STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"POMOCNE LINKI


Informacja dla uchodźców z Ukrainy - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Aktualności UdSC - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Migrant WSC | Migrant WSC (mazowieckie.pl)
Сайт для громадян України - Сайт для громадян України - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Kiedy obywatel Ukrainy nie straci statusu UKR. Wyjaśnienia MSWiA dla RPO (також українською) (brpo.gov.pl)
Informacja dotycząca przedłużonej możliwości składania wniosków wizowych w Polsce
przez obywateli Ukrainy i Białorusi - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

#PomagamUkrainieOTWARTY RYNEK PRACY

SZKOLENIA I DORADZTWO DLA OSÓB Z UKRAINY PROJEKT STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

Projekt „Otwarty rynek pracy – szkolenia i doradztwo dla osób z Ukrainy” realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dedykowany jest osobom z Ukrainy, którzy poszukują pracy, chcą zmienić pracę, zamierzają założyć działalność gospodarczą lub tych, którzy pracują i już prowadzą działalność, ale potrzebują wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji i zmiany w życiu zawodowym.


WITRYNA PROJEKTU OTWARTY RYNEK PRACY


AKCJA POMOCY POLAKOM NA UKRAINIE
ZBIÓRKA PIENIĘDZY - WOLONTARIAT - POMOC BEZPOŚREDNIA


Od 30 lat Stowarzyszenie wspiera Polaków na Ukrainie. Dziś pomaga Rodakom w sytuacji zagrożenia życia. Jeżeli potrzebujecie pomocy w zakwaterowaniu, przejeździe z granicy, w czymkolwiek, prosimy o kontakt. Poniżej publikujemy listę telefonów kontaktowych.

Mimo, że pomoc kierujemy przede wszystkim do Polaków z Ukrainy, to udzielamy jej każdemu, kto znajduje się w potrzebie, bez względu na pochodzenie.

GŁÓWNY TELEFON KONTAKTOWY W WARSZAWIE: +48 539 537 550

MIASTO NUMER TELEFONU MIASTO NUMER TELEFONU
Częstochowa +48 608 04 69 29 Łomża +48 507 64 59 00
Katowice +48 501 45 96 55 Kraków +48 502 51 48 42
Rzeszów +48 502 25 19 35 Białystok +48 603 12 2 388
Wrocław +48 509 69 62 53 Lublin +48 881 67 63 05
Poznań +48 508 11 35 12 Olsztyn +48 538 51 60 15


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w związku z agresją militarną Rosji, barbarzyńskim najazdem na Ukrainę, który wywołał ogromny kryzys humanitarny organizuje pomoc dla Polaków na Ukrainie. Duża część naszych Rodaków zamieszkałych w Kijowie, we Lwowie, Iwano-Frankowsku, Żytomierzu, Zaporożu, Winnicy, Charkowie i innych regionach Ukrainy ucieka z kraju i szuka pomocy w Macierzy.

Już dziś pomagamy setkom Polaków z Ukrainy w tym głównie dzieciom i matkom, którzy uciekli z obszarów objętych wojną. Jesteśmy z nimi i im pomagamy. Potrzebna jest również pilna pomoc humanitarna tym Polakom, którzy zdecydowali się pozostać na Ukrainie.

Wzywamy środowiska Polaków i Polonii na całym świecie
do solidarności z Ukrainą, do pomocy Rodakom na Ukrainie.


Na Ukrainie, tuż za polską granicą żyje wielka kilkuset tysięczna zbiorowość naszych rodaków o których nie możemy w tych dramatycznym czasie zapomnieć. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od ponad 30 lat pomaga i współpracuje ze środowiskami, organizacjami polskimi na Ukrainie. Szczególnie dziś w chwili dramatu, jaki przeżywa Ukraina konieczna jest nasza pomoc dla Polaków na Ukrainie.POMOC POLAKOM Z UKRAINY


Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:

Fundację Wolność i Demokracja
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Z pomocy mogą skorzystać:

  • Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
  • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  • Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  • Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

WIĘCEJ O PROJEKCIE POMOC POLAKOM Z UKRAINY W 2023 ROKU

WIĘCEJ O PROJEKCIE POMOC POLAKOM Z UKRAINY W 2022 ROKU


POMOC POLAKOM Z UKRAINY W MEDIACH
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wspiera Polaków w Ukrainie

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wspiera Polaków w Ukrainie, zarówno tych, którzy pozostali na miejscu jak i tych, którzy wyjechali z Ukrainy uciekając przed wojną.

- Projekt "Pomoc Polakom z Ukrainy" realizujemy dzięki środkom finansowym z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - mówi Anita Staszkiewicz, koordynująca program "Wspólnoty Polskiej".

- Nasza pomoc ma bardzo różnorodne formy, gdyż staramy się odpowiadać na indywidualne potrzeby beneficjentów. Oferujemy wsparcie doraźne, najczęściej finansowe, jak też i bardziej specjalistyczne - porady prawne, psychologiczne, kursy językowe, doskonalenie zawodowe. Udało się nam stworzyć bazę wolontariuszy, zarówno w kraju jak i za granicą. Wolontariuszami są także działacze polskich organizacji z Ukrainy, osoby, które przyjechały z grupą uchodźców do Warszawy. Dzięki temu zbudowaliśmy swoiste polonijne mosty. Współpraca się dobrze układa i chyba mogę powiedzieć, że potrafimy pomagać - podkreśla rozmówczyni Polskiego Radia dla Zagranicy.

Anita Staszkiewicz doskonale zna środowisko Polaków na Wschodzie. Pełniła funkcję konsula w Ukrainie, w Charkowie oraz konsula Ambasady RP w Nur-Sultanie w Kazachstanie.

Zebrane doświadczenia w pracy dyplomatycznej dziś procentują dobrymi relacjami z osobami, którym pomaga w Polsce. Niejednokrotnie w rozmowach na antenie Polskiego Radia dla Zagranicy powoływały się one na wspierające działania właśnie Anity Staszkiewicz. Sama uważa, że jest tylko osobą pierwszego kontaktu, a przede wszystkim reprezentuje instytucję pomocową - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", z którą jest związana od wielu lat. Podkreśla, że to dziś najpełniej realizuje się misja Stowarzyszenia, która potwierdza sens wspierania potrzebujących.

Do wysłuchania rozmowy z Anitą Staszkiewicz, koordynująca projekt "Pomoc Polakom z Ukrainy", realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", zaprasza Maria Wieczorkiewicz - Polskie Radio.

Polskie Radio Redakcja Polska - Spotkania z Polonią


POMOC POLAKOM Z UKRAINY W MEDIACH
"Jestem wdzięczna mamie, że utrzymała polskość i przekazała mnie".
Spotkanie z Marią Siwko

Maria Siwko, dyrektorka Domu Polskiego w Kijowie, znalazła się w grupie uchodźców, którzy z Ukrainy do Polski uciekli przed wojną. Mieszka obecnie w Domu Polonii w Pułtusku, ale cały czas utrzymuje kontakt z organizacjami polskimi w Ukrainie.

- Mieliśmy takie piękne plany, związane z uroczystymi obchodami przypadającego w tym roku 30-lecia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie –opowiada Polskiemu Radiu dla Zagranicy Maria Siwko.

- Dom Polski w Kijowie jest oficjalną siedzibą Federacji. Chcieliśmy pochwalić się ogromnym dorobkiem, który w dużej mierze zawdzięczamy naszym partnerom w Polsce, zwłaszcza Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska". Miał być wspaniały koncert w Filharmonii Narodowej w Kijowie i dużo gości z Polski, a tymczasem to my jesteśmy gośćmi w Polsce - dodaje dyrektorka Domu Polskiego w Kijowie.

Mimo dramatycznych okoliczności przyjazdu do Warszawy, dla Marii Siwko Polska jest prawdziwym domem, dzięki mamie wyrastała w polskiej tradycji i kulturze. Nasza rozmówczyni dodaje, że jej przodkowie przyjechali z Polski na Ukrainę w poszukiwaniu lepszego życia, ale niestety ułożyło się inaczej, bo w 1937 roku z rozkazu Stalina, Polacy zsyłani byli na Syberię i inne odległe miejsca. - Moja rodzina także. Wrócili nieliczni. Swojej mamie jestem wdzięczna, że utrzymała polskość i przekazała mnie - mówi Maria Siwko.

Do wysłuchania rozmowy z Marią Siwko, dyrektorką Domu Polskiego w Kijowie, zaprasza Maria Wieczorkiewicz - Polskie Radio.

Polskie Radio Redakcja Polska - Spotkania z Polonią
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"kursy on-line języka polskiego jako obcego


Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców z Ukrainy organizujemy kursy on-line języka polskiego jako obcego. Kursy są bezpłatne.

Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny - skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.


ZGŁOSZENIE NA KURS JĘZYKA POLSKIEGO


"WOLONTARIAT - Pomoc dla Polaków z Ukrainy


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pomaga Polakom z Ukrainy tym, którzy zdecydowali się zostać i tym którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę szukają schronienia w Macierzy. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” uruchomiło Punkty Pomocy Polakom z Ukrainy w Białymstoku, Częstochowie, Lublinie, Łomży, Katowicach , Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Sopocie , Warszawie, i Wrocławiu.

Przy każdym z tych punktów organizujemy zespoły wolontariuszy. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą pomóc w tym dramatycznym czasie dla Ukrainy i dla naszych Rodaków w Ukrainie. Potrzebna jest każda pomoc.

Naszym wyzwaniem jest aby otoczyć opieką Polaków z Ukrainy, zapewnić im bezpieczne schronienie, zapewnić pobyt w Polsce, otoczyć szczególna opieką dzieci. Konieczna jest pomoc humanitarna dla naszych Rodaków, którzy zostają na Ukrainie.

Włącz się do pomocy

Serdecznie zapraszamy do pomocy i włączenia się w naszą akcję w formie wolontariatu.
Osoby, które chciałyby pomóc i dołączyć do nas, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w linku: https://tiny.pl/9lbqd

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Wami osobiście w celu uzgodnienia szczegółów.
W razie pytań dot. wolontariatu prosimy o kontakt pod numerem tel. + 48 880 527 672.


OPIEKUJEMY SIĘ RODAKAMI Z UKRAINY

Pani Ludmiła z dziećmi: Walentym, Waleria i Władkiem są już w Pułtusku. Przyjechali do nas z Kijowa, czekali na granicy 16 godzin, ale są już bezpieczni i zaopiekowani. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" uruchomiła bezpośrednią pomoc dla naszych rodaków, którzy opuszczają ogarniętą wojną Ukrainę. Polega ona na udzieleniu schronienia, organizacji wolontariatu na rzecz Polaków z Ukrainy, zbiórkę pieniędzy, która posłuży wsparciu emigrujących z zagrożonych terenów atakowanych przez wojska rosyjskie.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Mamy kontakt z uciekającymi z Kijowa, Żytomierza i innych miejscowości którzy są już w drodze, będziemy ich kierować do współpracujących z nami ośrodków w całej Polsce.

Wszystkie osoby polskiego pochodzenia, które oczekują pomocy ze strony Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w związku ewakuacją z Ukrainy do Polski proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: + 48 539 537 550 lub prosimy o kontakt bezpośrednio w Domach Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Lublinie, Pułtusku i Ostródzie. Przy każdym z tych punktów organizujemy zespoły wolontariuszy. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą pomóc w tym dramatycznym czasie dla Ukrainy i dla naszych Rodaków w Ukrainie. Potrzebna jest każda pomoc.

Naszym wyzwaniem jest aby otoczyć opieką Polaków z Ukrainy, zapewnić im bezpieczne schronienie, zapewnić pobyt w Polsce, otoczyć szczególna opieką dzieci. Konieczna jest pomoc humanitarna dla naszych Rodaków, którzy zostają na Ukrainie.
Wielkanocna Paczka dla Rodaków w Ukrainie

Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, w polskiej tradycji jedne z najważniejszych dni w roku, niosące nadzieję i radość ze zmartwychwstania Jezusa, któremu zawierzamy swoje losy. Dla naszych rodaków na Ukrainie będzie to czas niezwykle trudny. Historia wystawiła ich na kolejną próbę, ponownie doświadczają wojny, zagrożenia życia swojego i bliskich, niepewności jutra, często utraty wszystkiego co z trudem w ciągu życia zdobyli.

Dla nas to czas solidarności i wierności chrześcijańskiej nauce. Możemy podarować naszym rodakom nadzieję i pamięć. Odbierając nasze dary będą wiedzieli, że ktoś ich wspomina w świątecznym czasie, że nie zostali sami, opuszczeni - to przecież ewangeliczne przesłanie Świąt Wielkiej Nocy, które możemy zrealizować wobec naszych sióstr i braci.

Indywidualne wysiłki pomocy często są trudne do zrealizowania, dlatego Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczyna akcję Wielkanocna Paczka dla Rodaków na Ukrainie. Już dziś mamy prośby o objęcie naszym wsparciem 4000 polskich rodzin.

Zachęcamy do udziału w akcji

Teraz przyszedł czas próby naszej solidarności i wierności chrześcijańskiej nauce. Teraz my możemy podarować naszym rodakom nadzieję i pamięć. Przekazując nasze dary będą wiedzieli, że ktoś ich wspomina w świątecznym czasie, że nie zostali zapomniani i opuszczeni - to przecież ewangeliczne przesłanie Świąt Wielkiej Nocy, które zrealizujemy wobec naszych rodaków.


Wielkanocna Paczka dla Rodaków w Ukrainie

ZBIÓRKA PIENIĘDZY

Jeśli chcą Państwo dołączyć się do tej akcji pomocy Polakom na Ukrainie zapraszamy do współpracy.


ZBIÓRKA PIENIĘDZY PROWADZONA NA PORTALU ZRZUTKA.PL


POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY


WPŁATA NA KONTA BANKOWE

Informujemy, że można akcje pomocy Polakom na Ukrainie wesprzeć wpłacając dowolną kwotą pieniędzy na następujące konta bankowe:

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA

Ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa

Alior Bank, ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa


Dla przelewów zagranicznych:

SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: dla waluty
PLN: PL88 2490 0005 0000 4600 9330 3433
EUR: PL17 2490 0005 0000 4600 7687 0001
USD: PL70 2490 0005 0000 4530 3889 2233
TYTUŁEM: POMOC POLAKOM Z UKRAINY

Dla przelewów krajowych:

dla waluty
PLN: 88 2490 0005 0000 4600 9330 3433
EUR: 17 2490 0005 0000 4600 7687 0001
USD: 70 2490 0005 0000 4530 3889 2233
TYTUŁEM: POMOC POLAKOM Z UKRAINY

W imieniu naszych rodaków z Ukrainy liczymy na Państwa wsparcieUlotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Kancelaria Prezydenta RP udostępniła ulotki informacyjne - w czterech językach - dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, dostępne są również na stronie internetowej www.prezydent.pl.


PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNAProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów