Tomasz Mickiewicz


Tomasz Mickiewicz jest profesorem ekonomii na Aston University, w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Przed podjęciem pracy w Aston, pracował na University College London, gdzie zachował tytuł honorary fellow. Habilitował się w zakresie teorii ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Jego badania naukowe koncentrują się na tym, jak rządy prawa, regulacje, kapitał społeczny i korupcja wpływają na przedsiębiorczość i inwestycje zagraniczne. Publikuje w czołowych czasopismach zajmujących się przedsiębiorczością, takich jak „Journal of Business Venturing”, „Strategic Entrepreneurship Journal” czy „Entrepreneurship Theory and Practice”, gdzie pełni również funkcję redaktora.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów