POZIOM B2

JĘZYK POLSKI
BEZ GRANIC

Szanowni Państwo, zdajemy sobie doskonale sprawę, że coraz bardziej potrzebne są podręczniki do języka polskiego jako obcego. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Ogólnoukraińskim Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu na zlecenie Senatu RP przygotowało podręcznik do nauczania j. polskiego jako obcego na poziomie B2. Podręcznik został przygotowany dla klas ukraińskich, ale mamy pewność, że także nauczyciele w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej, Australii oraz pozostałych kontynentach skorzystają z tego źródła.

Autorkami podręcznika dla poziomu B2 (klasa XI) są Barbara Guziuk - Świca, Grażyna Przechodzka, Agnieszka Roczniak i - wykładowczynie w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie oraz Maria Zielińska - nauczyciel konsultant Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poziom ten dotyczy osób, które posługują się językiem:

- rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu specjalności, jaka ją interesuje,
- potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron,
- potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Lekcje jakie dla Państwa przygotowano umieszczone są w podręczniku Język Polski bez Granic. Możecie Państwo zajrzeć do całego podręcznika lub tylko skorzystać z poszczególnych lekcji. Do każdej przygotowano także materiał dźwiękowy.PODRĘCZNIK - PODZIAŁ NA LEKCJE
facebook