SWP
2021-09-09 Polska Kultura w Świecie. Jak Inwestować w Sztukę? Polonijne Forum Ekonomiczne Polska

Dokonania artystów polskich i polskiego pochodzenia: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, fotografików, architektów, sztuki stosowanej oraz nowych mediów, którzy tworzyli lub działali i działają współcześnie poza granicami Polski, należą do najważniejszych zjawisk w dziejach polskiej kultury artystycznej.

Szacuje się, że poza Polską żyje obecnie 18-20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia, w tym – poważna rzesza artystów, liczona w tysiące nazwisk, pośród których znajdują się twórcy należący do czołówki artystycznej elity w skali globu. Po upadku muru berlińskiego, dzieła polskich artystów tworzących poza granicami Polski, zaczęły coraz częściej pojawiać się w czołówce światowych rankingów - zarówno w domach aukcyjnych jak i wszelkiego rodzaju targach sztuki w wielu krajach na całym świecie. Panel poświęcony współczesnej sztuce polskiej powstającej w pracowniach polskich artystów w krajach europejskich i pozaeuropejskich w XX i w XXI wieku, ma na celu wskazanie najlepszych form i mechanizmów promocji polskiej sztuki na świecie – zarówno w aspekcie kulturotwórczym w skali globalnej jak i w sferze rynkowej – jako jednej z najbardziej pewnych form inwestycji i zysku ekonomicznego.

Polska Kultura w Świecie. Jak Inwestować w Sztukę?

Moderator:

Jan Wiktor Sienkiewicz - Polska, Profesor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Paneliści:

  • Robert Bluj - Litwa, Dyrektor Studio Rysunku i Malarstwa Roberta Bluja
  • Michał Jackowski - Polska, Właściciel, Pracownia Jackowski Michał
  • Carolina Khouri - Wielka Brytania, Gość Forum Polonijne
  • Wojciech Antoni Sobczyński - Wielka Brytania, Członek Związek Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii
  • Jakub Fijewski - Polska, Właściciel, Prezes Artutito - Exquisite Art Gallery
  • Katarzyna Czerpak-Weglinski - USA, Prezes Rady Programowej, KrakArt Group

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


Polonijne Forum Ekonomiczne

Od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu odbywało się Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundację Instytut Studiów Wschodnich w ramach Forum Ekonomicznego i stanowi miejsce spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.

Forum Ekonomiczne po raz drugi odbywa się w Karpaczu, do którego zostało oficjalnie przeniesione z Krynicy-Zdroju. Forum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, gdzie nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania.

Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenia dla relacji gospodarczych i społecznych, który można wykorzystać poprzez budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej). To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu ekonomicznym.


Portal Polonijnego Forum EkonomicznegoORGANIZATOR
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA ORAZ FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH
Wszystkie panele dyskusyjne transmitowane są w mediach społecznościowych online.
PATRONAT MEDIALNY - OBSŁUGA MEDIALNA I INFORMATYCZNA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWP


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów