STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"AKCJA POMOCY POLAKOM NA UKRAINIE
АКЦІЯ ДОПОМОГИ ПОЛЯКАМ В УКРАЇНІ

kursy on-line języka polskiego jako obcego
курси польської мови як іноземної


Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców z Ukrainy organizujemy kursy on-line języka polskiego jako obcego. Kursy są bezpłatne.

Щоб задовольнити потреби біженців з України, ми організовуємо онлайн-курси польської мови як іноземної. Курси безкоштовні.

Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny - skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.

Щоб зареєструватися на курс, просто заповніть форму заявки нижче:
AKCJA POMOCY POLAKOM NA UKRAINIE


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów