

Profesor Matyjaszewski opublikował 1 100 artykułów naukowych i 24 monografie, które cytowane były ponad 160 000 razy, w tym 100 000 razy w ciągu ostatniej dekady (wg. Google Scholar). Jego indeks cytowań h-index wynosi 195. Jest też autorem 65 patentów amerykańskich i ponad 150 patentów międzynarodowych.

Profesor Matyjaszewski jest zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem honorowym (Fellow) Amerykańskiej Akademii Nauk, Amerykańskiej Akademii Nauk Technicznych oraz Amerykańskiej Akademii Wynalazców. Ponadto jest członkiem Rosyjskiej, Australijskiej oraz Europejskiej Akademii Nauk, jak również został wyróżniony 11 tytułami doctor honoris causa. Nagrodzany był wielokrotnie za innowacje w dziedzinie chemii polimerów, przede wszystkim za odkrycie metody Atom Transfer Radical Polymerization (polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu) pozwalającej na kontrolowaną syntezę makrocząsteczek o ściśle określonej budowie.

Do wyróżnień profesora Matyjaszewskiego należą: Presidential Green Chemistry Challenge Award (2009), Wolf Prize in Chemistry (2013), inauguracyjna nagroda AkzoNobel North American Science Award (2013), Dreyfus Prize in the Chemical Sciences (2015), Franklin Medal in Chemistry (2017), Chemistry of Materials Award (2019), Grand Prix de la Fondation de la Maison de la Chimie (2019), a także nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2004) i medal Marii Skłodowskiej-Curie przyznany w 2012 roku przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów