WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.Łączy nas Polska

„Łączy nas Polska” to projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”


PODSUMOWANIE PROJEKTU

PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT - WERSJA PDF


KONFERENCJA: „POLACY, KTÓRZY ZMIENILI ŚWIAT”

W dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2020 roku, członkowie Klubu Studenta Polonijnego w Warszawie działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w ramach projektu „Łączy nas Polska” zogranizowali konferencję naukową: „Polacy, którzy zmienili świat”.

Szczególną uwagę poświęcono kulturze polskiej, zachęcając młodzież akademicką do zaznajomienia się z dorobkiem słynnych Polaków oraz ich miejscu i wkładzie w rozwój kultury i nauki nie tylko europejskiej, lecz i światowej. Polska dała światu wielu utalentowanych ludzi - polityków, działaczy i prawników. Konstanty Borzęcki, Kazimierz Pułaski i Rafał Lemkin zostawili po sobie wielki dorobek, lecz są nieznani ogółowi społeczeństwa polskiego. Właśnie dlatego w tym symbolicznym i tak ważnym dla nas dniu warto się z nimi zapoznać.


Konferencja organizowana w ramach projektu „Łączy nas Polska”,
finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współorganizatorzy konferencji:
Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego
Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury Koło Naukowe Prawo i Wschód Uniwersytetu Warszawskiego.
Miło nam poinformować, że konferencja dotarła za pośrednictwem medió społecznościowych do 4927 odbiorców. Widzowie wywodizli się głównie z takich krajów jak Polska, Niemcy, Wielka Brytania, USA, Francja, Ukraina, Kanada, Irlandia, Włochy, Norwegia.
Kto może wziąć udziałKto może wziąć udział: młodzież studiując w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku.

Cel: integracja środowisk akademickich


Zaplanowane działania: zorganizowanie spotkań młodzieży we wskazanym mieście i wypracowanie kilku propozycji projektów integrujących środowisko akademickie. Wybrany projekt zostanie skierowany do realizacji, a zespół, który go zrealizuje według przygotowanego wniosku i po osiągnięciu założonych rezultatów otrzyma nagrodę pieniężną.

Na zakończenie zostanie zorganizowana konferencja, na której spotkają się wszyscy uczestnicy i przedstawią zrealizowane projekty. Zespoły realizujące projekty otrzymają nagrody.

Rezultat


Rezultat: 5 projektów integrujących młodzież akademicką w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJETU


Projekt realizowany przez młodzież powinien zawierać następujące elementy:

  • wskazane konkretne osoby/zespół realizujący zaproponowane i zatwierdzone działanie
  • temat projektu - temat jest dowolny, może opierać się o talenty, zainteresowania, potrzeby uczestników projektu, ale na pewno musi mieć potencjał integrujący środowisko akademickie w wybrnym MIEŚCIE
  • opis działania - opis powinien zawierać cel i sposób zrealizowania działania oraz liczbowo określoną grupę odbiorców.
  • określony budżet na realizację projektu (maksymalna kwota to 5 000 PLN).

Budżet na realizację otrzymają projekty, w których weźmie udział co najmniej 50 osób z różnych uczelni w wybranym mieście, a projekt będzie realizowany w formie bezpośredniego spotkania lub wydarzenia w sieci.

Projekt, aby został uznany za zakończony musi zostać zrealizowany, a potwierdzeniem będzie dokumentacja w postaci opisu, listy obecności, zdjęć.

Uwaga! 5 zespołów, które zrealizują projekty w 5 ośrodkach, otrzyma nagrody pieniężne w kwocie po 3000 PLN.
FISZA PROJEKTOWA „ŁĄCZY NAS POLSKA”

4.10.2020 – termin nadsyłania fiszek

stypendia@wspolnotapolska.org.pl


Tytuł projektu: ...
Zespół realizujący
ze wskazaniem koordynatora oraz osoby kontaktowej:
- Imię, nazwisko
- Telefon kontaktowy
- Adres mailowy
...
Cel projektu: ...
Opis projektu:
- główne elementy składowe
- wyróżnione fazy realizacji projektu
- uzasadnienie realizacji projektu
...
Opis zaplanowanych działań: ...
Harmonogram realizacji:
- termin rozpoczęcia
- poszczególne kroki realizacji
- termin zakończenia
...
Rezultaty projektu: ...
Promocja:
- środki/kanały za pośrednictwem których będzie rozpowszechniona informacja dot. projektu
...
Szczegółowy budżet: ...


FISZA PROJEKTOWA DO POBRANIA - MSWORD


„ŁĄCZY NAS POLSKA”
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
REALIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”