Marcin Ostoja-Starzewski


Marcin (Martin) Ostoja-Starzewski pochodzi z Krakowa. Po studiach na Politechnice Krakowskiej wyjechał z PRL. Pracował w Austrii, a następnie emigrował do Kanady, gdzie uzyskał stopnie naukowe inżyniera i doktora na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Od 2006 jest profesorem w University of Illinois at Urbana-Champaign, na wydziale Mechanical Science and Engineering oraz w Beckman Institute for Advanced Science and Technology.

Profesor Ostoja-Starzewski zajmuje się głównie mechaniką stochastyczną. Jest (współ)autorem ponad 220 artykułów naukowo-technicznych oraz czterech książek: ,,Microstructural Randomness and Scaling in Mechanics of Materials”, ,,Thermoelasticity with Finite Wave Speeds”, ,,Tensor-Valued Random Fields for Continuum Physics”, ,,Random Fields of Piezoelectricity and Piezomagnetism”. Jest redaktorem czasopism naukowych: ,,Journal of Thermal Stresses”, ,,Acta Mechanica” oraz ,,Mathematics and Mechanics of Complex Systems”.

Do jego wyróżnień należą Worcester Reed Warner Medal oraz stopnie członków honorowych (Fellow) organizacji naukowych takich jak: American Society of Mechanical Engineers, American Academy of Mechanics, czy Society of Engineering Science. Profesor Ostoja-Starzewski jest również członkiem Collegium of Eminent Scientists Fundacji Kościuszkowskiej, a jego biogram jest zawarty w Honorowej Księdze Nauki Polskiej 2001.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów