Rozpoczął się VIII Światowy
Zjazd Nauczycieli Polonijnych
w Toruniu.

Uroczysta inauguracja odbyła się w staromiejskim ratuszu. Wzięli w nim udział przybyli na Zjazd nauczyciele szkół polskich i polonijnych oraz doradcy Lokalnych Ośrodków Metodycznych – z 28 krajów, pięciu kontynentów świata - oraz grono szacownych gości w tym m.in. Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, europoseł, do niedawna Minister Edukacji Narodowej, Janina Sagatowska Przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polonią i Polakami za Granicą, Małgorzata Kopiczko, senator reprezentująca Komisję Nauki Edukacji i Sportu, doktor Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA


Drugi dzień Zjazdu
Nauczycieli Polonijnych

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się omówieniem działań państwa polskiego na rzecz oświaty polonijnej czyli wystąpienia pod wspólnym tytułem "Oświata polska za granicą w polityce państwa polskiego, kierunki i priorytety wsparcia". Następnie zebrani nauczyciele wysłuchali o "Kształtowaniu tożsamości narodowej oraz kulturowej w warunkach emigracyjnych". Popołudniu zaprezentowano nowy projekt Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Szkoła 6.0. - tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi w celu wzajemnego rozwoju, podnoszenia jakości oraz popularyzowania wiedzy o Polsce, języku, kulturze i historii poza granicami oraz historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim .

RELACJA Z DRUGIEGO DNIA


Trzeci dzień Zjazdu
Nauczycieli Polonijnych

"Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem." mawiał zatroskany Adam Mickiewicz.

Tego dylematu nie mają nauczyciele a odpowiedzią jest szerokie spektrum narzędzi i metod nauczania zarówno w szkole jak i - na zasadzie kontynuacji - w domu. Pozostaje oczywiście kryterium wyboru, co nie jest zadaniem łatwym zważywszy, że koniecznym jest dostosowanie podawanych treści do kompetencji językowych, uwarunkowań kulturowych, wieku itd. "Od modlitewnika babci do gier edukacyjnych", czyli jak efektywnie wspierać polskość w środowisku rodzinnym. To poranny temat Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

RELACJA Z TRZECIEGO DNIACzwarty dzień
Zjazdu Nauczycieli Polonijnych
Sesja plenarna podsumowująca

Sesja plenarna podsumowująca zjazd to okazja do przypomnienia programów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wzmacniających oświatę polonijną i polską poza granicami, zgłoszenie wniosków, propozycji programowych, kierunków przyszłych działań i planów na kolejny Zjazd.

RELACJA Z CZWARTEGO DNIA
Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
oraz Animatorzy polonijni

w imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Gospodarza – Prezydenta Miasta Torunia serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”.

Zjazd będzie kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od 2010 roku w Ostródzie. Tegoroczne będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji, jak i kolejnych, poświęconych metodyce dwujęzyczności i specjalistycznym zagadnieniom dydaktycznym. W ramach proponowanych bloków tematycznych połączonych wspólną ideą zawartą w haśle: „Polskość poza granicami Rzeczpospolitej: Rodzina, Szkoła, Kościół.”

Uczestnicy będą mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu budowania i podtrzymywania polskości w każdej z trzech ważnych instytucji: rodzinie, szkole, kościele. W każdej z proponowanych sesji zaplanowaliśmy udział uznanych autorytetów naukowych oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej zjazdu.

Tradycyjnie już oprócz wykładów, warsztatów i paneli przewidujemy atrakcyjny program towarzyszący, w ramach którego odbędzie się m.in. gala wręczenia Nagrody Polonijnego Nauczyciela Roku, koncerty czy wspólne poznawanie ciekawych miejsc w Toruniu. Tradycyjnie już w czasie przerw i imprez towarzyszących będzie można spotkać się z przedstawicielami Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych instytucji parlamentarnych, co da możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania i sugestie.

Serdecznie pozdrawiamy i do miłego zobaczenia,
Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Szanowni Państwo!

Wybór miasta - gospodarza konferencji lub kongresu to strategiczna decyzja, ważny i odpowiedzialny moment dla przebiegu wydarzenia. Równie istotna, jak pełne zaplecze nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów, powinna być atmosfera miejsca: sprzyjająca owocnym obradom oraz efektywnemu odpoczynkowi. Jestem przekonany, że tym, co wyróżnia Toruń spośród wielu tego typu miejsc w Polsce, jest połączenie tych walorów. Kopernikańskie miasto to miejsce dialogu: przeszłości z nowoczesnością, gotyckiej starówki z przestrzeniami technologicznymi, dostojnych zabytków ze współ¬czesnymi budowlami.

Toruń włączany w sieć autostrad, miasto z wciąż ulepszaną infrastrukturą, z salami widowiskowymi jest wprost idealnym miejscem na małe, duże i wielkie kongresy lub sympozja: naukowe, sportowe, kulturalno-artystyczne lub biznesowe. Od lat organizujemy już u siebie liczne spotkania przedsiębiorców, inwestorów czy środowisk akademickich.


Są to zawsze wizyty udane i zapamiętane - spotkania, które na dobre zadomowiły się w Toruniu i na stałe wpisały w kalendarz imprez oraz rytm naszego miasta. Zapraszam zatem do grodu Kopernika! Miejsca, które sprawi, że każde wydarzenie zapamiętane zostanie jako spotkanie unikatowe, czas udanych porozumień i transakcji oraz wspomnień z wydajnie przepracowanego czasu. Z pewnością każdy uczestnik tych spotkań będzie oczarowany Toruniem, podobnie jak mieszkańcy i nasi goście, przedsiębiorcy, studenci i naukowcy oraz miliony turystów, którzy współtworzą ducha naszego miasta!

Michał Zaleski
Prezydentem Miasta ToruniaPROGRAM ZJAZDU10:00
Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście *

15.00
Taneczne powitanie przez uczniów - uczestników projektów polsko – polonijnych, Rynek Staromiejski

15.30

Uroczysta Inauguracja Zjazdu, Ratusz Staromiejski

 • Wystąpienia Gości Honorowych, przedstawicieli organizatorów i uczestników
 • Rodzina, szkoła i kościół filarami polskości poza granicami Rzeczpospolitej – senator Janina Sagatowska, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

17:00
Gala wręczenia nagród „Polonijny Nauczyciel Roku”

18:00
Kolacja wydana przez Gospodarza Miejsca - Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego


09:00 – 10:00
Oświata polska za granicą w polityce państwa polskiego, kierunki i priorytety wsparcia. Wystąpienia przedstawicieli Senatu, Kancelarii Prezydenta, MEN, MSZ

10:00 – 10:30
Kształtowanie tożsamości narodowej oraz kulturowej w warunkach emigracyjnych, wykład

10:30 – 11:00
Przerwa

 • Stoliki „eksperckie”
  • Językowe dylematy nauczycieli polonijnych
  • Lokalne Ośrodki Metodyczne
  • Nauczanie języka polskiego jako obcego
  • Dotacje na działalność oświatową – źródła, procedury, terminy
 • Wystawa „450 lat Unii Lubelskiej”
 • Kiermasz podręczników i wydawnictw metodycznych

Szkoły polonijne i polskie za granicą. Stan obecny i perspektywy rozwoju.

11:00 – 11:30
Wybrane elementy funkcjonowania szkół polonijnych i polskich za granicą – część pierwsza raportu z przeprowadzonych badań

11:30 – 12:45
Prognozy rozwoju szkolnictwa polonijnego i polskiego za granicą według organizacji i instytucji oświatowych z zagranicy pracujących na rzecz potrzymania polskości

 • Szkoły prowadzone przez organizacje społeczne
 • Szkoły z polskim językiem nauczania działające w obcych systemach edukacyjnych,
 • Nauczanie języka polskiego jako ojczystego w szkołach obcych systemów edukacyjnych

12:45– 13:15
Dyskusja moderowana z udziałem uczestników i ekspertów

13:15 – 14:30
Przerwa obiadowa

Jakość ważnym czynnikiem rozwoju szkoły polonijnej i polskiej za granicą

14:30 – 15:00
Wybrane elementy funkcjonowania szkół polonijnych i polskich za granicą – część druga raportu z przeprowadzonych badań

15:00 – 16:30
Jakość ważnym czynnikiem rozwoju szkoły polonijnej i polskiej za granicą

 • Rodzaje, zadania i rola organów prowadzących szkoły w procesie oświatowym
 • Dyrektor, rada pedagogiczna, rady rodziców, samorząd uczniowski - miejsce i znaczenie w procesie nauczania
 • Nauczyciel polonijny i polski za granicą
  • Kwalifikacje, wiedza i umiejętności (rekomendowane standardy w teorii i praktyce)
  • Pasja i kreatywność na przykładzie Polonijnego Nauczyciela Roku 2019
  • Narzędzia wspierające pracę nauczyciela: metody, podręczniki, pomoce

16:30 – 17:00
Dyskusja

17:30
Zamkowe spotkanie z historią


Współpraca rodziny i szkoły – partnerstwo podtrzymujące tożsamość młodego człowieka.

09:15 – 11:00
"Od modlitewnika babci do gier edukacyjnych",  czyli jak efektywnie wspierać polskość w środowisku rodzinnym.

 • Przykładowy katalog literatury dziecięcej i młodzieżowej
 • Gry edukacyjne
 • "Dawniej to było" – pakiet edukacyjny do nauczania historii
 • "Szkoła uczenia" dla rodziców

11:00- 11.30
Przerwa kawowa

11:30 – 12:00
Asymilacja, integracja, adaptacja, separacja - wykład

12:00 – 13:00
Elementy bezpiecznej integracji. Dyskusja z udziałem eksperta, nauczycieli i przedstawicieli lokalnych środowisk.

13:00 – 15:30
Przerwa obiadowa

15:30 – 17:45

Panele i warsztaty eksperckie (równolegle)

I sesja 15:30 – 16:30

 • "Dawniej to było" – jak pracować z pakietem edukacyjnym do nauczania historii w szkole polonijnej
 • Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela polonijnego
 • Szkoła 6.0. - Mapa drogowa do sukcesu oświatowego
 • Lokalne Ośrodki Metodyczne szansą na wzmocnienie środowisk polonijnych
 • Efektywne pomoce dydaktyczne w szkole polonijnej

II sesja 16:45 – 17:45

 • "Dawniej to było" – jak pracować z pakietem edukacyjnym do nauczania historii w szkole polonijnej
 • Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela polonijnego
 • Szkoła 6.0. - Mapa drogowa do sukcesu oświatowego
 • Lokalne Ośrodki Metodyczne szansą na wzmocnienie środowisk polonijnych
 • Efektywne pomoce dydaktyczne w szkole polonijnej

18:00
" Kulturalny Toruń" - Impreza towarzysząca09:15 – 10:15
Programy SWP wzmacniające oświatę polonijną i polską poza granicami.

10:15 – 11:15
Sesja plenarna podsumowująca zjazd. Wnioski.

11:30
Msza świętaVIII ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM
PRZEZ MAŁŻONKĘ PREZYDENTA RP AGATĘ KORNHAUSER – DUDA

Szanowny Panie Prezesie

Serdecznie dziękuję za informacje o VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych "Wschód, Zachó - Łączy Nas Polska", który organizują Państwo od 13 do 16 czerwca br. w Toruniu.

Bardzo się cieszę, że spotkanie nauczycieli szkół polskich spoza granic kraju po raz kolejny się odbędzie, dlatego z przyjemnością obejmę wydarzenie honorowym patronatem.

Gorąco pozdrawiam wszystkie osoby zaangażowane w przygotowania do Zjazdu i życzę powodzenia tegorocznemu przedsięwzięciu.

Z wyrazami szacunku
Agata Kornhauser-Duda

Warszawa 20 lutego 2019 roku.

LIST PANI AGATY KORNHAUSER-DUDYAnkiety o szkołach polonijnych i polskich za granicą

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prowadzi badania dotyczące stanu i perspektyw rozwoju szkół polonijnych i polskich poza granicami Polski. Będziemy wdzięczni, jeśli wypełnią Państwo jedną z trzech przygotowanych ankiet. Wypełnienie ich zajmie niewiele czasu, a pomoże nam wszystkim lepiej Państwa poznać.
KOMITET HONOROWY
VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli PolonijnychAnna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

dr Jarosław Szarek

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Prof. dr. hab. Ryszard Górecki

Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

ks.prof.dr hab. Stanisław Dziekoński

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana WyszyńskiegoRADA PROGRAMOWA
VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych


Senator Janina Sagatowska

Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Sebastian Kęciek

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej

Adam Hlebowicz

Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej

Tadeusz Pilat

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Jolanta Tatara

Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej

Anna Radecka

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Hanna Kaczmarczyk

Dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu

prof. dr hab. Agata Roćko

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

HISTORIA
ŚWIATOWYCH ZJAZDÓW
NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

Historia zjazdów rozpoczęła się w 2010 roku w Ostródzie jako inicjatywa corocznych spotkań pedagogów polonijnych, zwanych na początku konferencjami. Z czasem ze względu na skalę zainteresowania oraz potrzebę wymiany doświadczeń oraz zdobywania nowej wiedzy formuła spotkań przerodziła się w światowe zjazdy.


ŚWIATOWE ZJAZDY
NAUCZYCIELI POLONIJNYCH


Co roku nauczyciele polscy i polonijni pracujący poza granicami naszego kraju zbierają się w Polsce, aby dyskutować, uczyć się i spotykać z przedstawicielami Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych instytucji - parlamentarnych oraz pozaparlamentarnych zajmujących się w swojej działalności problematyką polonijną. To daje okazję do uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania i sugestie, zgłoszenie potrzeb i postulatów środowiska nauczycielskiego i wreszcie wypracowania koncepcji przyszłej działalności pedagogicznej.

NowyStaw

VII ŚWIATOWY
ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

ZOBACZ WIĘCEJ

WIĘCEJ
NowyStaw

VI ŚWIATOWY
ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

ZOBACZ WIĘCEJ

WIĘCEJ
NowyStaw

V ŚWIATOWY
ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

ZOBACZ WIĘCEJ

WIĘCEJ
NowyStaw

IV ŚWIATOWY
ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

ZOBACZ WIĘCEJ

WIĘCEJ
NowyStaw

III ŚWIATOWY
ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

ZOBACZ WIĘCEJ

WIĘCEJ
NowyStaw

II ŚWIATOWY
ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

ZOBACZ WIĘCEJ

WIĘCEJ
NowyStaw

I KONFERENCJA
POLSKOŚĆ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

WIĘCEJTORUŃ - GOSPODARZEM
VIII ŚWIATOWEGO ZJAZDU NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

Historia miasta Torunia na mapie kulturowego dziedzictwa UNESCO rozpoczyna się 4 grudnia 1997 roku, kiedy podczas XXI plenarnej sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO w Neapolu nasz średniowieczny Zespół Staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Dzięki temu wyróżnieniu Toruń stał się jednym z 15 miejsc w Polsce, które w latach 1978-2017 zostały uznane za wyjątkowe skarby kulturowe świata.

Na listę wpisany jest oficjalnie nie jeden, indywidualny obiekt czy budynek, ale cała zbiorcza architektura Zespołu Staromiejskiego z basztami, murami, spichrzami i kamieniczkami o łącznej powierzchni ok. 35 hektarów. Oficjalny profil Torunia na stronie dziedzictwa UNESCO głosi: Toruń zawdzięcza swe początki Zakonowi Krzyżackiemu, który w połowie XIII w. zbudował tu zamek, mający służyć za bazę wypadową do podboju i ewangelizacji Prus. Miasto, należące do Hanzy, wkrótce zaczęło odgrywać istotną rolę handlową. O jego randze świadczą liczne okazałe, XIV i XV-wieczne budowle publiczne i prywatne (m.in. Dom Kopernika), wznoszące się na Starym i na Nowym Mieście. Niewątpliwie to właśnie fantastycznie zachowana architektura i autentyczność wspomnianych wyżej budynków zdecydowała o włączeniu obiektu do listy. W toku historii Toruń uległ największemu zniszczeniu na początku wieku XVIII w efekcie najazdu Szwedów, kiedy spłonął Ratusz i zniszczona została ogromna część zabudowy. Natomiast II Wojna Światowa, która zrównała z ziemią wiele cennych starówek w Polskich miastach oszczędziła Toruń, pozwalając historycznym budynkom przetrwać do czasów współczesnych.


Jasne są więc również kryteria, które zdecydowały o wpisie na prestiżową listę. Podlega on pod kategorię kulturowego dziedzictwa według kategorii II i IV. W szczegółowym ich wyjaśnieniu kulturowe dobro powinno: II. ukazywać znaczącą wymianę wartości, zachodzącą w danym okresie czasu lub na danym obszarze kulturowym świata w dziedzinie rozwoju architektury lub techniki, sztuk monumentalnych, urbanistyki lub projektowania krajobrazu; (…) IV. być wybitnym przykładem typu budowli, zespołu architektonicznego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który ilustruje znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości; (…) Być może ważną rolę odegrał również fakt, że Zespół Staromiejski rzeczywiście ilustruje etapy historii i wplata je w życie współczesne. Znajdują się tutaj obiekty akademickie, sądownicze, muzealne, rozrywkowe, handlowe i mieszkalne – stali mieszkańcy Torunia doskonale wiedzą, że ich dobro kulturowe jest również sercem i życiem miasta.

Warto wspomnieć, iż oprócz prestiżu z zaszczytem wpisania na listę wiążą się również ścisłe obowiązki – władze miejskie zobligowane są do ochrony zabytków UNESCO i regularnych raportów o ich stanie. Właśnie w celu zachowania i dbania o dziedzictwo kulturowe Urząd Miasta Torunia utworzył w latach 90. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jednostka ta ma za zadanie nadzorowanie wszelkich zmian w rozbudowie, renowacji, konserwacji i użytkowaniu zabytkowych obiektów. Dysponuje również systemem dotacji, dzięki którym właściciele są w stanie wejść we współpracę z konserwatorem, aby umożliwić i usprawnić opiekę nad architekturą Starego Miasta. Według wydawnictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Dziedzictwo w Polsce” ogólna liczba zewidencjonowanych zabytków toruńskiej architektury pod nadzorem biura konserwatora to 2700, włączając w to 410 najcenniejszych rejestrowanych obiektów.

Toruń oczywiście nie jest osamotniony w dbaniu o swoje dobro kulturowe – na bieżąco otrzymujemy wsparcie od Unii Europejskiej i rządu Rzeczpospolitej Polskiej, głównie w postaci dotacji na programy rewitalizacji. Przykładem tego mogą być m .in. projekty „Toruń – Hanza nad Wisłą”, dzięki któremu przeprowadzono remont fragmentów ruin zamku krzyżackiego lub „Toruńska Starówka” z lat 2007-2014. Toruń jest również siedzibą utworzonej w 2004 roku tzw. Ligi Polskich Miast UNESCO, zrzeszającej miasta, na których terenie znajdują się obiekt z listy i mającej za zadanie usprawnić komunikacje między miastami i krajami UNESCO.

Istnieją więc powody do dumy i radości dla Torunian oraz wszystkich tych, którym zależy na jak najlepszych zachowaniu kultury i szacunku do historii. Celebracja przynależności Torunia to tej zaszczytnej grupy miast jest również doskonale widoczna w życiu codziennym – przykładem tego są obchody 20-lecia wpisania Torunia na Listę UNESCO w roku 2017, kiedy to władze miasta zorganizowały ogromny, wypełniony atrakcjami letni festiwal z mnóstwem koncertów, wystaw i kulturowych wydarzeń. Wrześniowy weekend pewnością zapadł w pamięć tym, którzy mieli okazję zobaczyć na własne oczy jego koncert finałowy, podczas którego na widzów spadł spektakularny deszcz anielskiego pierza.

Kolejne 20 lat na Liście UNESCO z pewnością upłynie Torunianom na równie kreatywnym i radosnym uczestnictwie w życiu kulturowym Europy i całego świata.
ORGANIZATORZYPARTNERZY STRATEGICZNIPATRONAT MEDIALNYProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów