VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Skomplikowana historia naszego kraju sprawiła, że Polacy są jednym z najbardziej rozproszonych narodów europejskich. Ocenia się, że blisko jedna trzecia naszych rodaków żyje poza granicami ojczyzny. Jedną z przyczyn tego wielkiego exodusu Polaków była utrata niepodległości, która położyła się cieniem na dziejach Polski na ponad sto lat. Sprawą restytucji państwa żyła cała polska emigracja XIX wieku, ta sama emigracja wykazała ofiarność, gdy wielka wojna narodów otworzyła przed Polakami szansę na odzyskanie wolności.

Manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny, są Zjazdy Polonii, których tradycja sięga czasów II Rzeczypospolitej. Szósty już w naszej historii przypada na czasy burzliwe - pandemia, kryzys gospodarczy, wojna w Ukrainie za polską wschodnią granicą, trudne stosunki dyplomatyczne z Białorusią, gdzie żyje liczna diaspora naszych rodaków, to wszystko sprawia, że stanęły przez nami wyjątkowe wyzwania - zjednoczenie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa ojczyzny, określenie zadań dla Polonii w nowej sytuacji międzynarodowej w perspektywie ugruntowania wspólnoty wszystkich Polaków, solidarność z rodakami na Ukrainie i Białorusi.

VI Zjazd odbywa się w Warszawie w dniach 29 czerwca - 02 lipca 2023 roku.
Rada Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
zorganizowały w Warszawie, w dniach 29 czerwca - 2 lipca 2023 roku
VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.

Zjazd to okazja do przeprowadzenie bilansu tego co udało się zrobić w ciągu minionych lat w środowiskach polskich mniejszości narodowych. Organizacyjnych sukcesów mogących być przykładem dla innych i określenia stojących przez Polonią wyzwań. Namysłu nad samorządnością, statusem i sytuacją struktur polonijnych. Co niezmiernie ważne, bo wykraczające poza codzienność, rozważenie roli młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną.

NIe zapomnimy o polonijnej kulturze - fundamencie ducha i tożsamości narodowej, której od wieków towarzyszyła duszpasterska posługa i polska oświata.

Rzeczywistość polonijna to również wypoczynek, sport, turystyka - jakie perspektywy stoją przed tego typu aktywnością?

I wreszcie to, co buduje nasz dobrobyt i pozycję - zarówno kraju jak i narodu, czyli inicjatywy gospodarcze. Na tym polu Polacy mają wybitne osiągnięcia na całym świecie. Czy to bezpośrednio jako menedżerowie, specjaliści, przedsiębiorcy, czy też pośrednio na polu nauki, innowacji technologicznych i specjalistycznych badań. W każdym zakątku ziemi znajdziemy naszego rodaka, który ze względu na swoje osiągnięcia zawodowe czy naukowe cieszy się szacunkiem i uznaniem. Ich kariery bywały trudne, szukając możliwości osobistego rozwoju wybierali emigrację, ale teraz mogą bez przeszkód przyczynić się dla dobra ojczyzny, pytanie tylko jak to ułatwić?

Przez uczestnikami Zjazdu wiele pracy, dylematów i zagadnień nad którymi należy się pochylić tak. Święty Jan Paweł II mówił: Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. I niech to przesłanie przyświeca obradom VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.
VI ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY
OBJĄŁ PATRONATEM HONOROWYM
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJ DUDA
VI ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY DZIEŃ PIERWSZY


Złożenie kwiatów na grobach Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Ks. Prymasa Józefa Glempa, Ignacego Jana Paderewskiego
Msza Św. w intencji Ojczyzny
Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Złożenie wieńców pod tablicami pamiątkowymi śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, św. Jana Pawła II, parlamentarzystów - ofiar katastrofy smoleńskiej i Macieja Płażyńskiego w Sejmie RP
Sejm polonijny – sesja inauguracyjna
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze"
Siedziba „Mazowsza” w Otrębusach.

DZIEŃ PIERWSZY


VI ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY DZIEŃ DRUGI


Spotkanie uczestników Zjazdu z przedstawicielami władz RP
Wręczenie odznak honorowych „Za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą”
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Złożenie wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza
plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

Spotkanie z Parą Prezydencką
Pałac Prezydencki

Złożenie wiązanek pod tablicami pamiątkowymi śp. Prezesów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Wręczenie Nagrody im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego
Dom Polonii w Warszawie im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego


DZIEŃ DRUGI

VI ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY DZIEŃ TRZECI


Obrady w blokach tematycznych Zjazdu: Organizacje polskie za granicą, Kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości, Młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm, Sport, turystyka, przedsiębiorczość
Światowe Centrum Polonii - Dom Polonii w Pułtusku

Sejm polonijny – sesja podsumowująca - Jeden naród - wspólnota wszystkich Polaków
Światowe Centrum Polonii - Dom Polonii w Pułtusku

Piknik - spotkanie integracyjne
Światowe Centrum Polonii - Dom Polonii w Pułtusku

DZIEŃ TRZECI


VI ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY DZIEŃ CZWARTY


Msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej
Złożenie wieńców w Panteonie Wielkich Polaków w podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej na grobach Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, Stanisława Ostrowskiego i Ryszarda Kaczorowskiego i sarkofagach upamiętniających Kazimierza Sabbata i Edwarda Raczyńskiego oraz wicepremiera, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Longina Komołowskiego.


DZIEŃ CZWARTY


Program zjazdu

Program Zjazdu przewidywał spotkanie z Parą Prezydencką, a w sesji inauguracyjnej i plenarnej spotkania Polonii z najwyższymi władzami państwowymi, na czele z Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatą Gosiewską i Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim.

W czasie inauguracji Zjazdu głos zabiorą: Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP, Jan Dziedziczak - Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, Jarosław Narkiewicz - Przewodniczący Rady Polonii Świata, Dariusz Piotr Bonisławski- Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Henryk Kowalczyk Minister – Członek Rady Ministrów, Piotr Wawrzyk - Wiceminister Spraw Zagranicznych, Robert Tyszkiewicz - Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Kazimierz Michał Ujazdowski - Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, Ks. bp dr hab. Piotr Turzyński - Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Małgorzata Kwiatkowska - Rada Naczelna Polonii Australijskiej, Ks. Zdzisław Malczewski - przedstawiciel Polonii Ameryki Łacińskiej, Tadeusz Adam Pilat - nestor ruchu polonijnego Organizator III, IV i V Zjazdu PiPzZ, Frank Spula - Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej , Waldemar Tomaszewski - Przewodniczący ZPL, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Janusz Tomczak - Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Edward Trusewicz - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po wystąpieniach Małgorzaty Gosiewskiej - Wicemarszałek Sejmu RP oraz Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów RP wręczone zostaną odznaki honorowe „Za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą” jak też zaprezentowane działania mające na celu wsparcie rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla Polonii i Polaków za granicą. W dyskusji na ten temat wezmą udział m.in. Jan Dziedziczak - Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Prof. Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prof. Zbigniew Rau - Minister Spraw Zagranicznych, Prof. Przemysław Czarnek - Minister Oświaty i Nauki, Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej.

Sejm Polonijny - bloki tematyczne

Kolejne zagadnienia omawiane będą w blokach tematycznych.

Organizacje polskie za granicą

"Sukcesy i wyzwania polskich mniejszości narodowych.", "Samorządność Polonii - status i sytuacja struktur polonijnych", "Znaczenie polonijnej wspólnoty medialnej"
WIĘCEJ INFORMACJI

Kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości

"Polonijna kultura – fundament ducha i tożsamości narodowej", "Misja duszpasterstwa w umacnianiu wspólnoty polonijnej", "Rola oświaty polskiej w ruchu polonijnym".
WIĘCEJ INFORMACJI

Młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm

"Tożsamość narodowa młodzieży polonijnej - tradycyjnie i nowocześnie", "Rola młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną".
WIĘCEJ INFORMACJI

Sport, turystyka, przedsiębiorczość

"Z polonijną turystyką bliżej Polski", "Przyszłość sportu polonijnego", "Polonijna przedsiębiorczość i inicjatywy gospodarcze".
WIĘCEJ INFORMACJI

Sesja kończąca Zjazd

Plenarną sesję kończącą Zjazd wypełni tematyka "Jeden naród - wspólnota wszystkich Polaków". To niezwykle ważny i wymagający współdziałania w skali całej polskiej diaspory temat. Przedstawione zostanie również sprawozdanie programowe i organizacyjne Zjazdu oraz przyjęte zostaną dokumenty końcowe, stanowiące diagnozę stanu faktycznego i rekomendacje na przyszłość.

RAMOWY PROGRAM ZJAZDU
RAMOWY PROGRAM ZJAZDU


GODZINA WYDARZENIA

8.45

Złożenie kwiatów na grobach Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
Ks. Prymasa Józefa Glempa, Ignacego Jana Paderewskiego


Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Świętojańska 8, 00-278 Warszawa

NA MAPIE

09.00-10.15

Msza Św. w intencji Ojczyzny


Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Świętojańska 8, 00-278 Warszawa

NA MAPIE

11.45-14.30

Sejm polonijny – sesja inauguracyjna

Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP

Jan Dziedziczak - Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
Jarosław Narkiewicz - Przewodniczący Rady Polonii Świata
Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Henryk Kowalczyk - Minister – Członek Rady Ministrów
Piotr Wawrzyk - Wiceminister Spraw Zagranicznych
Robert Tyszkiewicz - Przew. Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Kazimierz Michał Ujazdowski - Przew. Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
Ks. bp dr hab. Piotr Turzyński - Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Małgorzata Kwiatkowska - Rada Naczelna Polonii Australijskiej
Ks. Zdzisław Malczewski - przedstawiciel Polonii Ameryki Łacińskiej
Tadeusz Adam Pilat - nestor ruchu polonijnego Organizator III, IV i V Zjazdu PiPzZ
Frank Spula - Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej
Waldemar Tomaszewski - Przewodniczący ZPL, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Janusz Tomczak - Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej
Edward Trusewicz - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

NA MAPIE

14.30

Złożenie wieńców pod tablicami pamiątkowymi

śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, św. Jana Pawła II,
parlamentarzystów - ofiar katastrofy smoleńskiej i Macieja Płażyńskiego
w Sejmie RP


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

NA MAPIE

18.30-22.30

Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze"
im. T. Sygietyńskiego


Siedziba „Mazowsza” w Otrębusach,
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy

NA MAPIE


RELACJA Z 1 DNIA

GODZINA WYDARZENIA

09.00-12.00

Spotkanie z Prezesem Rady Ministrów oraz przedstawicielami władz RP

Wystąpienie Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów RP

Wystąpienie Małgorzaty Gosiewskiej - Wicemarszałek Sejmu RP

Wręczenie odznak honorowych
„Za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą”

Panel tematyczny:
”Wsparcie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla Polonii i Polaków za granicą”.

Prowadzący :
Jan Dziedziczak - Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą

Uczestnicy debaty :

Prof. Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. Zbigniew Rau - Minister Spraw Zagranicznych
Prof. Przemysław Czarnek - Minister Oświaty i Nauki
Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej

dyskusja


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

NA MAPIE

12.30

Złożenie wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza


plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1-3, 00-078 Warszawa

NA MAPIE

14.00-16.00

Spotkanie z Parą Prezydencką


Pałac Prezydencki
ul. Krakowskie Przedmieście 48/50, 00-071 Warszawa

NA MAPIE

16.45

Złożenie wiązanek pod tablicami pamiątkowymi
śp. Prezesów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Dom Polonii w Warszawie im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa

NA MAPIE

17.00

Wręczenie Nagrody im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego


Dom Polonii w Warszawie im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa

NA MAPIE


RELACJA Z 2 DNIA

GODZINA WYDARZENIA

09.00-15.00

Obrady w blokach tematycznych Zjazdu

I Blok tematyczny:
Organizacje polskie za granicą

 • Sukcesy i wyzwania polskich mniejszości narodowych.
 • Samorządność Polonii - status i sytuacja struktur polonijnych.
 • Znaczenie polonijnej wspólnoty medialnej

II Blok tematyczny:
Kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości

 • Polonijna kultura – fundament ducha i tożsamości narodowej.
 • Rola oświaty polskiej w ruchu polonijnym.
 • Misja duszpasterstwa w umacnianiu wspólnoty polonijne

III Blok tematyczny:
Młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm

 • Tożsamość narodowa młodzieży polonijnej - tradycyjnie i nowocześnie.
 • Rola młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną.

IV Blok tematyczny:
Sport, turystyka, przedsiębiorczość

 • Z polonijną turystyką bliżej Polski.
 • Przyszłość sportu polonijnego.
 • Polonijna przedsiębiorczość i inicjatywy gospodarcze.

Światowe Centrum Polonii - Dom Polonii w Pułtusku
ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk

NA MAPIE

16.30-19.30

Sejm polonijny – sesja podsumowująca

Jeden naród - wspólnota wszystkich Polaków

 • Przyjęcie rezolucji Zjazdu
 • Wystąpienie Henryka Kowalczyka
  Ministra, Członka Rady Ministrów RP, Przewodniczącego Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
 • Podsumowanie Zjazdu
 • Zamknięcie obrad

Światowe Centrum Polonii - Dom Polonii w Pułtusku
Śul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk

NA MAPIE


RELACJA Z 3 DNIA

GODZINA WYDARZENIA

12.00 - 13.000

Msza święta


Świątynia Opatrzności Bożej
Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa

NA MAPIE


RELACJA Z 4 DNIA
HISTORIA
ZJAZDÓW POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. władze państwowe II Rzeczypospolitej prowadziły politykę proemigracyjną. W 1922 r. z inicjatywy MSZ powstała Rada Opieki Kulturalnej, do której weszły instytucje krajowe zajmujące się Polonią oraz przedstawiciele ministerstw. W 1924 r. Związek Obrony Kresów Zachodnich wysunął ideę zwołania zjazdu Polonii, a w 1925 r. powstał Komitet Organizacyjny Zjazdu Polaków z Zagranicy, który rozpoczął starania o utworzenie organizacji skupiającej Polaków za granicą.


WIĘCEJ O HISTORII ZJAZDÓWORGANIZATORZY

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023
PATRONI MEDIALNI