Tamara Trojanowska


Tamara Trojanowska pracuje jako profesor na University of Toronto w Kanadzie, gdzie od dwudziestu lat kieruje jedynym w Kanadzie i jednym z największych na kontynencie amerykańskim programem polonistycznym. Jest absolwentką teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i University of Toronto oraz byłą stypendystką na University of Oxford. Kierowała studiami podyplomowymi na wydziałach slawistyki i teatrologii, gdzie współzałożyła ,,BMOLab for Creative Research in the Arts, Performance, Emerging Technologies and Artificial Intelligence”.

Na działalność naukową Profesor Trojanowskiej składają się publikacje poświęcone miejscom wspólnym dramatu i teatru oraz historii, filozofii i myśli religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii transgresji i tożsamości. Zorganizowała blisko setkę wykładów gościnnych i promocji książek na tematy polskiej literatury, kultury i historii na University of Toronto. Owocem sympozjów i konferencji są publikacje, takie jak: ,,New Perspectives on Polish Culture: Personal Encounters, Public Affairs” czy ,,Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918”. Ta ostatnia publikacja, z udziałem 60 autorów z Ameryki Północnej i Europy, otrzymała w 2019 roku prestiżową nagrodę stowarzyszenia American Association of Teachers of Slavic and East European Languages.

Profesor Trojanowska pracuje także nad projektem badawczym i wydawnicznym Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pod nazwą „Reaktywacja dramatu”, gdzie dotychczas opublikowała nowy wybór dramatów Romana Brandstaettera.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów